Készült: 2020.08.12.09:28:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

170. ülésnap, 295. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  295  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a munkánkat. Kérem, foglalják el a helyüket.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2805. számon, az egységes javaslatot pedig T/2805/14. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel. (Általános zaj. - Az elnök rövid szünetet tart.) Megköszönöm valamennyi képviselőtársam figyelmét.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 210 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2917. számon, az egységes javaslatot pedig T/2917/49. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 234 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. A törvényjavaslatot T/2977. számon, az egységes javaslatot pedig T/2977/373. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatokról az alkotmányügyi bizottság T/2977/375. és 383. számokon ajánlást készített. A második ajánlás 4. pontjában szereplő indítvány az első ajánlás 26. pontjában szereplő módosító javaslat pontosított változata, amelyre tehát záróvita sem nyílik meg és nem is határozunk róla.

Indítványozom, hogy az ajánlásokban szereplő összesen 36 pontot összevontan, egy vitaszakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel a javaslatommal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége elfogadta az indítványt.

Megnyitom a záróvitát. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Tekintettel arra, hogy felszólalásra senki nem jelentkezett, feltételezem, hogy pénzügyminiszter úr nem is kíván reagálni. (Dr. Járai Zsigmond: Nem.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Most a határozathozatalokra kerül sor.

Az alkotmányügyi bizottság a T/2977/375. számú ajánlásban szereplő valamennyi módosító javaslatot, a T/2977/383. számú második ajánlásban pedig a 4. és 5. pontokat támogatja. Ezekről az indítványokról együttesen határozunk a korábban már jelzett első ajánlás 26. pontja kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 188 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

A második ajánlás 1. és 2. pontjaiban Kertész István a személyi jövedelemadó törvény két, fizetési kötelezettséget tartalmazó rendelkezését kívánja hatályban tartani az egységes javaslat 267. § (2) bekezdésének kiegészítésével. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen szavazattal, 203 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A második ajánlás 3. pontjában Kertész István az egységes javaslat 268. § (2) bekezdésének módosításával azt indítványozza, hogy maradjon hatályban a társasági adóról szóló törvényben a csökkent munkaképességűek kedvezményes foglalkoztatásának lehetőségéről szóló rendelkezés. A bizottság nem támogatja. És önök, tisztelt képviselőtársaim? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 122 igen szavazattal, 191 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

 

(17.30)

 

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazásra kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 190 igen, 123 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke a törvény sürgős kihirdetését kezdeményezze. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 192 igen, 113 nem szavazat és 17 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársaság elnökétől.

Tisztelt Országgyűlés! A tegnapi napon az ülés napirendjére a korábban kiadott napirendi ajánlástól eltérően úgy tettem javaslatot, hogy ma ne kerüljön sor a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitájára és zárószavazására.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/3008. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/3008/65. és 91. számokon kapták kézhez.

Először megadom a szót Járai Zsigmond pénzügyminiszter úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öné a szó, pénzügyminiszter úr.

 

Felszólalások:  <<  295  >>    Ülésnap adatai