Készült: 2020.01.17.20:25:34 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
19 108 2018.07.17. 1:46  105-112

KOVÁCS SÁNDOR, a Népjóléti bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Népjóléti bizottság 2018. július 9-én mint kapcsolódó bizottság az előírtaknak megfelelően lefolytatta és lezárta a szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló T/708. számú törvényjavaslat részletes vitáját.Mivel a javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, így csak a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelését vizsgálhattuk. A bizottság részletes vitáján jelen volt dr. Bodnár Bence helyettes államtitkár úr a Belügyminisztérium részéről, aki megállapította, hogy a javaslat megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltak követelményének. Ezt a megállapítást ellenzéki képviselők vitatták, illetve a törvény tartalmával kapcsolatban is megfogalmaztak kritikákat.

Mi a magunk részéről, egyetértve a kormány jelen lévő képviselőivel, hangsúlyoztuk azon álláspontunkat, hogy a javaslat minden szükséges körülményében megfelel a követelményeknek. Az Alaptörvény módosítása miatt szükséges, illeszkedik a magyar jogrendbe, megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek és a nemzetközi kötelezettségeknek.

A szavazás során 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében döntöttünk azon jelentés benyújtásáról, amely tartalmazza, hogy a javaslat megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
25 170 2018.10.01. 2:34  169-176

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Már régóta a nyilvánosság előtt is ismert, hogy az MSZP-DK-Együtt-frakció szombathelyi önkormányzati képviselője, Czeglédy Csaba és társai ellen az állam súlyos megkárosításának gyanúja miatt már jó ideje büntetőeljárás van folyamatban bűnszövetkezetben, üzletszerűen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt. Remélhetőleg mihamarabb már teljesen tisztán láthatunk az ügyben, tekintettel arra, hogy köztudott, Czeglédy Csaba az MSZP-t és a DK-t is ügyvédként több alkalommal is képviselte. (Dr. Vadai Ágnes közbeszólása.) Ennek az egyértelműen baloldali érintettségű hatalmas csalássorozatnak, amely mára úgy tűnik, az egész országot behálózza, a legnagyobb szégyene, hogy tevékenységükkel nemcsak az államot, hanem az egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportot, a munkaerő-kölcsönzés során alkalmazott idős embereket, valamint a diákokat károsították meg. Számunkra itt a parlamentben a Czeglédy-ügy kirobbanása óta végig elsődleges szempont volt a károk rendezése, azonban a jogi felelősségrevonás miatt meg kell hogy történjen mielőbb ez is.

(17.00)

Ezért reméljük, hogy a jogerős döntés mihamarabb megszületik, és az elkövetők képesek lesznek megfizetni az általuk okozott kárt. Ha megtörténik a vádemelés, akkor az eljárás során remélhetőleg kiderül az is, kinek, illetve kiknek a zsebében landolt több milliárd forintnyi összeg. A nyomozás eddigi eredményei szerint a többmilliárdos vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények elkövetésében 22 terhelt, 2 cég, a Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator Zrt. működött közre.

Igen kiterjedt bűnhálózatról beszélünk tehát, amely felderítésének első jelentős eredménye, hogy a Human Operator Zrt. makói strómanjainak elsőfokú ítéletében a bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottakat bűnsegédként elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettében. Az ítélet szerint a működtetett iskolaszövetkezetre csak a bűncselekmények megvalósítása miatt volt szükség. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) A nyomozó hatóság rendelkezésére álló iratok szerint Czeglédy többmilliós kölcsönt kapott a DK padsorait jelenleg is erősítő Gyurcsány Ferenchez köthető Altus Zrt.-től.

Mindezekre tekintettel kérdezem államtitkár urat, mikor láthatunk tisztán (Arató Gergely: Nem számít az idő? Csak úgy kérdeznénk.) a Czeglédy Csaba és a baloldal (Arató Gergely: Nincs időkorlát?) által már oly sokszor megkárosított emberek ügyében. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
25 174 2018.10.01. 0:33  169-176

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Azt gondolom, hogy a magyar parlament mellett a magyar bíróság is törvényesen jár el, és megtalálja azokat az ítéleteket vagy meghozza azokat az ítéleteket, amelyek a károsult magyar embereknek a kártérítését…  amit majd remélhetőleg normális bírósági ítéletben foglaltak alapján behajthatnak Czeglédy Csabán és azokon a baloldali körökön, amelyeknek a zsebébe vándorolt ez az összeg. Köszönöm szépen a lehetőséget. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 54 2018.10.24. 1:47  53-56

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Nekünk a Fidesz-KDNP-ben az a határozott célunk, hogy minden fogyatékkal élő ember számára biztosítsuk a teljes életlehetőséget, amelyhez hozzátartozik a foglalkoztatási esélyek javítása és a konkrét munka biztosítása is. Ezért úgy döntöttünk, hogy többlettámogatást biztosítunk a megváltozott munkaképességűeket alkalmazó akkreditált foglalkoztatóknak. Az ideihez képest emelkedik a támogatás, 2018-ban 39,5 milliárd forintra lehetett pályázni. Az országszerte több mint 350 akkreditált cég mintegy 30 ezer megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat, és ezt a számot tovább szeretnék növelni. Az elmúlt évek gazdasági növekedésének köszönhetően ma már a munkaerőhiány is előfordul, ezért fontos megtalálni azokat, akiket be lehet vonni a foglalkoztatásba. Ilyen „tartalékot” jelenthetnek a megváltozott munkaképességűek is.

Kiemelendő, hogy a kormány mindig olyan programot támogat, amely a fogyatékossággal élők önálló életvitelét segíti, hogy a lehető legteljesebb és leghasznosabb tagjai lehessenek a társadalomnak, és értékteremtő, hasznos munkát végezhessenek.

(12.40)

Továbbá ki kell emelni, hogy a foglalkoztatást segítő rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállalók után nem kell szociális hozzájárulást fizetni.

Tisztelt Államtitkár Úr! Mik a tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását elősegítő intézkedések, támogatások kapcsán? Milyen további intézkedések segítik a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
46 30 2018.11.29. 9:58  27-68

KOVÁCS SÁNDOR, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az államtitkár úr által felvázolt szociális és gyermekvédelmi törvény módosításáról, ha megengednek egy-két pontosító adatot, a Fidesz-frakció véleményét hadd mondhassam el. Nagyon fontos a gyermekek otthongondozási díjának a bevezetése, mint ahogy államtitkár úr is említette, 2019-től 100 ezer forint, és 2022-re az akkori minimálbérre való emelését tűzte ki a kormány célul. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az ápolási díjban részesülők 34 százaléka, azaz 17 300 fő becsült többletigénye 2019-ben 11,5 milliárd forint lesz, magyarul 11,5 milliárd forinttal költ többet az állam a gyermekek otthongondozási díjára.

Az ápolási díjban részesülők  hiszen eddig is ápolási díjként emlegettük  többletigénye 2,7 milliárd forint lesz 2019-től a mostani 17,8 milliárddal szemben. Ez összesen 33 500 főt fog érinteni. A kiemelt összegűnél 58 680 forintról 67 482 forintra fog emelkedni az ápolási díj összege, amely az alapösszeg 207 százaléka.

Az alapösszegű ápolási díj esetében a gondozási szükséglet felülvizsgálatánál megkülönböztetjük a háziorvos egészségügyiállapot-vizsgálatát, illetve a gondozási szükségletet, amit szakértő végez. Ez a kettősség garantálja azt, hogy az ápolási díjra jogosultaknak az egészségügyi és szociális igényét fel tudjuk mérni. Jogosultságmegszerzési pontosítást is magában foglal a törvény, mégpedig a jövedelemvélelmezés esetében lehetőséget ad a szociális hatóságnak az adóhatósággal való együttműködésre a pontosabb adatok megszerzéséért. Ezzel is, úgy gondolom, hogy a törvény az állami hatóságok közötti átjárhatóságot, illetve az információszerzést segíti.

Mindenféleképpen szeretnék szólni arról az alkotmánybírósági határozatról, amely különbséget tett eddig a támogatásra jogosultak körében a mozgásszervi fogyatékossággal és az egyéb betegséggel, illetve korlátozott fogyatékossággal élő személyről. Ezt a törvény kiegyenlíti, és a jelenlegi szabályozás szerint 114 450 fogyatékossági támogatásra jogosult mozgásszervi fogyatékosság jogcímén, amelyből 56 797 fő részesül támogatásban.

A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatban egy olyan pontosítás kerül bevezetésre, amely az adott szolgáltatással jár egyben, ami szintén azt vetíti előre és azt próbálja meg az intézményeknek segítségül adni, hogy a szervezetpszichológus által javasolt és az intézményvezető által létrehozott fejlesztő foglalkoztatásban való részvétel milyen feltételekkel és milyen szerződési formában fog megvalósulni. Ez gyakorlatilag közvetlenül érinti a munkáltatóknak az adójóváírását; illetve a rehabilitációs kártya esetében, mint ahogy államtitkár úr említette, eltörlésre kerül, hiszen az adóhatósággal szemben a munkáltató közvetlenül tudja alkalmazni ezt a kedvezményt, amit 2018-ban 9096 munkáltató 37 654 fő megváltozott munkaképességű személy után vett igénybe, összesen 776 millió 570 ezer forint értékben.

Szólt államtitkár úr a hajléktalanság kezeléséről is, ami politikailag nagy vihart kavart mostanában. Én is egyetértek és a frakció is egyetértett azzal, hogy a hajléktalanság egy olyan emberi jog, amit azért arra nem használhatunk fel, hogy utána az élethelyzetéből vagy éppen az életét veszélyeztetve, ne adj, uramisten, krízishelyzetbe kerüljön vagy haláleset forduljon elő. Ezért a frakció támogatta eddig is azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek a hajléktalan emberek életminőségének javítását célozzák. Illetve azon a településen, ahonnan én jövök, Mátészalka, ahol képviselő vagyok, 18 ezer fős település, nappali ellátásra jogosult, és örömmel olvastam, hogy a törvény lehetőséget ad olyan nappali ellátást biztosító intézményeknek éjszakai külső férőhely kialakítására, amire eddig nem volt lehetőség. Tehát kinyitja a lehetőségek tárházát.

Szólt államtitkár úr a szociális diagnózis elkészítéséről. Ez egy olyan, a gyermekjólét és a családsegítés integrációjával létrejött szakmai dokumentum, amely az ellátotti körben mindazokat a fejlesztési irányokat, illetve gondozási irányokat szabja meg, amit az intézményben, vagy nagyon fontos, most már az intézményen kívülről jelzést adó családok vagy gyerekek esetében is megtesz, és segítséget kérnek a gyermekjóléti központnál.

Államtitkár úr, ön nem említette, de hadd ejtsek szót arról, hogy a szociális törvény hatálya alá tartozó volt az egyházi jogi személy által szervezett tevékenységet ellenszolgáltatás nélkül végző más személyek által nyújtott szállás, étkezés vagy más segítő karitatív tevékenység, ha azt az igénybevevőtől, hozzátartozótól vagy rájuk tekintettel harmadik személytől származó ellenszolgáltatás és állami, helyi önkormányzati támogatás nélkül nyújtják. Gyakorlatilag, ha állami támogatás nincs vagy más személy nem fizet azért a szolgáltatásért, azt gondolom, valóban helyénvaló volt, hogy a szociális törvény hatálya alól kivegyük azokat a szigorító intézkedéseket, amely gyakorlatilag nem függött össze egyéb kormányzati vagy állami források igénybevételével.

Egyetértek azzal is, ami a szociális étkeztetési szabályoknak, a résztvevők létszáma, nem akarom a szűkítést használni, de mégiscsak a pontosítását szolgálja, ami azt mondja, hogy a mindenkori működési engedélyben leírt ellátotti személy vehesse igénybe. Ennek van egy kis mozgási lehetősége: ugye, eddig a szociális törvényben az szerepelt, hogy havonta maximum 110 százalékig mehetett el, de vannak olyan időszakok, ami évi száz százalékban tekinti. Tehát rugalmasabbá válik a rendszer azáltal, hogy van egy felső limit. De ugyanakkor a házi segítségnyújtásban, illetve az étkeztetésben a törvény lehetőséget ad arra a rugalmasságra, hogy havonta esetleg eltérjen a 110 százalékos határtól, hogy egész évre számítva bruttóban meglehessen a 100 százalék, hiszen az engedélyezetti szolgáltatási létszám egész évben nem haladhatja meg a 100 százalékot.

Beszélt államtitkár úr a támogatott lakhatásról. Hadd mondjam el itt is a személyes példámat: a győrteleki Viktória ápoló-gondozó otthon fülpösdaróci telephelyéről jelen pillanatban 60 főt tagolnak ki, és azt gondolom, hogy az a fajta társadalmi érzékenyítés, ami az ő befogadásukat jelenti, ezzel a törvénymódosítással, hogy ők is ugyanúgy a társadalom tagjai  bár a törvény itt elsősorban azzal foglalkozik, hogy a velük dolgozó, foglalkozó emberek kényszerintézkedéseinek lehetőségét tiltja.

Ennek az a logikája, hogy ők is annak az adott társadalomnak, a helyi társadalomnak a hasznos tagjai, és ha valami betegségük van, akkor ugyanazt a szolgáltatást veszik igénybe akár a mentő, rendőrség vagy bármilyen más tekintetben. Tehát leveszi az intézmény válláról azokat a lehetőségeket, terheket, amelyek egy normál életvitelszerű lakhatásban viszont, azt gondolom, hogy minden állampolgárnak joga és egyben kötelezettsége is.

Nagyon helyesen államtitkár úr kitért a gyermekjóléti szolgáltatások feladatának értelmezésére, hogy a már említett integrációval létrejött jelzőrendszer kiterjed az észleléssel és a készenléti szolgáltatással együtt működő központi nyilvántartásnak a vezetésére, amely helyi krízishelyzetekben azonnali segítséget és családtámogatást tud nyújtani az adott telefonszám ismertetésével. Ez is, azt gondolom, a rugalmasság és a gyorsaság tekintetében jelent nagy-nagy segítséget.

A gyermekvédelem tekintetében államtitkár úr említette azt a fajta Barnahus kifejezést, amit skandináv modellként Magyarország bevezet. Engedjék meg, hogy vezérszónoklatom után egy általános hozzászólásban kicsit részletesebben szóljak erről a problémáról, illetve ennek a megoldásairól.

Valamint nagy örömömet fejezem ki, hogy a nevelőszülők mint a 12 év alatti gyermekeknek a legjobban preferált szociális ellátási rendszere, a gyed, a gyes és az örökbefogadási díjak tekintetében rugalmasabb, együttműködőbb és a családi igényt jobban figyelembe vevő törvényi módosításokat tett lehetővé.

Magam és a frakció részéről tudjuk támogatni a törvénymódosítást, és sok sikert kívánok államtitkár úrnak, illetve a minisztériumnak a gyakorlati végrehajtásában.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

(10.50)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
46 52 2018.11.29. 4:05  27-68

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Csak egy mondatban hadd reagáljak Gréczy képviselőtársam felszólalására, hogy mindez abból az IMF-hitelből, amellyel térdre kényszerítették országot, és körülbelül ezer milliárddal súlyosbították azt a helyzetet, ami amúgy is terhelte ezt a társadalmat. A gyermekvédelmi szakszolgáltatásnak egy nagyon pozitív dolgáról szeretnék beszélni. A vezérszónoki körömben mondtam, hogy ki fogok rá térni, hiszen egy olyan dologról van szó, az elhanyagoltak és bántalmazottak, közülük elsősorban a szexuálisan bántalmazott gyerekek vizsgálatát és terápiáját végző szolgáltatásról, amely hivatalos szerv megkeresésére az érintett gyermekek meghallgatását elősegítő szolgáltatást működtet, amelynek során a gyermekvédelmi szakszolgálat együttműködik a megkereső szervvel. Ilyen szolgáltatást első ízben Barnahus  jelentése gyerekház  néven 1988-ban hoztak létre Izlandon. A gyerekház célja a szexuális abúzusban szenvedett gyerekáldozatok megóvása, védelme a bizonyítási és a büntetőeljárás során bekövetkezett többszöri kihallgatás retraumatizáló hatásaitól. A legfontosabb feladata elősegíteni a gyermek vallomástételét, és ezáltal érvényes bizonyítékot szerezni a bírósági eljárások számára, mindezt úgy, hogy a gyermeknek ne kelljen megjelennie a bíróságon, ha az ügy odakerül.

Szerepénél fogva a gyerekház egyablakos ügyintézési módot kínál, amely a gyerekbarát feltételek mellett az illetékes hatóságok és szervek, például a rendőrség, a szociális szolgáltatók, gyermekvédelem, a fizikai és lelki egészségügyi szolgáltatók és az ügyész közötti együttműködést foglalja magában. A szolgáltatás révén megvalósul, hogy a gyermekbántalmazási eljárásban elsősorban ne a bizonyítási, büntetőjogi szempontok domináljanak, hanem a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek figyelembe vétele.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Barnahus nem egy merev modell, sokkal inkább egy fejlődő, alakulóban lévő gyakorlat, amely képes alkalmazkodni az erőszak áldozatává vagy tanújává vált gyermekek komplex szükségleteihez. Magyarországon és Közép-Kelet-Európában elsőként 2016 óta a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat épületében működik ilyen gyermekház.

A kétéves pilotprogram vizsgálatáról: 57 gyermeket vizsgáltak, ebből 5 vádemelésnél van ítélet 11 gyermek esetében, 20 esetben 20 gyermeknél tettek feljelentést, ebből 19 gyermeknél elindult a nyomozati szakasz. A 2018. év első félévében megkezdődött egy új gyermekházmodell szerinti szolgáltatás kialakítása a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat keretében. Mivel e gyermekházmodell célja és szakmai tartalma szervesen illeszkedik a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok feladatprofiljába, ezért indokolt a gyermekvédelmi törvényben a fenntartói döntés alapján ellátható feladatok között is megemlíteni az elhanyagolt és bántalmazott gyerekek érdekében szükséges vizsgálatot, terápiát, meghallgatásokat elősegítő szolgáltatást. Az e tartalommal létrejött további szolgáltatások esetében nem feltétel, hogy kizárólag ez a bizonyos Barnahus-modell nevesített szolgáltatás jöjjön létre, azonban annak kidolgozott módszertana, európai elterjedése indokolja alkalmazásának elősegítését.

(12.10)

Mindezeken túl meg kell említenem, hogy az új szolgáltatás bevezetése eleget tesz a 2015. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, az Európai Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló egyezményének az áldozatok segítéséről szóló rendelkezésére. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
48 98 2018.12.10. 2:10  97-104

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Mint mindenki előtt ismert, a közelmúltban nyílvánosságra került egy májusi, a Jobbik tisztújító kongresszusán készült hangfelvétel, amelyen a párt országgyűlési képviselője, Szávay István azzal hencegett, hogy leütött egy zsidó származású nőt egy szórakozóhelyen. A hangfelvételen egyéb, származásra vonatkozó durva kijelentéseket is tett, amelyek már önmagukban is megalapozhatják a gyűlölet bűncselekmény elkövetését. Szávay István ígérete ellenére még mindig nem adta vissza mandátumát, és a Jobbik továbbra is tagjai között tudja a politikust.A 2010-es kormányváltást megelőzően hasonló stílusú, a köznyugalmat súlyosan zavaró megnyilvánulások sokaságával találkozhattunk az országban. Emlékezzünk vissza, amikor Budapest utcáin szabadon vonulhattak olyan szervezetek, amelyek antiszemita, gyűlöletkeltő mondatokat és elveket tűztek zászlajukra.

A baloldali pártok által vezetett kormányok csak asszisztáltak ezekhez a cselekményekhez, de érdemi lépést nem tettek az ellen, hogy ilyen szervezetek és őket képviselő személyek ne terjeszthessék nyíltan félelemkeltő, erőszakos nézeteiket. A szocialista-liberális kormányok csődje összekovácsolta és felerősítette a szélsőséges hangokat, amelyek egyik ilyen képződménye a Jobbik volt.

A 2010-es választásokat követően Magyarország Kormánya minden eszközt bevetett annak érdekében, hogy visszaszorítsa a szélsőségeket. Jól látható, hogy ez sikerült, hiszen ma Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, ahol félelem nélkül élhetnek az emberek, ellentétben Európa egyes csúcsdemokráciáival, ahol mindennapossá váltak az antiszemita megnyilvánulások, a vallási és etnikai közösségek közötti feszültségek.

Az elhangzottakra tekintettel kérdezem tisztelt államtitkár urat: milyen intézkedéseket tett a kormány annak érdekében, hogy Magyarországon érvényesüljön a gyűlöletkeltéssel szembeni zéró tolerancia? Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
48 102 2018.12.10. 0:40  97-104

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Engedje meg, hogy otthonról hozzak néhány példát, hiszen nemrégiben keresett meg egy zsidó szervezet, hogy Csengerben, ahol köztudottan egy nagyon híres zsidó rabbi van eltemetve, szeretnének olyan turisztikai központot nyitni, ahol ezt a fajta hitbéli elkötelezettségüket tudják gyakorolni, látogatni tudják. De emellett meg kell említenem annak a választókerületnek a roma lakosságát is, akikkel közösen tudunk ünnepelni mindenféle félelem nélkül. Úgyhogy köszönöm szépen a kormány eddigi munkáját és azt a zéró toleranciát, amit ezeknek a kisebbségeknek a védelmében, illetve a többségi társadalom érdekében megtett. Köszönöm szépen megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 54 2019.02.18. 3:14  53-60

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Mikor kér már valaki bocsánatot a jobbikosok közül azért, ahogyan a nyugdíjasokkal bánnak? A Fidesz az a párt, ahol az idősekről nemcsak a kampányban, hanem az egész kormányzásunk alatt megbecsüléssel gondoskodunk. Ugyanis a Fidesz megbecsüli és tiszteli a magyar nyugdíjasokat, számít a tudásukra és tapasztalataikra, ezért határozott arról, hogy garantálja a nyugdíjak reálértékének megőrzését, kiszámíthatóságot és biztonságot teremt a magyar nyugdíjasoknak. A kormány csökkentette az alapvető élelmiszerek áfáját, bevezette a „Nők 40” programot, és csökkentette a rezsiköltségeket. A Jobbik nem szavazta meg, hogy a nők 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek, ezzel is cserben hagyta az időseket. A Jobbikról továbbá az is kiderült, hogy azért indította a hihetetlen cukiságkampányát, hogy így nyerje el az idősek szavazatait. A mi politikánk teljesen ellentétben áll a Jobbik médiatanácsadójának véleményével, aki egy kiszivárgott beszélgetésben far-hát kommandónak nevezett bizonyos nyugdíjasokat, akik a közösségi oldalakon politikai véleményt nyilvánítanak. A Magyar Nemzethez került, a tavalyi választás után készült felvételen Silhavy Máté, s a párt alelnöke, Z. Kárpát Dániel hallható. Bepillantást nyerhettünk abba, hogy a Jobbik hogyan gondolkodik valójában a nyugdíjasokról.

A kiszivárgott beszélgetésben az alábbiak hallhatók. „Mi ezeket úgy hívtuk a szakmában, hogy far-hát kommandó, ezek nagyrészt nyugdíjasok, otthon ülnek, és várják azt, hogy jöjjön valami. Bedobod nekik a tartalmat, megírod, hogy ’Jaj, a rohadék már megint mit mondott! Mondjátok meg ti is jól!’, és akkor odamennek és ráírogatnak. A troll az viszonylag kevés, ezek a tényleg élő hülye nyugdíjasok, akik ott ülnek, és egész nap azt várják, hogy mikor tud…” Erre Z. Kárpát Dániel, aki a beszélgetés alapján először hallhatta a kifejezést, megjegyezte, talán Silhavyra utalva, „ő a far-hát kommandó alezredese”. Mindebből jól látható, hogy a saját szavazóit is lenézi a jobbik.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

A tavaly áprilisi országgyűlési választások után pár héttel lezajlott beszélgetésből egyértelműen kitűnik, hogy a Jobbik megveti, lenézi saját időskorú szavazóit, hiszen Silhavy pont azokat nevezi hülyének és hívja far-hát kommandósoknak, akiknek a pártot támogató véleményére a közösségi oldalakon számítanak. Ezek az emberek tiszteletet érdemelnek, nem pedig ilyen alpári stílusú megvetést és lealacsonyítást. Ez egyszerűen méltatlan. Tehát a Jobbik igazi arca: szélsőségesek és agresszívek. Képmutató és felháborító, amit a Jobbik művel. A Jobbik nem először bukott le azzal, hogy valójában mit gondol az idősekről: lenézi őket. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Vona Gábor korábban is azt írta… Köszönöm szépen.

Tehát, tisztelt államtitkár úr, kérem, mondja el, hogy a kormány milyen intézkedéseket tesz azoknak a nyugdíjasoknak az érdekében, akiket a Jobbik lenéz, akiknek a második világháború után és az ’56-os forradalom leverése után újjá kellett építeni az országot, ’89-ben a rendszerváltást követően pedig újra be kellett indítani a gazdaságot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 58 2019.02.18. 0:06  53-60

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, a válasz egy percét már elhasználtam az előbb a hosszabbításban. Köszönöm szépen a lehetőséget. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 42 2019.03.04. 3:25  41-46

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Országszerte most már mindenki számára ismert Gyurcsány Ferenc volt ügyvédjének, Czeglédy Csabának a többek sérelmére elkövetett bűntette. A balliberális összefogás színeiben Szombathelyen önkormányzati képviselői mandátumhoz jutott ügyvéd és társai ellen hosszas nyomozást követően különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, továbbá hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt vádat emelt a Csongrád Megyei Főügyészség. Czeglédy ügyvéd úr, mint a szombathelyi illetőségű bejegyzett Human Operator Zrt. igazgatóságának elnöke és egyben ügyvezetője, egy olyan bűnszervezetet hozott létre 2011-ben, amellyel cégének adófizetési kötelezettségét kívánta megkerülni.

Ez a bűnszervezet létrehozott egy olyan számlázási láncot, amelynek alsó szintjén az iskolaszövetkezet, középső szintjén átszámlázást végző cégek, a legfelső szintjén pedig maga a Czeglédy vezetése alatt álló Human Operator Zrt. helyezkedett el. Az elkövetési módszer a következő volt. Az iskolaszövetkezetek az általánosforgalmiadó-, valamint a személyijövedelemadó-bevallási kötelezettségüknek nem tettek eleget. Amennyiben viszont ezen jogszabályi kötelezettségüket teljesítették, úgy az adót nem fizették be. A bűncselekmény tényállásából megállapítható az is, hogy a volt szocialista miniszterelnökhöz, Gyurcsány Ferenchez köthető Altus Zrt. által pénzelt szombathelyi politikus irányította cselekmények eredményeképpen a magyar államot több mint 6,2 milliárd forint kár érte.

A különböző médiumok tájékoztatása alapján megismerhető azon információ, amely szerint 9 vádlott beismerte bűnrészességét, továbbá terhelő vallomást tettek Czeglédy Csabára vonatkozóan is. Ezen vallomások erős bizonyítékul szolgálhatnak a vádiratban leírtak alátámasztására. Így hiába védi magát a balliberális politikus, úgy tűnik, az állami büntetőhatalom és a kilátásba helyezett szankció elől mégsem menekülhet el.

A baloldal volt ügyvédje visszaeső elkövetőnek minősül, hiszen 2003-ban már jogerősen elítélték hasonló cselekedetért. Úgy vélem, az említett ügyvéd tette nem kizárólag csak a jog szemüvegén keresztül elítélendő, hanem igen súlyos erkölcsi helytelenítést is von maga után. A magyar állam mellett Czeglédy a társadalom leggyengébb és legvédtelenebb csoportjait, úgymint a diákokat és a nyugdíjasokat is, anyagilag megkárosította, akiknek az általa irányított láncba tartozó gazdasági társaságok egyszerűen nem fizették ki a ledolgozott munkájuk fejében járó, megérdemelt bérüket.

A magát áldozatként, áldozati szerepben feltüntető és politikai meghurcoltként beállító, de mégis erkölcsi gátlástalanságot szemrebbenés nélkül elkövető ügyvéd a mai napig a baloldali pártok dédelgetését élvezi, míg ezzel szemben egyedül a magyar kormány volt hajlandó kiállni a károsultak mellett, mégpedig úgy (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.), hogy a lehető leghamarabb megkezdte a károsultak kártalanítását.

Tisztelt Államtitkár Úr! A fentiekre tekintettel kérdezem, hogy folyhatotte a baloldali pártok pénzügyi támogatása a szocialista ügyvéd által elcsalt összegből. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 46 2019.03.04. 0:48  41-46

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Látszik, hogy aki a sarat akarja másra dobálni, arra vissza szokott általában hullani mindaz a vád, amelyekkel mást illet. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb, egyelőre kérdés, de reméljük, hogy bizonyíték lesz, hogy Dobrev Klára valóban a DK jelöltjeként az elől a felelősségvállalás elől menekül, ami az Altus Zrt. és a Czeglédy Csaba által irányított Human Operator Zrt. között folyt, és ezeket az elcsalt összegeket érzésem szerint baloldali pártok finanszírozására használták. Én nagy tisztelettel köszönöm szépen a választ, és elfogadom. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
58 114 2019.03.05. 2:18  111-120

KOVÁCS SÁNDOR, a Fidesz-képviselőcsoport részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy államtitkár úr említette, a 2016. évi CIII. törvény módosításáról beszélünk, hiszen a kormány a 1123/2017. (III. 17.) kormányhatározattal döntött a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-gyermektáborok fejlesztéséhez szükséges 26 milliárd forint összegű, nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek nyilvánított beruházás támogatásáról, amely jelenleg előkészítés alatt áll.A felújítások során a zánkai Erzsébet-tábor minden meglévő lakóépülete megújul, új közösségi terek jönnek létre, felújításra kerül a színházterem, fejlesztik az éttermet, a sportcsarnokot és a konyhát, Fonyódligeten pedig teljesen új, korszerű épületek létesülnek.

