Készült: 2020.07.04.21:47:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

281. ülésnap (2013.05.23.), 118. felszólalás
Felszólaló Cseresnyés Péter (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:10


Felszólalások:  Előző  118  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Azt gondoltam én is, hogy időszerűtlen lesz a hozzászólásom, mert csak ismételni tudom az előttem elhangzottakat, az előttem felszólalók gondolatait, és nem biztos, hogy ez bizonyos esetekben szerencsés dolog. De Nyakó Istvánnak a felszólalása után úgy gondoltam, hogy mégiscsak, ha kell, akkor el kell ismételni kétszer, háromszor, négyszer, ötször azokat a gondolatokat, amelyek ma itt elhangzottak a Házban, és amelyek egyértelműen kinyilvánították azt, hogy ezekről a dolgokról beszélni kell, higgadtan kell beszélni, és úgy kell a jövő nemzedékét segíteni átlépni a nagykorúság lépcsőjén, grádicsán föllépni, hogy lehetőleg egy tiszta képet kapjon arról a múltról, amely mögöttünk van. Úgy természetesen, hogy ne lehessen azt, mint ahogy itt elhangzott egyik-másik megnyilatkozásból, pártpolitikai célokra használni, nehogy az legyen az emlékezésből, hogy pártok előnyöket próbálnak kicsikarni, kicsiholni; úgy, hogy ne lehessen és ne kelljen lelkiismeret-furdalást éreznünk a miatt a múlt miatt, amely miatt nem kell a mai korosztálynak vagy az utánunk jövő korosztálynak lelkiismeret-furdalást éreznie.

Ne legyen olyan idézet vagy olyan hozzászólás, olyan gondolat a parlamentben, amit Lendvai Ildikó elkezdett mondani, hogy egyébként minden nemzet szégyellte magát, kivéve a magyart, egy bizonyos múlt tekintetében. Miért van szükség arra, hogy a parlamentben ilyen hangozzék el, hogy megint lelkiismeret-furdalást érezzünk mi egy olyan vita folyamatában, amikor pontosan a múltunkat akarjuk rendbe tenni? Egyetértek azokkal a hozzászólókkal, akik azt mondják, hogy ne legyen kettős mérce, de természetesen úgy, hogy a régi sebeket ne hasítsuk fel, ne szakítsuk fel egyoldalúan, éppen azért, hogy ne legyen ez a kettős mérce, hogy objektív módon, higgadtan tudjuk kitárgyalni a múltunkat, és tudjuk a jövő nemzedékkel megismertetni azt.

Lerövidítve a hozzászólásomat, azt javaslom - és pontokba szedtem, kettőt már mondtam: pártpolitikai célokra ne használjuk, és ne érezzük magunkat bűnösnek, ne legyen lelkiismeret-furdalásunk, ne úgy tárgyaljunk erről a dologról -, és azért tartom fontosnak harmadikként elmondani, és elnézést kérek mindenkitől, hogy egy előttük lévő anyagot majdnem szó szerint próbálok felolvasni, hogy ezt tartsuk szem előtt. Ugyanis, mint ahogy Pósán László képviselő úr is mondta, elsősorban a történelemtanításnak kell ezt rendbe tenni, és a történelemórákon, az iskolákban kell ezt a kérdést rendbe tenni, hogy a jövő nemzedéke megismerje azt a múltat, amelybe nem szabad, hogy visszajusson egyetlenegy nemzet sem és egyetlenegy korosztály sem. Ebben az előterjesztésben, amit a KDNP tett elénk, vannak olyan részek, amelyek erre vonatkoznak. Ezt fogadjuk meg, és ennek a tudatában, ismeretében próbáljuk majd elfogadni a javaslatot, ami lehet, hogy módosításokkal lesz elfogadható, egyet én is fogok mondani, ismételve az előttem már elhangzott gondolatokat.

Az idézetek: "Köztudott, hogy napjainkig hiányos a gyermekek oktatása történelem tantárgyból, holott mindannyian tudjuk, és nem is vitatható, hogy a történettudomány csakis objektív, tényekkel igazolható következtetéseken alapulhat."

"Sokan vannak, akik a hibás oktatásban nevelkedettek nemzedékeihez tartoznak, és maguk sincsenek birtokában az objektív ismereteknek, ezért kiemelt köznevelési szempontként kell hogy illeszkedjék a Nemzeti alaptantervbe a történelemórák objektív, valóságos, hiteles anyaga."

"E kérdés időszerűségét az is igazolja, hogy a Parlament falain belül is vannak olyan képviselők, akik az objektivitást félresöpörve különbséget szándékoznak láttatni diktatúra és diktatúra között, ezért kiemelten fontos szempont, hogy a felnövekvő nemzedék tisztánlátását elősegítse a köznevelés. Szükséges a kötelezően elvégzendő feladatok közé sorolni, hiszen a most tanító pedagógusok között is vannak, akiknek a szemléletét is csak egy hiányos, hibás oktatás formálhatta." Ezért javaslom azt, hogy elsősorban az oktatásra helyezzük a hangsúlyt.

Negyedik pontként azt javaslom, amit már többen mondtak, hogy ami benne foglaltatik a három javaslatban, az mindenképpen önkéntes alapon történjen meg, legyen meg a történelemtanításnak az a szabadsága, hogy ha a történelemtanár nem Recsken, hanem Hortobágyon akarja bemutatni az ötvenes évek áldozatainak a szenvedését, akkor ott tehesse meg, ne egy-egy célpont legyen, hogy hova kell az iskolásokat elvinni, hol kell az iskolásoknak a régmúlt bűneit bemutatni, amire egyébként - sokakkal egyetértek - lehet, hogy helyszínként legjobban a Terror Háza felelne meg, hiszen ott mind a két diktatúrának a módszereit, történéseit és áldozatait, cselekedeteit meg lehet ismerni - azt hiszem, aki volt a Terror Házában, elmondhatja, hogy objektív, közvetlen befolyásolásmentes módon.

Köszönöm szépen a figyelmüket, és én is arra kérem elsősorban a szocialista képviselőtársaimat, hogy ha lehet, abban a hangnemben folytassák - ha akarják folytatni - ezt a vitát, amiben ez a vita eddig, az előző felszólalásig is folyt, hogy az a semlegesség, az az objektivitás, amit mindannyian célul tűztünk ki, megmaradjon a továbbiakban is.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok és a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  118  Következő    Ülésnap adatai