Készült: 2020.05.30.07:24:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

165. ülésnap (2004.09.20.), 244. felszólalás
Felszólaló Gazdag János (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Költségvetési bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:04


Felszólalások:  Előző  244  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GAZDAG JÁNOS, a költségvetési és pénzügyi bizottság előadója: Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt Ház! A költségvetési bizottság az elmúlt heti ülésén tárgyalta az előterjesztést, és azt 14 igen, 10 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta.

A vitában kifogásolásra került, hogy a tavaly decemberben elfogadott közbeszerzési törvény előkészítésekor miért nem figyeltek oda jobban az EU-követelmények alkalmazására, hogy ne kelljen egy éven belül törvényt módosítani. Ez már az előterjesztésben is elhangzott. A válaszban ott is elhangzott, hogy a törvény jelenleg is az 50 százalékos szabályt alkalmazza a támogatások esetében, csak az EU-támogatásoknál volt kiterjesztőbb. Ennek pedig az volt az oka, hogy nem volt teljesen egyértelmű ebben a tekintetben a közösségi jog, és a törvénybe a szigorúbb értelmezés került be. Azóta tisztázódott az álláspont, és így egységesíteni, illetve könnyíteni lehetett ezt a szabályt is.

A hulladékgazdálkodási törvényt illetően ebben az évben konkrét EU-projektek kapcsán figyelt fel az EU Bizottság arra, hogy a hulladékgazdálkodási törvény és végrehajtási rendeletek nem állnak összhangban a közösségi közbeszerzési joggal. Az EU Bizottsággal egyeztetve került módosításra, hogy sajátos pályázati eljárás helyett közbeszerzési eljárást kell alkalmazni.

Az államháztartási törvény módosítására nem azért került sor, mert az ellentétben lett volna a közösségi joggal, mint ahogy ez már elhangzott, hanem azt a fura helyzetet kellett megváltoztatni, hogy ne a közbeszerzési eljárás után kerüljön sor az Országgyűlés előzetes felhatalmazásának kérésére, amikor már megvan a nyertes. A tervezetben az szerepel, hogy az 50 milliárdot meghaladó közbeszerzési eljárás megkezdése előtt, az eljárás megkezdéséhez adjon felhatalmazást az Országgyűlés.

Megemlítésre került, hogy az ingatlanbeszerzés esetében a könnyítés esetleg visszaélésre adhat okot. A felvetésre azonban megnyugtató válasz hangzott el: a könnyítés csak arra a speciális esetre szól, ha a közbeszerzés tárgya a konkrét ingatlan. Ebben az esetben mentesül az ajánlattevő, hogy az ajánlattételi felhívást három ajánlattevőnek kelljen megküldeni. De nem mentesül a közbeszerzési eljárás alól és nem mentesül a Közbeszerzési Döntőbizottság előzetes értesítési kötelezettségétől sem. Továbbá a megkötött szerződésről tájékoztatást kell adni. Tehát a nyilvánosság érvényesülni tud, és úgy tűnik, hogy ezek a válaszok kellően meggyőzőek voltak, amit az is bizonyított, hogy a bizottság ellenszavazat nélkül fogadta el a jogszabályt. Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  244  Következő    Ülésnap adatai