Készült: 2020.01.29.18:34:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

193. ülésnap (2012.05.22.), 194. felszólalás
Felszólaló Dr. Nyikos László (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó Költségvetési bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 3:30


Felszólalások:  Előző  194  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. NYIKOS LÁSZLÓ, a számvevőszéki és költségvetési bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, ahogy Dancsó képviselőtársam mondta, nagyon rokon érvek, információk hangzottak el a költségvetési bizottság ülésén azokhoz az érvekhez, információkhoz, amelyek az előző napirendi ponthoz kötődnek, tehát a tranzakciós illetékekkel kapcsolatban. Nem ismétlem meg, amit a korábbi napirendi pontban kisebbségi véleményként elmondtam, de itt is a hiánycél, mint egy fetisizált mutató és egy arkhimédészi pontja a jelenlegi kormányzati gazdaságpolitikának, fölmerült kérdőjellel a végén, hogy vajon jó-e ez a cél, de ennek a részletes taglalásába nem mentünk bele, mert hiszen nem ez volt napirenden.

A kisebbségi álláspont teljes mértékben szkeptikus volt azt illetően, hogy ez az újabb adótípus, ez a biztosítási adó vajon nem hárul-e vissza, nem hárul-e végül a lakosságra.

Nekünk az a véleményünk, kisebbségi álláspontot képviselőknek, hogy ennek a viselője végső fokon a biztosítottak széles köre lesz, beleértve a lakosság legszélesebb rétegeit, hiszen az ortodox közgazdasági gyakorlatnak ez a természete, hogy ha a biztosítótársaság anyagi érdekei, profitérdekeltsége azt kívánja, akkor azokat a közterheket át fogja igenis hárítani. Nincs az a kormányrendelet és nincs az a törvényi előírás, amely ezt az elementáris profitérdekeltséget képes volna háttérbe szorítani, és nincs az a verseny a magyar biztosítási piacon, amely ennek a szétterítését, illetve a lakosságra terhelését meg tudná gátolni.

Tehát az igaz, az önmagában helyes, hogy három adóból lett egy adó, de ez az egy adó majd a lakosságra fog hárulni előbb vagy utóbb; nem állítom, hogy egy év alatt, azt sem állítom, hogy ez könnyen lesz mérhető. És itt merül fel az a kérdés, hogy vajon ennek az adónak a behajtásához szükséges adó-ellenőrzési tevékenység, a szükséges adóapparátus mennyire áll rendelkezésre.

Végül, de nem utolsósorban hangsúlyozta a kisebbségi álláspont azt, hogy a hiánycél, amit elfogadunk mint hivatalos kormányzati célt, az a hiánycél nagyon egyoldalúan csak a bevételi oldalról látszik alátámasztottnak, és a kiadási oldalon, ami legalább ilyen fontos, azok a tételes, részletes szakmai vizsgálatok, elemzések nem állnak rendelkezésre, csak egy meglehetősen nagyvonalú, fűnyíróra emlékeztető megoldás található a Széll Kálmán-tervnek valahol a 260. oldalán, ami globális számoknak a megtakarítását irányozza elő. Tehát végül is ez az adó, azt hiszem, hogy nem fogja megoldani, sem ez, sem a távközlési, sem a harmadik, a tranzakciós illeték nem fogja megoldani azokat az egyensúlyi problémákat, amelyeknek az érdekében ezek születtek. Itt sokkal többről van szó, aminek a lényegét majd a hozzászólásomban szeretném elmondani.

Köszönöm szépen, elnök úr.
Felszólalások:  Előző  194  Következő    Ülésnap adatai