2016-ban valamennyi, a táborhely területén fekvő, korábban állami tulajdonú ingatlan azok üzemeltetője, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány tulajdonába került, három ingatlan kivételével: a zánkai kikötő, amely gyakorlatilag 765 négyzetméter, a mólószára ennek, a fonyódi tábor partszakaszán egy 2510 négyzetméteres kivett töltés, valamint egy Fonyód belterületén lévő kivett közpark. Azért fontos, hogy minden egyes, fejlesztés által érintett terület a már említett alapítvány tulajdonába kerüljön, hiszen eddig az uniós projekthez kapcsolódó fenntartási kötelezettségek, valamint a vízügyi igazgatóság vagyonkezelési jogának átadására nem került sor az alapítvány számára, ezért ezeket most pótolni szükséges.

Azt gondolom, hogy az előterjesztésben foglalt törvényjavaslat rendelkezik a három állami ingatlan tulajdonának az alapítványra való ingyenes átruházásáról. Az átruházásról és az ahhoz kapcsolódó például természet- és környezetvédelmi tárgyú kötelezettségek részleteiről az MNV Zrt. és az alapítvány között kötendő megállapodás fog majd rendelkezni.

Kérem a tisztelt Házat, hogy szavazatával támogassa az előterjesztést. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
58 124 2019.03.05. 8:47  121-144

KOVÁCS SÁNDOR, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy az államtitkár úr is elmondta, azt gondolom, hogy a kormány döntésének megfelelően az egyes szaktárcák által előkészített törvénymódosítási javaslat  ahogy mi szoktuk mondani: egyfajta salátatörvény  koordinációját az Igazságügyi Minisztérium folytatta le, és készítette el az ágazati törvénymódosítási javaslatot tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt javaslatot, amely a tárcák javaslatainak megfelelően a következő törvények módosítását tartalmazza. Politikusként azt gondolom, hogy azért is fontos erről beszélni, hiszen Magyarország az európai uniós csatlakozással olyan lehetőséget kapott a szabad munkavállalás, a szabad vállalkozás formájában, amelyben a magyarországi fiatalok, a magyarországi emberek megpróbálnak egy idegen kulturális környezetben, más gazdasági környezetben szerencsét próbálni, esetleg családot alapítani, viszont ez Anglia, Nagy-Britannia esetében, azt gondolom, most a rendezetlen kilépés esetével inoghat. Egyfajta bizalmat veszthetnek az állampolgárok, de mivel ez a törvény szerteágazóan nyolc olyan törvényt módosít, amely a megszerzett jogok további folytatására, illetve a megszerzett jogok garantálására törekszik, azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos nekem, mátészalkai képviselőnek is, hiszen az én környezetemből is sokan dolgoznak Angliában, és még azt is el tudom mondani, hogy angol ismerősök is laknak azon a környéken. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a politikailag is nagyon fontos, de a jogszabályi hátteret, az államtitkár úr által részletesen felsorolt törvényeket figyelemmel kell kísérnünk, és azt gondolom, hogy támogatnunk kell.

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül beszéljek a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló ’91. évi IV. törvényről, aztán a társadalombiztosítási ellátásra és magánnyugdíjra jogosultságról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről szóló ’97. évi LXXX. törvényről, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló ’97. évi LXXXI. törvényről, a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló ’97. évi LXXXIII. törvényről, a családok támogatásáról szóló ’98. évi LXXXIV. törvényről, a szabad mozgás és a tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényről, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényről.

(16.10)

Abban az esetben, amennyiben az Egyesült Királyság valóban 2019. március 29. napján megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, akkor 2019. március 30. napjával már harmadik államnak minősül, ezért azok a szociális biztonsági koordinációs rendeletek, például a 883/2004. EK-rendelet és a 987/2009. EK-rendelet szabályozzák azokat a kérdéseket, hogy a szabad mozgás jogával élő személyek szociális biztonsági ellátásához fűződő, például egészségügyi és nyugdíjbiztosítási jogai semmilyen módon ne vesszenek el, és milyen módon őrizhetők meg. A brexitfolyamat során az EU 27-ek és a brit fél által következetesen hangoztatott és kiemelt politikai célkitűzés volt a szerzett állampolgári jogok megőrzése. A teljesség igénye nélkül tehát az alábbi nyolc törvény közül, engedjék meg, hogy néhány szót részletesebben is szóljak.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény biztosítja, hogy a brit kilépés előtt szerzett biztosítási idő mind a kilépés időpontja előtti, mind az azt követő kezdő időponttól megállapításra kerülő jogosultságok esetén elismerésre és beszámításra kerülhessen. A javaslat biztosítja, hogy a brit kilépés előtti jogszerzések esetén az ellátások folyósítása továbbra is a szociális uniós rendeletek következményének megfelelően történjen, azaz az Egyesült Királyságba történő közvetlen nyugdíjfolyósítás lehetőségét is választhatja a jogosult.

Az egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása: a kilépési időpontot megelőző kezdő időpont megállapítására kerülő ellátások esetében a szociális uniós rendeleteket kell alkalmazni, biztosítva ezzel az Egyesült Királyság uniós tagsági idején hatályos rendelkezések megfelelő alkalmazását és a jogszerzések elismerésének tényét, figyelembevételét. A javaslat a szerzett jogok védelme érdekében, a pénzbeli egészségügyi ellátások tekintetében biztosítja, hogy ha a jogosultság megállapításához a brit biztosítási rendszerben szerzett biztosítási idő figyelembevétele szükséges, arra a szociális uniós rendeletek szerint legyen lehetőség, a táppénz, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj esetén a hivatkozott rendelet biztosítási idők összeszámítására vonatkozó alapelvi rendelkezésének megfelelően. A magyar és brit előzetes biztosítási idők figyelembevételével történhet meg az ellátások Ebt. szerinti megállapítása.

A családtámogatásról engedjék meg, hogy a 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról is ejtsek szót. Itt azért szeretném megjegyezni, hogy éppen most van vita, és Ausztria ellen szabálysértési eljárás indult az Európai Unión belül, hiszen Ausztria az országban dolgozó, de a saját államában igénybe vett családtámogatási rendszert szűkítette azzal, hogy nem fizeti azt az összeget, ami egyébként azon európai szociális megállapodás alapján járna. Tehát nagyon fontos, hogy a családtámogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítására is sor került és figyelembe veszi, ugyanígy, mint a kezdés-kilépési időpontot megelőző kezdő időponttól megállapításra kerülő családtámogatási ellátások esetében az anyasági támogatás kivételével a szociális uniós rendeleteket kell alkalmazni; vagy éppen a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása. (Sic!)

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépése változást hoz a Magyarországon élő egyesült királysági állampolgárok és harmadik országbeli családtagjaik kilépés utáni tartózkodásra jogosult jogára vonatkozó szabályozásban. A kilépést követően az Egyesült Királyság állampolgárai harmadik országbeli állampolgárnak minősülnek, de minden olyan lehetőség megmaradt, amit államtitkár úr mondott a hároméves időtartamra, és a későbbi családegyesítéseknél figyelembe vehetők, illetve figyelembe kell venni azokat a szerzett jogokat és állampolgári jogokat, amelyeket az itt-tartózkodás alatt szereztek meg.

Összességében, tekintettel arra, hogy a brexittárgyalások megakadása ellenére uniós szinten nincs még hatályban az érintett kérdést szabályozó jogi norma, az Országgyűlés részéről indokolt az érintett törvény elfogadása, amely a közös célkitűzést a nemzetközi szintű megoldás hiányában mégis megvalósítja. A törvényjavaslat következetesen érvényre juttatja tehát azt a célkitűzést, hogy az állampolgárok szerzett jogai a brexit miatt ne sérüljenek. A jogalkotói cél elérése érdekében megállapításra kerülnek az egyes érintett szociális biztonsági ellátásokra vonatkozó, az érintett törvényben jelenleg hatályban lévő általános rendelkezésektől eltérő brexitvonatkozású, úgynevezett különös rendelkezések. A szabályozással érintett része összességben tehát eleget tesz annak az elvárásnak, hogy az esetlegesen rendezetlenül záródó brexitfolyamat hátulütői az állampolgárok vonatkozásában, legalábbis a szerzett szociális biztonsági jogaik tekintetében semmiképpen se jelentkezzenek.

A Fidesz képviselőcsoportja a kormány által benyújtott törvényjavaslatot támogatja, arra kérem a többi párt képviselőjét is, hogy önök is támogassák ezt a törvényjavaslatot, valamint ennek sikerességét. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 120 2019.03.18. 2:34  119-124

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A rendszerváltást követő ’90-es éveket a bűnszervezetek által elkövetett különböző bűncselekmények magas száma jellemezte. A szervezett bűnözés egyik elterjedt típusa az úgynevezett lakásmaffia volt. A szervezet tagjai arra szakosodtak, hogy hátrányos, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket csalással rávegyenek arra, hogy az otthonukként szolgáló ingatlant minimális ellentételezésért vagy akár teljesen ingyen átadják a szervezet valamely tagjának. Tipikus esete a csalásnak, hogy színlelt kölcsönszerződést íratnak alá a kiszemelt áldozattal. Természetesen ezen cselekmények eredményes végrehajtásához szükség volt olyan önkormányzati dolgozóra, közjegyzőkre, illetve ügyvédre, akik tevékenységükkel közreműködtek a becsapott emberek kifosztásában. Sajnos, nagyon sok ember vált áldozatául a lakásmaffiának, és váltak fedél nélkülivé. A károsultak megsegítésére létrehozott Sors-Társak Közhasznú Egyesülettel (Dr. Varga-Damm Andrea közbeszól.) nagyszámú bajbajutott vette fel a kapcsolatot és szolgáltatott dokumentumokat az ügyeikkel kapcsolatban. Az egyik televíziós műsor stábja az egyesület alapítójánál járt, amely látogatás során a kérdéses dokumentumok között az egyik szerződésen dr. Damm Andrea ügyvéd aláírása és pecsétje szerepelt. (Felzúdulás a kormánypártok soraiban.  Az elnök csenget.  Dr. Brenner Koloman: Ez szó szerint ugyanaz a szöveg, mint a múlt héten!) Képviselőtársaim jól gondolják, Varga-Damm Andrea jobbikos képviselőről van szó. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)

Sajtóértesülések szerint az ügyvédnőt több esetben is vizsgálta a Budapesti Ügyvédi Kamara, amely 2006-ban ki is zárta tagjai közül a jogászt. A hírekben fellelhető információk szerint Damm Andreát nem tántorította el a kizárás, Varga Andrea néven tovább folytatta tevékenységét, immáron a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara kötelékében. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.  Az elnök csenget.) Az egyesület alapítója szerint a Varga-Damm Andrea által képviselt társaság nevéhez (Dr. Varga-Damm Andrea: Ez ugyanaz a szöveg, mint a múlt héten!) nagyszámú kilakoltatás fűződik  sokat kell ismételni. Sokan váltak földönfutóvá, vesztették el egyetlen menedéküket, az otthonukat. Amennyiben az előbbiek beigazolódnak, úgy különösen visszásnak tartom, hogy a jobbikos képviselőnő ilyen cselekmények után képes a kilakoltatással szembeni élharcos szerepében tetszelegni és a média figyelmét magára irányítani.

Az elhangzottakra tekintettel kérdezem a tisztelt államtitkár urat, hogy milyen eszközökkel lép fel a kormány a lakásmaffia elleni harcban. Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 124 2019.03.18. 0:37  119-124

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Azt gondolom, hogy a kormány intézkedése, amely a bérleti jogviszony, illetve a tulajdonosi viszonyok rendbetételére, a legális bérleti díjak beszedésére és az adók formájára ad felhatalmazást, egy jó irány. Azt gondolom, ezeket a színlelt szerződéseket színlelt és rossz úton járó ügyvédekkel, jogászokkal nem lehet csinálni. Ez is bebizonyította, hogy a Jobbik pénzért és hatalomért a múltban és a jelenben is mindenre képes volt. A válaszát tisztelettel elfogadom. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 296 2019.03.18. 1:09  291-298

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nagy tisztelettel megköszönöm a Jobbik-frakciónak is a törvénymódosítást. Ugyanakkor a hozzáfűzött kormányellenes propagandát vissza kell hogy utasítsam, hiszen a magyarországi európai uniós csatlakozás éppen arról szólt, hogy megnyíltak a lehetőségek bármely európai uniós tagállamnak Magyarország felé és a magyar állampolgároknak bármelyik európai uniós ország felé az ott élésre, az ott próbálkozásra, a munkavállalásra. Azt gondolom, hogy a magyar kormány európai pártcsaládban való helyzete nem az elszigetelődés felé mutat, hanem a nemzeti szuverenitás érdekérvényesítéséről szól, amit a Jobbik zászlajára köt, de mégiscsak pont az ellenkezőjét folytatja, az európai egyesült államok felé viszi.Szeretnék maradni ennél a törvénynél, és még egyszer megköszönni minden parlamenti frakciónak a törvény támogatását. Lehet politikailag is vitatkozni, hogy az európai választások előtt a kampányban miről beszélünk, de azt gondolom, hogy ez nem a törvényalkotási folyamat része. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
61 116 2019.03.19. 4:42  31-154

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Azt gondolom, hogy sokat beszéltünk már, és hadd közelítsem meg abból az aspektusból a mai napot, ahol nagyon művelt barátom, volt kulturális államtitkár azt a fajta társadalmi felelősséget, előtte Boldog István barátom pedig azt a fajta magyarságtudatot erősítette, ami valóban az alapjoggal értelmezve: minden állampolgár állampolgár, de valami nemzeti identitással átszőtt spirituális, lelki dolog van ebben az oldalban.Azt gondolom, hogy ez inspirál bennünket arra, hogy azt a fajta kifejezést, hogy családvédelmi akcióterv, be merjük hozni, merjünk róla vitatkozni, és elindítsuk azon az úton, amit minden elődünk, minden olyan kormány megtett minden társadalmi krízis után, amit akár az 1920-as években az első világháború után, akár a második világháború után még azok a kommunisták is megpróbálták a demográfiai helyzetet különböző szociálpolitikai intézkedésekkel kezelni. Ezt próbáljuk mi is kicsit kompletten, és ennek egy része és szelete, ahogy Tapolczai Gergő képviselőtársam is mondta, egy szelete a mostani törvény, hiszen beszélnünk kell a „Biztos kezdet gyerekházról”, a 0-3 éves hátrányos helyzetű gyerekeknek a felzárkóztatásáról. Beszéltünk már a 3 éves kötelező óvodáztatásról, beszéltünk az iskolásoknak juttatott egyéb támogatásról.

Tehát summa summarum: az a fajta családpolitikai komplex látásmód, ami a Fidesz-KDNP-kormányt jellemzi, nem jellemezte az ellenzéket kormányzási felelősség körében, hiszen ezeket az intézkedéseket, bármennyire akarja Gréczy képviselőtársam eltagadni, az emberek érezték akkor, hogy hogyan érzik, hogyan élnek, és most is érezték: ’10-ben, ’18-ban, ’14-ben. És higgye el nekem, hogy azok az érzések, amelyek a szavazatokban meg fognak jelenni, érezni fogják az emberek éppen azon a tüntetésen, amit önök szerveznek vagy azon a lelkületen, amit ’48-as megemlékezésként most március 15e keretében az emberek akarnak és velünk akarnak jönni, mert azt gondolom, hogy annak a kereszténydemokráciának, annak a spirituális jövőnek van jövőképe és van értelme, amit mi elkezdünk kormányzati felelősséggel. (Sic!)

Ander Balázs képviselőtársamnak hadd üzenjek annyiban, hogy ha a tízmilliós vágyálom kategóriáról beszélünk, akkor bizony volt itt egy olyan szociológiai felmérés és van is az Európai Unió birtokában, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor száz év múlva Magyarország körülbelül a hárommillió magyar ember országa.

És ha ehhez hozzátesszük Bauer Tamásnak a kamerába mondott mondatait, hogy igen, migránsokkal kell feltölteni azt a hiányt, amit mi, a magyar emberek magyar gyerekeivel szeretnénk a családpolitikai rendszerbe beilleszteni, akkor óriási kontrasztot kapunk, hogy hogyan akarjuk mégiscsak közelíteni a tízmilliót. Lehet, hogy nem fogjuk elérni, de ha nem teszünk semmit, akkor lehet, hogy hárommilliós ország leszünk száz év múlva, ami Gréczynek teljesen mindegy, mert ön magyarellenes, ki merem jelenteni!

(16.20)

Az a DK, amelyik az Európai Unióban gondolkodik, az az a fajta lelkület, a magyar lelkület iránti ellenesség, amelyik a bevándorláspártiakat tudja, csak és kizárólag arra fordítana szociálpolitikai kiadást (Gréczy Zsolt: Tehát te nem az Európai Unióban gondolkodsz! Beismerted!) a magyar családok helyett, kedves uram, bármennyire meg akarja ezt ön fordítani! (Gréczy Zsolt: Ezt mondtad!)

Úgyhogy még Ander Balázsnak azért hadd mondjam el (Gréczy Zsolt: Nem az Európai Unióban gondolkodsz. Megértettük.) a roma és nem roma kisebbségről, hogy annak idején Mária Terézia amikor a cigánytörvénnyel a cigányok egymással kötendő házasságát megtiltotta (Gréczy Zsolt: Ki akartok lépni az Európai Unióból. Köszönjük.), a gyorsított asszimilációt kezelte, akkor köteles volt cigány magyarral házasodni. Úgy hívták őket a házassági anyakönyvi bejegyzésben, hogy újmagyarok.

Tisztelettel jelentem, hogy én is egy ilyen családból származom, az 1800-as évek elején nekem is az egyik ősöm újmagyar volt, és büszkén vállalom, hogy vannak cigány őseim. Nem kell kettévágni, hozzá kell járulni ahhoz a társadalmi integrációhoz, ami ezt a Magyarországot képes felemelni, és az a roma kisebbség igenis puffer abban a társadalomban, ahol vagyunk. És inkább velük, keresztény gyökerű, magyarul beszélő kisebbségekkel foglalkozzunk, és őket támogassuk, nem pedig a migránsokra költeni azokat a szociálpolitikai juttatásokat. Elnézést, ha kicsit agresszívre sikerült, de érzéseimből beszéltem. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
68 84 2019.05.28. 4:34  31-88

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Azt gondolom, hogy nem beszélhetünk eleget a családpolitikáról egy olyan társadalmi környezetben, amilyenben most az európai társadalom él, ahol egy matematikusokat, közgazdászokat eljátszó társadalmi csoport az elmúlt húsz évben azt tervezte, hogy Európában bevándorlással fogja pótolni a születő kevés gyermekek számát. Annak a parlamenti pártnak, amelyik az európai uniós választáson most kicsit emelte a képviselőinek számát, az egyik képviselője nyilatkozta, hogy Magyarországon is az a feladat, hogy bevándorlókkal kell pótolni a meg nem született gyermekeket. A kevés születésszám, ahogy Böröcz képviselőtársam és Z. Kárpát képviselőtársam is elmondta, a szülőképes nők számának csökkenéséből adódik ugyan, ami probléma, de mégsem az a megoldás, hogy külföldről hozzunk be  illegálisan ráadásul  bevándorlókat, hogy ezt megpróbáljuk helyre tenni. Egy kicsi település polgármestere voltam, amikor iskolákat zárt be egy Gyurcsány nevű ember kormánya, és levélben fordultunk egy Arató Gergely nevű, oktatáspolitikáért felelős államtitkárhoz, hogy a kistelepülések társadalompolitikájában segítsen megtartanunk egy iskolát. Olyan választ kaptunk (Gréczy Zsolt közbeszólása.), amelyből kiérződött, hogy nem érdekli őket az a gyermekellátás, nem érdekli őket a vidéki életforma fenntartása.

