Készült: 2020.05.25.00:35:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

274. ülésnap (2005.11.30.), 190. felszólalás
Felszólaló Gazdag János (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Költségvetési bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:41


Felszólalások:  Előző  190  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GAZDAG JÁNOS, a költségvetési és pénzügyi bizottság előadója: Alelnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! A költségvetési és pénzügyi bizottság november 23-i ülésén tárgyalta a 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitára való alkalmasságát.

Abban mindenki egyetértett, hogy a határozati javaslatra szükség van, mivel törvény írja elő, hogy a választásokhoz szükséges összeget az Országgyűlésnek kell biztosítani. Az összegről azonban vita alakult ki. A szóbeli kiegészítésben elhangzott, hogy a javaslatban szereplő összeg 300 millióval haladja meg a 2002-ben előirányzott összeget. Ennek oka az, hogy külföldön is bevezetésre került a szavazási lehetőség.

Ennek alapján felvetődött az a kérdés, hogy ez a pluszösszeg lehetővé teszi-e a diaszpórában élő magyar állampolgárok szavazási lehetőségét is. A vitában nyomatékosan hangsúlyozásra került, hogy nem ez a határozati javaslat dönti el, hogy kik vehetnek részt a szavazásban. Erről a választási eljárásról szóló törvény rendelkezik, amely törvény alapján csak azok szavazhatnak, akik Magyarországon választójoggal rendelkeznek, lakóhelyük van Magyarországon, a hazai választói névjegyzékben szerepelnek, és az aktuális külföldön történő tartózkodásuk miatt kérik itthonról a névjegyzékből való törlésüket, és egy megjelölt nagykövetség vagy főkonzulátus névjegyzékébe történő felvételüket.

Az előterjesztő képviselője a bizottsági ülésen jelezte, hogy tudomásuk van arról, hogy a határon kívül élő magyarság körében téves nézetek terjednek. Az Országos Választási Irodán komoly előkészületek folynak a megfelelő tájékoztatás érdekében. Én úgy gondolom, hogy ez a törekvés csak akkor lehet sikeres, ha mindenki tudomásul veszi, hogy az országnak nem érdeke a határon kívül élő magyarság félretájékoztatása.

Egyebek mellett felmerült olyan felvetés is, hogy a 2002-es országgyűlési választásokra tervezett összegből közel egymilliárd forint megtakarításra került, ezért soknak tűnik a javaslatban szereplő összeg. A vitában elhangzott, hogy 2002-ben 43 választókerületben közel 4 ezer szavazókört nem kellett megnyitni a második fordulóban, mert az első fordulóban eredményes volt a szavazás. Az elképzelhető, hogy a 2006-os választások során is sok lesz az első fordulós eredményesség, de ezt pontosan kalkulálni lehetetlen. A határozatban a teljes kétfordulós pénzszükségletet kell biztosítani, mert a két forduló között nem lehet plenáris ülést tartani abban az esetben, ha nem lenne elegendő az előirányzott összeg. Különben is, a választásra fordítható összeg felhasználását az ÁSZ - törvényi előírás alapján - külön ellenőrzi, és az ide tervezett összeget másra felhasználni nem lehet.

Mindezek alapján a bizottság többségi szavazattal az előterjesztést általános vitára alkalmasnak találta, és az Országgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Köszönöm a meghallgatást.
Felszólalások:  Előző  190  Következő    Ülésnap adatai