Készült: 2020.07.09.04:21:25 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Wekler Ferenc
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 29
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2001.10.16.(231)  317 Részletes vita lefolytatása
tárgyalás ügyrendi javaslatról
Zárószavazás önálló indítványról
T/4987 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
H/5294 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI.29.) OGY határozat módosításáról( Informatikai biz-ba Cseh Sándort, Mezőgazdasági biz-ba Hanó Miklóst, Területfejlesztési bizottságba Horváth Bélát,Nemzetbiztonsági bizottságba dr. Kövér Lászlót, dr.Fazekas Sándort, Lengyel Jánost a Külügyi bizottságba dr.Csúcs Lászlót)
részletes vita megkezdve
ügyrendi kérdés
önálló indítvány elfogadva
 
2001.09.25.(225)  390 Részletes vita lefolytatása
Határozatképtelen szavazás(ok)
tárgyalás ügyrendi javaslatról
H/5183 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló, 39/1998.(VI.29.) OGY határozat módosításáról ( Informatikai biz-ba Cseh Sándort, Ter.fejl.biz-ba Horváth Bélát, Mezőgazdasági biz-ba Hanó Miklóst, Nemzetbiztonsági biz-ba dr.Kövér Lászlót, dr Fazekas Sándort, Lengyel Jánost)
H/4539 A munkanélküli ellátások köre felülvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról
részletes vita megkezdve
határozatképtelen szavazás
ügyrendi kérdés
 
2001.03.27.(196)  278 Tárgysorozatba vétel T/3694 A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Önálló indítvány indokolása 5:06
 286 Tárgysorozatba vétel T/3694 A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény módosításáról kétperces felszólalás 2:13
2000.06.14.(148)  138 Részletes vita lefolytatása T/1813 A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV.törvény módosításáról Előadói válasz 5:53
2000.05.25.(144)  175 Általános vita lefolytatása T/1813 A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV.törvény módosításáról Expozé 12:24
 223 Általános vita lefolytatása T/1813 A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV.törvény módosításáról Előadói válasz 9:51
1999.12.01.(104)   78 Általános vita lefolytatása T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről ügyrendi kérdés 3:04
 122 Általános vita lefolytatása T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről kétperces felszólalás 2:08
 136 Általános vita lefolytatása T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről kétperces felszólalás 2:09
 160 Általános vita lefolytatása T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről kétperces felszólalás 2:11
 184 Általános vita lefolytatása T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről ügyrendi kérdés 2:03
 194 Általános vita lefolytatása T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről kétperces felszólalás 1:35
1999.11.10.(99)   14 Részletes vita megkezdése T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről felszólalás 7:37
1999.10.21.(95)   88 Általános vita folytatása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kétperces felszólalás 0:29
<< 1  2 >>
Összesen: 29