Készült: 2020.09.26.09:58:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

175. ülésnap (2012.03.27.), 84. felszólalás
Felszólaló Horváth István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:19


Felszólalások:  Előző  84  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HORVÁTH ISTVÁN, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az adatbázis-szemléleten alapuló egységes ingatlan-nyilvántartás átfogó szabályozásának modernizálása, az adatbázis-szemléleten alapuló földmérési, földügyi és térképészeti szakterülettel kapcsolatos állami alapfeladatok és az állami adatbázisok körének meghatározása, valamint az állami alapadatok előállításának és szolgáltatásának alapvető szabályainak meghatározása érdekében szükségessé vált a hatályos földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény átfogó felülvizsgálata.

Az Országgyűlés ezt megelőzően a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényt először 1996-ban fogadta el, amely törvény 1997. március 1-jén lépett hatályba. 2003-ban és 2005-ben elsősorban technikai és jogharmonizációs okok miatt történt a törvény módosítása, majd 2006-ban és 2007-ben kormányzati szervek átalakulása, jogszabályok változása, valamint az államháztartásról szóló törvény módosítása indokolta a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény módosítását. Ez idáig az eredeti törvény megalkotása óta elsősorban technikai változtatásokat hajtottak végre vele kapcsolatosan, átfogó szakmai felülvizsgálatra nem került sor.

A jelenlegi törvényjavaslat a földmérési és térképészeti tevékenységről egyértelműen a kor szakmai kihívásainak, elvárásainak és feladatainak kíván megfelelni. A szakterületen bekövetkezett, a szakma technikai és technológiai fejlődéssel összefüggő változása, továbbá a szakma, illetve a gazdaság igényeire tekintettel a szabályozás általános felülvizsgálata vált szükségessé.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A törvényjavaslat az adatbázis-szemléletnek megfelelően épül fel. A törvénytervezet rögzíti az államnak a földmérési és térképészeti szakterületen ellátandó legfontosabb feladatait, valamint az állami alapmunkákat. Felsorolja az állami alapadatokat tartalmazó adatbázisokat, meghatározza a földmérési és térképészeti szakterületekkel kapcsolatos állami alapfeladatokat. A törvényjavaslat megállapítja a földmérési és térképészeti állami alapadat fogalmát, előállításának, kezelésének, illetve szolgáltatásának alapvető szabályait, továbbá rendelkezik az állam alapadatok kötelező felhasználásáról is. Pontosan meghatározza az állami alapadatokat hordozó adatbázisokat, és rögzíti az azokra vonatkozó legfontosabb szabályokat. Részletesen rendelkezik az ingatlan-nyilvántartás térképi alapjául szolgáló ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisról, valamint az állami topográfiai térképi adatbázisról.

A törvény előírja, hogy az ország geometriai rendjének összhangjának biztosítása érdekében az állam alapmunkákat és alapfeladatokat, az ingatlan-nyilvántartási célú munkákat és az egyéb célú földmérési és térképészeti munkákat az állami alapadatok kötelező felhasználásával kell elvégezni. A törvény rendelkezik arról, hogy az állami alapadatokat tartalmazó adatbázisokat országos, illetve helyi adattárakban, térképtárakban, űrfelvétel- és légifilm-tárakban kell tárolni. Az állami alapadatok adatbázisai, illetve az állami alapadatok nyilvánosak. Az adatbázisról bárki másolatot igényelhet, kivéve a honvédelmi célból előállított állami alapadatokat.

A törvény kinyilvánítja, hogy az ország térképellátása állami feladat, és az adatbázisokat folyamatosan karban kell tartani. Rendelkezik arról, hogy a közigazgatásban és a közműnyilvántartásban használt térkép-informatikai rendszereknek az állami térképi adatbázissal folyamatosan összhangban kell állnia. A törvény az ország geometriai rendjének összhangját kívánja biztosítani.

(13.40)

A földmérési és térképészeti tevékenység alapját az alapponthálózatok képezik, amelyek létesítése és fenntartása állami feladat.

Az informatika fejlődése ma már lehetővé teszi azt, hogy az ingatlan-nyilvántartás olyan térbeli, földfelszín alatti és földfelszín feletti objektumokat is nyilvántartson, amelyek eddig nem képezték a nyilvántartás tárgyát, viszont az ingatlanforgalom szerves részei voltak. A javaslat lényeges elemét képezi a háromdimenziós egységes ingatlan-nyilvántartás jogszabályi hátterének megteremtése, amely alapján lehetőség nyílik azon létesítmények és a hozzájuk kapcsolódó jogok ábrázolására, nyilvántartására, ezen jogok térbeli elhelyezkedésének és ezek egymáshoz való viszonyának elemzésére, amelyek megjelenítése jelentőségük ellenére korábban nem vagy csak részben volt lehetséges, például mélygarázsok, közművek, felüljárók, hidak és a többi. A törvényjavaslat a nemzeti téradat-infrastruktúrarendszer létrehozása érdekében kötelező alapelvként határozza meg a szakterülethez tartozó téradattémákat hordozó állami térképi adatbázisokat.

Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk lévő törvényjavaslat magas szakmai színvonalon és átfogó szakmai konszenzussal lett előkészítve. Ezt erősíti meg az, hogy az előttem szóló bizottsági felszólalásokban mind a két bizottság esetén egyhangúlag támogatták a bizottságok az elkészített szakmai anyagot mind a már előbb felsorolt adatbázisokban, térképnyilvántartásokban, a mezőgazdaságban, illetve a honvédelemben elengedhetetlen ennek a korszerűsítése. A törvényjavaslat célja, hogy a mai kor kihívásainak és elvárásainak megfelelően korszerűbb XXI. századi földmérési és térképészeti tevékenységet lehessen végezni Magyarországon.

Azért, hogy ezek a célok és elképzelések megvalósulhassanak, kérem a tisztelt Házat, tisztelt képviselőtársaimat, hogy az előttünk lévő törvényjavaslatot szavazatukkal támogassák.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  84  Következő    Ülésnap adatai