Nem kell bekiabálni, az előbb ön is ezt mondta az én képviselőtársamnak, nyugodtan tessék ülni, Gréczy úr, mert tudják az emberek, hogy önök mit csináltak (Gréczy Zsolt: Persze!), és kiállítják a bizonyítványt, és sokszor ki fogják még állítani önökről a bizonyítványt. Tessék megnyugodni! (Gréczy Zsolt: Alakul, alakul!) Ennek a társadalompolitikának az alapja a család, amit önök szintén nem néznek semmibe. Önök csak és kizárólag azt látják a családban, hogy milyen sakkozásokat, milyen matematikai egyenleteket lehet lehívni belőle.

(Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

A Fidesz-kormány az, amely igazi családpolitikai intézkedéseket kezdett tenni annak érdekében, hogy ez a nemzet, ez az ország fejlődésnek induljon, és az a fajta népesedéspolitika, amely valóban most problémával küszködik, valamilyen irányba elinduljon, és olyan vidéki helyszíneken is tovább élést jelenthessen, ahol nagyon nagy a népességfogyás. Ezt mi látjuk. Összefüggés van a faluprogrammal, hogy megpróbáljuk az embereket ott tartani, azokban a társadalmi közegekben, ahol a gyökerük van. Önöknek ez semmit nem jelent, tudom, mert egyszer már vitatkoztunk azon, hogy nekünk, a nemzeti oldalnak egyfajta szakrális érzelemmel megtöltött szerepe is van a társadalomnak, nemcsak matematika, hogy kipipálom, egy ember száz forint költségvetési sort jelent. Nekünk érzelmi alapon közösséget jelent. Mi ennek a közösségnek a családokon keresztüli felépítésében vagyunk érdekeltek, ahova most beemelnénk azokat az aktív korú nagyszülőket, akik szívesen segítenének a gyerekeknek, és ezen szülőknek a foglalkoztatáspolitikájában is, azt gondolom, szerepet kell hogy játszódjon, amellett, hogy az unoka nevelésében nemcsak intézményi hátteret ad, hanem olyan élményeket, amelyek pótolhatatlanok.

Tehát summa summarum, azt gondolom, hogy a Ratkó-korszakhoz képest csökkenő szülőképeskorú nők számát nem rajtunk kell számonkérni. Ön azt mondja, hogy kezdenek felébredni. Tegnap este kaptam egy telefont, választókerületi elnökként elemezgetjük a választást, egy jobbikos elnök felhívta az én kollégáimat, hogy megkezdték a DK-csoport létrehozását, úgyhogy tessenek nyugodtan lenni, visszavándorol, ami visszavándorolandó (Z. Kárpát Dániel: Ezt fejtsd már ki bővebben!), és megtalálják a helyüket azok, akik meg kell hogy találják a helyüket. Nyugodjon meg, Gréczy úr, nem fognak önök soha a büdös életben kormányra kerülni, amíg nincs meg az az érzés, ami a társadalompolitikához, a családpolitikához szükséges.

Kérem önöket, hogy ha van egy pici gerinc, van egy kicsi tenni akarás, akkor támogassák ezt a családpolitikai intézkedést. Köszönöm szépen. (Gréczy Zsolt: Ez a pökhendiség nagyon rossz lesz!  Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
76 14 2019.06.20. 10:44  1-163

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a családok költségvetésén belül néhány szót szóljak a szociális helyzetről. Kicsit későn érkeztem, de Bangóné képviselőtársam felszólalását hallgatva mégiscsak az jut az eszembe, hogy ez a kormány a családokat szeretné támogatni mindazzal a demográfiai hullámmal, amiről beszélünk, a szülőképes nőkkel és nem azt, amit ők, illetve a régi-új vezetőjük tegnap kinyilatkoztatott, hogy a bevándorlókat be kell fogadni, velük kell a gazdaságot megerősíteni és azokra kell fordítani azokat a támogatásokat, amelyeket ez a költségvetés a családoknak, a gyermekes családoknak és minden olyan magyar családnak szán, akik tesznek azért, hogy a magyar gazdaság fennmaradhasson. Azt gondolom, hogy ez az alapvető különbség az ideológiában: a mostani kormány a magyar nemzet fennmaradásának lehetőségét vizsgálja támogatásokon keresztül, akár a gazdaságvédelmi akcióterv kidolgozásával, akár a családtámogatási rendszer szélesítésével, növelésével. Nézzük meg a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását, hiszen azt gondolom, ez is egy olyan vita jelenleg az ellenzék és a kormánypárt között, amely egészen 2012-ig nyúlik vissza. Akkor a kormány úgy döntött, hogy az egészségkárosodott emberek nyugellátása ne a nyugdíjkasszából kerüljön folyósításra, hanem hozzon létre egy másik kasszát, amelyből ez finanszírozható. Ehhez viszont az embereknek egy fordított arányos vizsgálatát vezette be, amikor nem az egészségkárosodás mértékét, hanem az egészségmegmaradás mértékét méri, és ahhoz még hozzátesz egy komplex vizsgálatot, rehabilitációs és szociális háttér vizsgálatával. Így az emberek nem az egészségkárosodásból kiindulva egyfajta nyugdíjban részesülnek, hanem a megmaradt egészségállapotuknak megfelelően lehetőséget kapnak a rehabilitációra, ki-ki korának megfelelően, hiszen azóta már változott ez a törvény, és a saját jogú nyugdíjkorhatárhoz közeledve öt éven belül már semmiféle felülvizsgálatra nem kell menni.

Tehát mondjuk úgy, hogy jelen pillanatban az 59 éves férfiaknak és az 58 éves nőknek garantálva van az a fajta rehabilitációs nyugdíj, amely biztonságossá teszi, de nem zárja ki őket abból a rendszerből, amely jelen pillanatban több mint 365 akkreditált munkáltatónak körülbelül 31 ezer munkavállalóját jelenti, hogy belépjenek abba a rendszerbe, és ez a költségvetés, ez a kormány 2020-ra 1,5 milliárddal többet is tesz a rendelkezésre álló forráshoz. Nemhogy nem engedjük el tehát ezeknek az embereknek a kezét, hanem folyamatosan nyomon követjük, és megpróbáljuk az ő életminőségüket azzal a fajta foglalkoztatási lehetőséggel biztosítani, amelyet rehabilitációnak hívunk.

Engedjenek meg nekem egyetlenegy példát, hogy az egészségkárosodást és az egészségmegmaradást szemléltessem! Ha egy közgazdásznak, ne adj’ uramisten, amputálni kell a lábát, tehát szerzett fogyatékossága lesz, de az épített környezete, a munkahelye teljesen akadálymentes, akkor ő gyakorlatilag száz százalékban tudja végezni a munkáját. Tehát az egészségkárosodás mértéke zavarja ugyan, mert valóban műlábbal és egyéb eszközökkel kell élnie, de magát a munkaviszonyát, illetve a közgazdasági gondolkodását nem. Ha ugyanez az ember esetleg kamionsofőr, akkor pedig százszázalékos rokkantságról, nulla egészségmaradványról beszélünk. Tehát a foglalkoztatásának, a végzettségének megfelelő rehabilitációról is beszélhetünk, a megváltozott munkaképességű embereknek ez a komplex vizsgálata ezt is jelenti, hogy személyre szabottan kell ezt megtenni.

(9.20)

Tehát summa summarum, a 2020-as költségvetés nagymértékben odafigyel, és másfél milliárd forinttal emeli is ezeknek a munkavállalóknak a lehetőségeit.

Az ápolási díjról és a gyermekek otthongondozási díjáról engedjenek meg néhány szót. Ebben is nagy a vita, és fel kell hogy idézzem  bár az ellenzékiek mindig felháborodnak, hogy ebben a vitában azt mondjuk, hogy ők nem vettek részt , az ápolási díj mértékének  idézőjelben  kierőszakolása, lobbizása ellenzéki formációkban nagyon nagy hangot kapott, és amikor a kormány ezt előterjesztette és szavazni kellett róla, akkor pedig síppal, dobbal, nádihegedűvel, mindenféle szirénával akadályozták meg, hogy megszavazzuk, de ezt a kormánypárt felelősen akkor is megszavazta, és azoknak a súlyosan beteg gyerekeknek az ápolási díját 100 ezer forintra emelte, a 2020. évben pedig ez már 123 910 forint lesz, és minden évben emelkedik 5 százalékkal, amíg utol nem éri a normál minimálbért.

Tehát azt gondolom, hogy az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díja is egy olyan új, de ugyanakkor felelős gondolkodást mutat a kormány részéről, amely a 18 év alatti ápolásra szorult hozzátartozójának a teljes munkaidőben foglalkoztatott hozzátartozóját illeti.

