Készült: 2021.09.23.06:56:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

154. ülésnap (2016.05.18.), 8. felszólalás
Felszólaló Korózs Lajos (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:53


Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KORÓZS LAJOS, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! Ott folytatnám, ahol Bárándy képviselő úr abbahagyta. Tehát arról van szó, hogy a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szülőkről gondoskodni, ahogy képviselőtársam is említette már, ez az Alaptörvény egyik kitétele volt. Most egy új résszel is bővülne ez a törvény, amely kimondja, hogy ha a szülőkről nem annak gyermeke gondoskodik, például egy idősotthonban vagy egy szomszéd, akkor a gondozó követelheti, hogy a gyerek egy éven belül térítse meg költségeit.

Itt a kérdés csupán az, hogy most valóban azt jelenti-e, hogy innentől kezdve sorra indulhatnak a perek a szüleik eltartásába be nem szálló gyerekek ellen. Úgy látom, kedves képviselőtársaim, hogy nagyon sok cikcakk és pálfordulás ellenére a Fidesz az elmúlt hat évben egy dologban konzekvens volt, mégpedig abban, hogy a legrászorultabbakat, azokat az embereket, akik a társadalom legalján vannak, akik valamilyen oknál fogva kiszolgáltatottak ‑ le­gyen ez a szociális biztonság oldaláról vagy az egészséghez való hozzáférés kapcsán ‑, ezeket az embereket egzecíroztassa. Gyakorlatilag mindig arra hivatkoztak, hogy a magyar polgárok közössége nem kell hogy eltartsa azokat az embereket, akik valamilyen oknál fogva ‑ rendszerint önhibájukból ‑ valamilyen rossz helyzetbe kerültek. Azt gondolom, hogy éppen ellenkezőleg, kéne gondoskodni az államnak azokról az emberekről, akik akár önhibájukból, akár önhibájukon kívül sajnos nem tudnak magukról gondoskodni.

Azokkal az intézkedésekkel, amelyeket az elmúlt hat évben a Fidesz-kormány meghozott, egyértelmű, hogy az egyenlőtlenségeket növelték, egyértelmű az, hogy az alacsonyabb státuszú társadalmi csoportoktól elvontak pénzeket. Ezeket a pénzeket mindenféle adókedvezmények formájában a magasabb státuszú társadalmi csoportok felé irányították; legyen szó itt a gyermekek után járó adókedvezményről, legyen szó itt mindenféle olyan szerződésekről, amelyek a jómódú, gazdag embereket és vállalkozásokat erősítették.

Képviselőtársam is utalt rá, de véleményem szerint is ritka az a gyerek, aki ne segítene az idős vagy beteg édesanyján, édesapján, ha megteheti; ahogyan az édesanya is, nagyon ritka az, hogy ne segítene, lehetőségeihez mérten ne tenne meg mindent a gyerekeiért. Szóval, azt gondolom, hogy nincs is gond azzal, ha elvárjuk a kölcsönös gondoskodást, csakhogy itt egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy a családokban tapasztalható elemi szolidaritás mögé bújva a kormány véleményem szerint egy újabb dolgot, újabb státuszt szeretne alakítani abból a rendszerből, amit maga állított föl, hogy egy jó csomó ember ‑ lehetőség szerint több millió ember ‑ ne juthasson hozzá azokhoz az állami szolgáltatásokhoz, amelyeket éveken vagy évtizedeken keresztül nemcsak hogy megszokott, hanem a társadalombiztosítási járulékaival, az adóival megteremtette a feltételét annak, hogy ő később jogosult legyen bizonyos ellátásokra vagy szolgáltatásokra, legyen ez pénzbeli ellátás, vagy legyen egy tartós bentlakásos intézményben való gondoskodás.

Tudjuk jól, hogy Magyarországon többféle típusú idősotthon létezik, a fenntartók szempontjából is: állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézmények. Azt is tudjuk, hogy sok tízezer ember él ezekben az intézményekben. Mégis mindenki rettegéssel hallgatja ezeket az információkat, amelyek most már hetek óta itt keringenek a parlamentben. Itt nemcsak a bentlakásos intézményben elhelyezett emberekről van szó. Szeretném emlékeztetni képviselőtársamat, hogy többször interpelláltuk, kérdést intéztünk Ónodi-Szűcs államtitkár úrhoz. A krónikus osztályok kiszervezése kapcsán ugyanez a helyzet áll elő, hogy a mai napig nem tudják azok az emberek, akik arra kényszerülnek, hogy ezeken a krónikus osztályokon kerültek elhelyezésre, hogy mi lesz a jövőjük, mi lesz a sorsuk.

Pontosan látszik az, hogy az elmúlt néhány évben a Fidesz politikájának következtében oly mértékben nőtt a dolgozói szegénység, hogy remény sincs arra, hogy ezek az idős emberek segítséget kapjanak a gyerekeiktől, hiszen azt nagyon helyesen sorba állították, hogy először a családról, először a gyerekekről és saját magukról kell gondoskodni, és ha marad azon felül valamilyen vagyonelem, akkor lehessen esetleg per formájában érvényesíteni az állami szándékot. Éppen ebből adódóan nem tudjuk támogatni a törvény elfogadását. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai