Készült: 2020.08.09.19:18:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

235. ülésnap (2009.10.26.), 189. felszólalás
Felszólaló Dr. Wiener György (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:24


Felszólalások:  Előző  189  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Valóban fennáll koherenciazavar, ezt a koherenciazavart a fideszes módosító indítvány idézte elő. Az eredeti törvényjavaslat ugyanis azt tűzte ki célul, hogy a közigazgatási hivatalok kizárólag olyan tevékenységet végezzenek, amely a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos.

Az a megfogalmazás, amelyet Hargitai János és Ódor Ferenc módosító indítványa tartalmazott, viszont egy olyan megoldást tartalmazott, amely alapján nem lehet elhatárolni valóban azt, hogy mely ügyekben kell eljárnia a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének és mely ügyekben a közigazgatási hivatalnak. Meg kell jegyeznem, hogy alkotmányos kötelezettség kizárólag a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésével összefüggésben áll fenn, tudniillik az Alkotmánybíróság 90/2007-es döntése alapján kizárólag ez az a tevékenység, amelynek a szabályozásával összefüggésben a parlamentnek kétharmados döntést kell hozni.

Célszerű lett volna az, ha a Fidesz elfogadja az eredeti javaslatot, amely szerint a közigazgatási hivatalok megyei, fővárosi szinten működnek, kizárólag ezt a tevékenységi kört látják el, és minden más ügyben a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének van jogosítványa.

De van ennek a módosítónak, pontosabban: záró módosítónak egy másik mozzanata is, ez pedig az, hogy nem jelenleg és azonnal akarja megoldani a problémát, hanem a megoldás időpontját kitolja. Míg az eredeti törvényjavaslat szerint a hatálybalépés időpontja 2010. január 1-je lett volna, a mostani, benyújtott záró módosító alapján ez az időpont 2010. július 1-je. Tehát azt a következtetést lehet levonni a benyújtott záró módosító javaslatból, hogy a Fidesz, amely korábban mindig sürgette azt, hogy a helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés problémáját meg kell oldani, most úgy látja, hogy ennek a kormánynak az időszaka alatt ilyen törvényességi ellenőrzést már ne lehessen gyakorolni.

Mire is vonatkozik tehát ez a záró módosító? Egyfelől valóban egy fennálló koherenciaprobléma megoldására, másfelől azonban arra is, hogy ne szülessen olyan döntés, amely alapján 2010. január 1-jétől helyreállna az alkotmányos rendnek megfelelően a helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés.

Ezért a bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy ma ne szavazzunk erről a záró módosítóról, illetőleg ne most történjen meg a zárószavazás, de már kifutottunk az időből, mert csak egy órával az ülés megkezdése előtt nyílik arra lehetőség, hogy 15 képviselő javaslata alapján a Ház levegyen egy napirendi pontot az adott forgatókönyvből, az adott napirendi javaslatból. Ezért arra kényszerülünk, hogy most elutasítsuk azt a záró módosítót, amely valóban koherenciaproblémát oldana meg. Ugyanakkor egy olyan elképzelés lehetséges, hogy a kormány benyújtja ismét a törvényjavaslatot, négyötöddel - eltérve a Házszabálytól - a parlament döntést hoz, és annak alapján 2010. január 1-jétől ismét működhet a helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés, ugyanakkor a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok kizárólag ezt a feladatot látnák el, és minden más feladat- és hatáskört, amelyet régebben a közigazgatási hivatalok láttak el, továbbra is - legalábbis ezen kormány működésének időszaka alatt - a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve látja el.

Van a módosító indítványnak az indokolásában egy olyan megfogalmazás, hogy a koherencia megteremtése, a feladat- és hatáskörök áttekintése több hónapot igényel. Valójában a mai számítógépes rendszert figyelembe véve néhány nap alatt elvégezhető ez a munka. Itt van a kezemben egy jegyzék, amely azokat a feladat- és hatásköröket tartalmazó törvényeket, kormányrendeleteket és miniszteri rendeleteket tartalmazza, amelyek alapján valóban a közigazgatási hivatal feladat- és hatáskörében maradtak meg bizonyos ügyek, annak ellenére, hogy a 2006. évi LVII. törvény új, 75. és 76. §-a alapján mindezeket a tevékenységeket az új területi államigazgatási szervnek kellene ellátnia.

Ezért én arra kérem a tisztelt Házat, hogy utasítsa el a záró módosítót, mert az kitolná valójában a helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés megkezdésének időpontját, a kormány nyújtson be egy új törvényjavaslatot, térjünk el a Házszabálytól, és tegyük lehetővé, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését 2010. január 1-jétől az alkotmányos rendnek megfelelően lehessen végezni.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  189  Következő    Ülésnap adatai