Készült: 2020.08.12.00:17:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

224. ülésnap (2009.09.28.), 234. felszólalás
Felszólaló Dr. Wiener György (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:07


Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Én is Ódor Ferenc fejtegetésével vitatkoznék. Nem azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy egy regionális megoldás nem felelne meg az alkotmányossági követelményeknek. Ráadásul, mint az általános vita során már erre utaltam, az Alkotmánybíróság más államigazgatási szervek, illetőleg rendvédelmi szervek regionalizálását megfelelőnek, alkotmányosnak tekintette. Sőt, az Alkotmánybíróság azt sem állította, hogy a közigazgatási hivatal esetében, annak valamennyi feladat- és hatásköre esetében alkotmányossági probléma állna fenn. Az Alkotmánybíróság egyébként aktivista megoldással azt az álláspontot foglalta el, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésével kapcsolatosan nem lehetséges a kétharmados törvényt felülírni az alkotmány 34. §-ának (2) bekezdését alkalmazva, feles törvénnyel.

Tehát ha alaposabban végigolvassuk az Alkotmánybíróság döntéseit, mind a 90/2007-es, mind a 131/2008-as alkotmánybírósági határozatot, azokból egyértelműen kitűnik az, hogy bármilyen megoldás elfogadható alkotmányosan, de előfeltétel az, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését ellátó szerv statuálása, intézményesítése kétharmados döntéssel történjen.

(19.10)

Ezért lehetséges az, hogy a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve továbbra is regionális szinten működjön, és ellássa azokat az elsőfokú és másodfokú hatósági jogköröket, valamint egyéb államigazgatási feladatokat, amelyeket az önkormányzati törvény értelmében korábban a közigazgatási hivatal látott el.

Az előttünk fekvő módosító javaslat egyébként egy jelentős előrelépést, elmozdulást jelent a kormány korábbi álláspontjától, illetőleg a korábban beterjesztett törvényjavaslatoktól is. Ez a módosító indítvány ugyanis elválasztja egymástól a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét és a közigazgatási hivatalt. Míg az eredeti törvényjavaslatban az szerepelt, hogy a közigazgatási hivatal egy olyan belső szervezeti egység, amelyik fővárosi, megyei szinten működik, és ellátja saját hatáskörében a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, ám szervezetileg kötődik a regionális államigazgatási hivatalhoz, addig ez a módosító indítvány, mint előbb már említettem, szétválasztja a két szervezetet, nem erőlteti a regionalizmust, mert ez a szervezet, az újonnan intézményesített közigazgatási hivatal - amely egyébként csak a nevében hasonlít a régi hivatalra - már nem regionális szinten működne. Tehát azok az aggodalmak is, amelyeket egyébként Ódor és Hargitai képviselőtársaim korábban kifejtettek, s amelyek szerintem azért nem voltak megalapozottak, teljes mértékben elesnek, hiszen egy olyan megoldással állunk szemben, amelyben megszűnik egyrészt a két szervezet összekapcsolása, másrészt megszűnik az az elképzelés, az a követelmény, hogy a közigazgatási hivatal regionális szinten működjön.

Ezek után már valóban csak az az egy igénye jelentkezett az ellenzéki képviselőknek, hogy írjuk oda, hogy fővárosi, megyei közigazgatási hivatal, azonban semmiféle akadálya nincs annak, hogy ha a Fidesz egyszer majd kormányra kerül, ezt az intézményt fővárosi, megyei szinten szervezze meg. Ezt semmiféle kétharmados szabály nem zárja ki, egyébként feles szabály sem.

Mindezekre tekintettel megítélésem szerint, hogyha meglenne a politikai szándék, nem lenne akadálya annak, hogy ezt a módosító indítványt az ellenzék is támogatni tudja. Köszönöm a figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai