Készült: 2020.04.05.09:39:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

183. ülésnap (2008.12.02.), 372. felszólalás
Felszólaló Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP)
Beosztás igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 6:48


Felszólalások:  Előző  372  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. AVARKESZI DEZSŐ igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a részletes vita lezárásakor először is megköszönjem mindazoknak, akik részt vettek az általános vitában, a részletes vitában, és módosító indítványok benyújtásával segítették, hogy egy még jobb törvényt tudjon megalkotni az Országgyűlés. És ez talán szokatlan, de azért engedjék meg, hogy néhány képviselőtársamat név szerint is kiemeljem: Szabó Éva, Frankné Kovács Szilvia, Szép Béla, Papp József, Kékesi Tibor, Kóka János, Hankó Faragó Miklós, Pettkó András képviselők, akik számos olyan módosító indítványt nyújtottak be, amelyeket a kormány jó szívvel támogatott. (Derültség.) Megköszönöm Herényi frakcióvezető úrnak is, hogy számos indítványt benyújtott, de értse meg, hogy az előbbiekben elmondottak alapján az ő módosító indítványait a kormány nem támogatja, de figyelmét, aggódását azért őszintén köszönöm.

Véleményem szerint ezek a módosító javaslatok is arra mutattak rá, hogy a törvényjavaslat szakmailag megalapozott, gondosan előkészített munka, hiszen elsősorban a módosítással nem érintett általános eljárási szabályok bővítésére érkeztek javaslatok, és nem a törvényjavaslat pontosítására vagy javítására. Ahogy említettem, amelyek erre érkeztek, azokat nagyon jó szívvel támogattuk. Örömmel vettük, hogy milyen nagy támogatást kapott a törvényjavaslat elektronizációs törekvése, valamint az egyablakos ügyintézésre vonatkozó szabályozás. Magam is az egyik legfontosabb célnak, sőt elvárásnak tekintem azt, hogy a hatóságok között végre váljon általános gyakorlattá az elektronikus kapcsolattartás, az ügyfeleket pedig ösztönözzük arra, hogy minél inkább éljenek ezzel a lehetőséggel, ebben teljes mértékben egyetértek. Pettkó képviselő úr gondolataival, amelyeket egyébként más javaslatoknál is sokszor hallhattunk már, ott is legtöbbjükkel egyet is tudtunk érteni.

Fontos és támogatandó javaslatnak tartom azt a módosító indítványt, amely alapján a jövőben a magánszférában működő minőségtanúsító szervezetek közreműködésének lehetősége megjelenik a közigazgatási eljárás általános szabályai között, ezzel is elősegítve az eljárások gyorsítását és ésszerűsítését.

A törvényjavaslat terjedelméhez és jelentőségéhez mérten természetes módon érkeztek kritikai észrevételek is a törvényjavaslathoz. Szokatlan voltánál fogva idegenkedést váltott ki a határidők munkanapokban való számítására vonatkozó javaslatunk. Engedjék meg, hogy most azt a részét a zárszómnak, amit ezzel kapcsolatban mondtam volna el, ne mondjam el, hiszen erről volt a második vitaszakasz kapcsán a legrészletesebb vita, és volt módom ezzel kapcsolatban néhány konkrét példán keresztül kifejteni az álláspontomat.

Elhangzottak észrevételek arra vonatkozóan, hogy a hatóságok úgymond packázása ellen nem tesz semmit a törvényjavaslat. Ezzel azonban a magam részéről nem tudok egyetérteni. A tájékoztatási kötelezettség törvénybe foglalása mellett komoly előrelépés, hogy valamennyi hatóságnak honlapon kell közzétennie lényegében minden olyan adatot, amely kicsit is releváns lehet az ügyfél számára.

A törvényjavaslat egyik lényeges eleme a pontos és mindenki számára elérhető tájékoztatás előírása. Az átlátható, kiszámítható működést segíti elő a hatóságok illeték-visszafizetési kötelezettsége is. E szabállyal kapcsolatosan is felmerültek aggályok, több hozzászólás szigorúnak, sőt méltánytalannak tekintette ezt a rendelkezést, véleményem szerint azonban ellentétes lenne az egész szabályozás céljával, és a határidőre vonatkozó jogszabályi előírások megkerülésére vonatkozó nyílt felhívás lenne, ha a törvény türelmi időt biztosítana a mulasztó hatóságoknak, vagyis ha csak egy, két vagy akár öt nappal lépi túl a hatóság a határidőt, akkor ne kelljen fizetnie. Ha az ügyfél szegi meg az eljárási kötelezettségeit, nem jár neki türelem, a törvény bírsággal és más szankciókkal szorítja rá arra, hogy kötelezettségeinek eleget tegyen. Nem lehet ez másként a mulasztó hatóságok esetén sem.

A törvényjavaslat tartalma komoly szakmai viták során érlelődött olyanná, hogy alkalmas legyen a parlament által történő elfogadásra. A módosító javaslatokkal együtt - és számos módosító javaslatot támogattuk - olyan törvény születhet, amely hosszú távra szab irányt a közigazgatás hatékonyabb működéséhez. Meggyőződésem, az ügyfeleknek és a hatóságoknak is komoly segítséget jelent ez a törvénymódosítás.

Valóban nagy léptékű a módosítás, ezért komoly felkészülést, elsősorban a hatósági ügyintézők képzését igényli az, hogy a törvényjavaslat által megvalósítani kívánt célok teljesüljenek. A kormány a képzés megszervezésén túl gondoskodik arról is, hogy a módosításhoz kapcsolódó ágazati felülvizsgálat során a vitában megfogalmazott elvárásokat minden egyes közigazgatási hatósági eljárásban érvényesítse.

(18.50)

Engedjék meg, hogy itt utaljak egy tegnapi interpellációra adott válasz és viszontválasz kérdésére, amikor némi türelmetlenség volt megfigyelhető Hankó Faragó képviselő úr viszontválaszában. Itt ígérem, hogy amennyiben az Országgyűlés elfogadja ezt a törvényjavaslatot, akkor az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban azonnal megkezdődik azon törvények áttekintése, amelyeket majd szintén módosítani kell, hogy ezeket a változtatásokat átvezessük.

Még egyszer megköszönve megtisztelő figyelmüket, nagyon komoly szakmai segítségüket, én kérem, hogy az Országgyűlés a pontosító, javító módosító javaslatokat fogadja el, és azt követően a törvényjavaslat egészét is, hogy azt követően haladéktalanul megkezdődhessen a további munka és a felkészülés a törvény végrehajtására. Még egyszer köszönöm figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  372  Következő    Ülésnap adatai