A szociális fenntartó támogatásáról egy-két gondolatot engedjenek meg. Nagyon fontos, hogy a támogatott lakhatás tekintetében a kitagolt intézmények lakói egy olyan környezetbe kerülnek, ahol az életminőségük jobb, és a helyi társadalmi interakciójuk, integrációjuk biztosítva van, hogy minél jobban hasznos tagjának érezzék a társadalmon belül magukat. Nagyon fontos, hogy van olyan megoldás, ahol a kitagolt lakásotthonokban  most támogatott lakhatásnak hívjuk  maga a fenntartó akar egyfajta nappali szolgáltatást nyújtani, de az eredmények alapján úgy néz ki, hogy nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Viszont egy nagyon nagy újítás, és azt gondolom, hogy a nappali intézmények, vagy azok a civil szervezetek, amelyek a támogatott lakhatásba kitagolt emberek nappali ellátását jelentik, gyakorlatilag ebben az esetben kettős finanszírozás van a szó jó értelmében véve, hiszen megkapja a támogatott lakhatási normatívát az az intézmény, ahol lakik, ahol jogviszonyban van, és megkapja a normatívát arra az óraszámra, ahova kimegy a kliens, és a nappali idejét a foglalkoztatásban, kreatív munka és egyéb terápiás jellegű foglalkoztatásban eltölti. Ez nagyon fontos, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy saját foglalkoztatójában nem működik olyan rentábilisan ez a dolog, mint hogyha már tapasztalt, akár rehabilitációs intézményben, akár fogyatékosok nappali intézményében vagy pszichiátriai nappali intézményben, tehát már tapasztalattal rendelkező intézménybe kerül ki a kliens. Ezáltal, azt gondolom, a többlettámogatás, a nappali intézményre lehívható normatíva egy nagyon nyugodt, biztonságos foglalkoztatást és életminőséget biztosíthat akár a fogyatékosoknak vagy más betegségben szenvedők tekintetében.

A gyermekétkeztetésről engedjenek meg néhány szót. Azt gondolom, hogy az a 82,5 milliárd forint, ami 2020-ban rendelkezésre áll az intézményi étkezési térítési díjra, magyarul minden egyes gyermek, aki intézményi jogviszonyban van, teljesen ingyen kapja az étkezést, amennyiben a szociális rászorultsága miatt jogosult, és mindenki, aki a szünidőben, tanítási szünetben kéri, azoknak is természetesen a kormány ebből a forrásból biztosítja azoknak az embereknek, gyerekeknek az étkeztetését, a melegétkeztetését, akik kérik. Ezt az önkormányzatok bevonásával oldja meg a kormány, s azt gondolom, hogy nincs mit szégyenkezni, hiszen az a vád, hogy szünidőben sem tud étkezni a gyermek, már több mint öt éve rendelkezésre áll, s még egyszer mondom, hogy 2010 óta a legmagasabb összeg, 82,5 milliárd forint áll rendelkezésre a gyermekek étkeztetésére.

Néhány gondolatot engedjenek még meg a nevelőszülői hálózat fejlesztéséről. Itt 500 millió forint többletforrás van a költségvetésben a nevelői oktatásra, a nevelőszülők oktatására, hiszen az első és legfontosabb feladata az államnak a gyermekvédelem tekintetében, hogy a gyerekeket minél tovább tartsa azokban a családokban, ahova beleszületett. Nagyon fontos, hogy nem lehet anyagi helyzet miatt egyetlen gyermeket sem kiemelni a családból, viszont ha kiemelünk, akkor van állami intézmény, ami az ellátását biztosítja, a gyermekek átmeneti otthona  vagy ha esetleg valamilyen betegséggel született vagy küszködne, akkor pedig a betegségének megfelelő bentlakásos intézmény is rendelkezésre áll , de a legfontosabb mégiscsak az, hogy a gyermekeikről lemondott szülőknél a nevelőszülői hálózatot erősítsük meg, hiszen a gyermekeknek a családi viszonyban, a családi környezetben való nevelkedése a legoptimálisabb az életminőségéhez, illetve a fejlődéséhez. Tehát a költségvetés erre is áldoz, és a nevelőszülők jobb felkészülése biztosítja azt a fajta szakmaiságot, amely a gyerekek neveléséhez szükséges, hiszen a nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonya is bevezetésre került már.

Azt gondolom, nagyon röviden, engedjék meg, összefoglalva, a családok támogatása, ezen belül a szociális intézményben élő embertársaink, családjaink, családtagjaink számára is emelkedést és költségvetési forrásemelkedést biztosít a 2020-as költségvetés. Én megköszönöm a kormánynak az előterjesztést, s arra kérem minden képviselőtársamat, hogy támogassa ezt a költségvetést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
88 158 2019.10.28. 1:58  157-164

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! A mostani helyhatósági választások a kampányban a közbeszéd állapotát sajnos tovább süllyesztették. Sajnos nem mehetünk el amellett, hogy a Gyurcsány Ferenc által pénzelt ellenzéki összefogás egy olyan méltatlan jelöltet támogatott, mint Lackner Csaba, aki a nyilvánosságra került hangfelvételek alapján arról híresült el, hogy strómanok felhasználásával, jogtalan módon tett szert magáncélú anyagi haszonra.

(14.30)

Lackner Csaba a kikerült hangfelvételek alapján azzal dicsekedett, hogy kerületi képviselőként hogyan lehet évi minimum százmillió forint nettó árbevételre szert tenni törvénytelen úton. Szerinte, amelyik képviselő erre nem képes, az tehetségtelen s egyszerűen botor. A közzétett hanganyagból az is kiderül, hogy 200-250 millió forint nagyon gyorsan elkölthető, főleg azoknak az embereknek, akik hozzá vannak ehhez az életmódhoz szokva. S még ezek után az elhangzottak valódiságát egytől egyig tagadja a mai napig is. A kispesti polgármester, Gajda Péter és az MSZP országgyűlési képviselője, Kunhalmi Ágnes is egyenesen visszautasították a vádakat. Mindezek ellenére október 25-én a szocialisták elnöke a Facebook-oldalán csak annyit nyilatkozott, idézem: „Lejárt a határidő.” Ezzel ő maga is egyértelművé tette, hogy nem hajlandó egy lapon szerepelni Lackner Csabával.

Világossá kell tenni tehát mindenki számára, hogy Magyarországon senki sem idézheti elő a helyi közélet romlását, és ezzel együtt pedig nem akadályozhatja a helyi önkormányzatok működését következmények nélkül. Az elhangzottakra tekintettel kérdezem tisztelt miniszter urat, hogy milyen biztosítékai vannak a helyi önkormányzatok törvényes működésének.

Köszönöm megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
88 162 2019.10.28. 0:43  157-164

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, miniszter úr, de én továbbra is azt kérném, hogy a kormány legalább a kormányhivatalokon keresztül azt a fajta régi bevett szocialista vagy liberális gyakorlatot próbálja meg felügyelni, ami a hitelek felvételét jelenti, hiszen ezek az önkormányzatok vajon neme kezdenek újra eladósodni (Dr. Brenner Koloman, Z. Kárpát Dániel: Nem kezdeneke el!), hiszen a statisztikákból, az átadási jegyzőkönyvekből az derül ki, hogy a fideszes polgármesterek által vezetett városok pozitív számlaegyenleggel adták át a városokat. Nagy az esély arra, hogy ezek a korrupciógyanús ügyek azokból a hitelekből lesznek fedezve, amik az ellenzéki polgármesterek által vezetett városok hitelfelvételéből finanszírozhatók. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 72 2019.11.18. 2:37  71-76

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A kormány által hozott intézkedéseknek köszönhetően a magyar gazdaság évről évre jobban teljesít. (Z. Kárpát Dániel: Éljen a párt!) 2019 már a harmadik olyan év, amikor a gazdaság fellendülésének köszönhetően nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok. A jogszabályok szerint akkor lehet nyugdíjprémiumot adni, ha várhatóan 3,5 százaléknál nagyobb a GDP-növekedés az adott évben, ez pedig idén 4,6 százalék. Szeretnénk, hogy ebből minél többen részesülni tudjanak, hiszen 2010 óta világosan látszik, hogy a kormány megbecsüli és tiszteli a nyugdíjasokat. A sikeres gazdaságpolitikának hála, idén ezért már harmadik alkalommal fognak nyugdíjprémiumban részesülni a nyugdíjasok, ami a novemberi ellátással együtt érkezik vagy megérkezett már. A Fidesz-KDNP-frakció célja, hogy a gazdaság növekedését az idősek is érezzék, hiszen ők azok, akik évtizedeken keresztül a hátukon vitték ezt az országot. Ennek érdekében a nyugdíjasok a postástól átlagosan 20 ezer forint körüli nyugdíjprémiumot fognak kézhez kapni, ami az eddigi legmagasabb összeg. A mintegy 2,5 millió jogosult a rendszeres nyugdíjával együtt kapja meg a postástól a nyugdíjprémiumot, akik pedig bankszámlára kapják a járandóságot, azok november 12-én már meg is kapták.

(15.30)

A novemberi nyugdíjjal egyidejűleg a nyugdíjprémiumon kívül nyugdíj-kiegészítést is kapnak a novemberi hónapban az arra jogosultak. Az éves várható nyugdíjas fogyasztóiár-növekedés ugyanis 2019-ben 3,4 százalék. Tekintettel arra, hogy 2019 januárjában a nyugdíjasok 2,7 százalékos emelést kaptak, ezért a novemberi kiegészítés 0,7 százalék, ami azt jelenti, hogy a havi ellátás 8,4 százalékát kapják meg teljes évre azok, akik a januári emelkedésben is részesültek. A kiegészítés átlagos összege 10 000 forint.

Tisztelt Államtitkár Úr! Mindezek tükrében kérdezem tisztelettel, hogy kik azok, akik az idén nyugdíjprémiumra, egyszeri juttatásra és nyugdíj-kiegészítésre is jogosultak, valamint mekkora összeg áll rendelkezésre a költségvetésben a pluszpénz kifizetésére. Várom a megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 76 2019.11.18. 0:41  71-76

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Azt gondolom, hogy a patkó egyik oldala és másik oldala között ez a különbség, hogy a Fidesz-KDNP-frakció által is támogatott polgári kormány (Dr. Lukács László György: Most írta meg a Magyar Nemzet, hogy nem vagytok polgári!) gondoskodik a nyugdíjasokról, amíg a régi baloldal reflexből csak adót tud emelni vagy hitelt tudna felvenni mindannak érdekében, hogy a nyugdíjasok rosszabbul járjanak. Úgyhogy, nagy tisztelettel államtitkár úr, azt gondolom, hogy ez a frakció, az önök mögött ülő frakció támogatja a nyugdíjemelést, a nyugdíjprémiumot, mert nekünk fontosak a nyugdíjak, nemcsak kommunikációban, hanem valódi teljesítményben. Tisztelettel elfogadom a válaszát. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
97 126 2019.11.22. 0:20  107-146

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Időközben megjött Nacsa képviselőtársam, de csak két gondolatot szerettem volna képviselő asszonynak üzenni Eger, Mirkóczki Ádám és az adóemelés témájában. (Dr. Varga-Damm Andrea: Jaj, az kicsit más!) Köszönöm szépen a lehetőséget. (Z. Kárpát Dániel: Ez olyan jó kis vita volt! Miért kellett lerontanod?)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
97 138 2019.11.22. 1:14  107-146

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Szerettem volna tükrözni, hogy ami összetartozik, előbb-utóbb össze is nő. Kilencedik éve hallgatjuk, hogy az a fajta gazdaságpolitika, amit a kormány folytat, már holnap csődbe viszi ezt az országot, és érdekes módon a gazdasági növekedést, Európa legnagyobb gazdasági növekedését érte el az ország. Ez az idén, azt hiszem, 152 milliárd forint pluszt jelent, amely a magyar lakosságnak a költségvetés módosításával további kedvezményeket fog biztosítani. Visszautalnék, hogy önök azok, és bármennyire akarják lefesteni magukat, hogy semmi közük nincs azokhoz a koalíciós megállapodásokhoz vagy együttműködésekhez, ahol a régi, Gyurcsány Ferenc által vezetett fővárosba (sic!) és egyéb városokba visszacsempészett emberekkel együtt dolgoznak az adóemelésen. Hogy ez milyen politikai hozadékot fog hozni, az az önök dolga, nekem az a dolgom, hogy felhívom a választópolgárok figyelmét az önök sunyiságára, önöknek az a dolga, hogy felhívják a figyelmet az önök által a kormány rossz gazdasági intézkedéseknek vélt intézkedéseire. Mi nyugodtan vagyunk, mert az intézkedések a magyar emberek érdekeit szolgálják. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
97 150 2019.11.22. 9:39  147-160

KOVÁCS SÁNDOR, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat jelentős változásokat tartalmaz a jelenleg hatályos járulékszabályozáshoz képest. A törvényjavaslatnak köszönhetően egy törvényi szintű szabályozásban újragondolásra, újraszabályozásra kerül sor. Ez a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet. Azért volt szükség a szabályozás módosítására, hogy a széttöredezett szabályozást egységes törvényi szintű szabályrendszerben leegyszerűsítsük. Így egységes elvek mentén lesz kialakítható a járulékszabályozási rendszer.

A törvényjavaslat értelmében egy járuléknembe olvad össze a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék, a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási, a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási és az 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék. A biztosított által fizetett járulék új neve társadalombiztosítási járulék, e néven kerül bevezetésre. Mértéke a jelenlegi egyéni járulékok mértékével megegyezően összesen 18,5 százalék lesz. A járulékok összevonásának köszönhetően jelentős adóadminisztrációsteher-csökkentés valósul meg, mivel több számlára történő járulékfizetés helyett egy számlára történik a járulékok befizetése.

A törvényjavaslat alapján jelenleg a munka törvénykönyve szerint alkalmazott munkavállalókra már irányadó mentesség kerül kiterjesztésre. Így további keresőtevékenység esetében nem merül fel járulékfizetési kötelezettség, ha azt nyugdíjas személy végzi, például közalkalmazotti, kormánytisztviselői, egyéni vagy társasvállalkozó megbízási jogviszony alapján.

A törvényjavaslat szerint a saját jogú nyugdíjas személy keresőtevékenysége esetén szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség sem merül fel.

A törvényjavaslat továbbá tartalmazza, hogy a nyugdíjjárulékokkal kapcsolatos ügyben a jelenlegi, általánosan adókra és járulékokra egyaránt érvényes ötéves elévülési idő bizonyos esetkörökben ne legyen alkalmazható, hiszen a nyugellátás megállapítása és a járulékfizetés teljesítése között általában akár 20-40 év is eltelik, így az ötéves elévülési idő túlságosan rövid ezen ügyek tekintetében.

A törvényjavaslat továbbá csökkenti a szolgálati idő és a nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése, valamint a kizárólag szolgálati idő szerzése céljából kötött megállapodás esetén fizetendő nyugdíjjárulék mértékét, melynek mértéke így a szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-jével 19,5 százalékról 17,5 százalékra történő mérséklésével összhangban az indokolt 24 százalékról 22 százalékra csökkenne, mivel a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék az egyéni járulék  azaz a 10 százalékos nyugdíjjárulék  és a szociális hozzájárulási adóból a nyugellátási alapot megillető százalékos arányából tevődik össze.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az egyes jogviszonyok, tevékenységek esetében eltérő szabályok alapján történik az egyéni járulék megfizetése.

A keresőtevékenységet terhelő egységes járulék bevezetése céljából a törvényjavaslat változásokat kezdeményez, úgymint a felszolgálási díj, illetve borravaló tekintetében: az egységes 18,5 százalékos mértékű járulékteher lenne a felszolgálási díjon a korábbi 15 százalékos nyugdíjjárulék helyett; továbbra sem terhelné ezt a keresetet személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó.

Az őstermelők esetében az egységes 18,5 százalékos járulékkulcs egésze terhelné a személyi kört, amely így 1,5 százalékos járulékteher-növekedést és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot is jelentene egyben, így a 10 százalékos nyugdíj és a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékok összevonásával.

Kistermelőknél a járulékalapot az egységes járulékkulcs egésze terhelné  jelenleg csak 10 százalékos nyugdíj- és 4 százalékos természetbeni egészségbiztosításijárulék-fizetési kötelezettség merül fel , amely e személyi kör esetében 4,5 százalékos tehernövekedést jelent, ugyanakkor ezzel összhangban jogosultságot szereznek pénzbeli és munkaerőpiaci ellátásokra is.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szerint, például megbízási jogviszonynál: az egységes 18,5 százalékos járulékfizetési kötelezettség terhelné a jövőben a keresőtevékenységből származó járulékalapot.

Az egyéni, illetve társasvállalkozókat illetően a törvényjavaslat jelentős egyszerűsítést indítványoz azzal, hogy a járulékfizetési kötelezettséget legalább a minimálbérhez köti, így egységesíti a járulékalapot a biztosított egyéni, illetve társasvállalkozóknál.

A hatályos szabályok alapján az egyéni, illetve társasvállalkozók az átalányban megállapított jövedelem és a vállalkozói kivét után fizetnek járulékot, de a járulékokat minimum a következők szerint kell megfizetniük: a nyugdíjjárulékot a mindenkori minimálbér 100 százaléka, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot a minimálbér 150 százaléka, a szociális hozzájárulási adót a minimálbér 112,5 százaléka után.

A törvényjavaslat továbbá pontosabb fizetési kötelezettséget előíró szabályokat rögzít az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés kapcsán. Így a már említett fizetési kötelezettség kezdete az utolsó egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot követő nap, ettől eltérő naptól bejelentkezni nem lehet, továbbá az ellátásra való jogosultságot nem a járulékfizetésre kötelezettség, hanem a járulék tényleges megfizetése alapozza meg.

A járulékfizetés nem teljesítése esetén a TAJ  az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele kapcsán  érvénytelenné válna, és térítésmentesen nem lehetne ellátást igénybe venni mindaddig, amíg e tartozás kiegyenlítése meg nem történik. Természetesen ezen változások nem érintik a sürgősségi ellátást, amelyre továbbra is mindenki jogosult lesz.

Az egészségügyi ellátásra való jogosultság érdekében kötött megállapodás során tapasztalt visszaélésszerű magatartások megakadályozására a megállapodás megkötésekor egészségügyiállapot-felmérés lenne kötelező azzal a céllal, hogy a már meglévő egészségkárosodás, betegség kezelésére ne lehessen megállapodást kötni. Jellemzően ideérkező külföldiek kötnek ilyen megállapodásokat, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszer ellátásait igénybe vehessék.

A törvényjavaslat a további visszaélések megakadályozására, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés minimumjárulék megfizetéséhez kötése céljából bevezeti a munkaviszony esetében szükséges minimum járulékalapot.

Az új szabályozásban a munkaviszonyban álló biztosítottnak minősülők esetében a járulékot továbbra is a ténylegesen megszerzett, személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján összevont alapba tartozó, önálló és nem önálló tevékenységből származó adóelőleg-alapot képező jövedelem után kell megfizetni azzal, hogy a járulékok alapja nem lehet kevesebb, mint a minimálbér 30 százaléka. Ezzel összhangban kerül meghatározásra a szociális hozzájárulási adó alapja, azaz ilyen esetben a szociális hozzájárulási adót is legalább a minimálbér 30 százaléka után kell megfizetni.

A törvényjavaslat kezdeményezi, hogy a járulékalap és a szociálishozzájárulásiadó-alap kiszélesedjen, tekintettel arra, hogy jelentős különbség mutatkozik egy Magyarországról kiküldött munkavállaló járulékfizetési kötelezettsége és egy belföldön foglalkoztatott munkavállaló járulékfizetése között. A járulékalap szélesítésének oka, hogy e személyi kör Magyarországon marad biztosított, és ellátást is itt vesznek igénybe, de a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettséget más államban teljesítik, és ezért szükséges az arányos közteherviselés, továbbá fontos, hogy így a pénzbeli ellátások, illetve a majdani nyugellátás összege is emelkedik esetükben.

Végezetül a törvényjavaslatnak köszönhetően növekedne a családi járulékkedvezmény összege is. Az egységes járulék bevezetéséből adódik, hogy a családi járulékkedvezményt ettől fogva nem 17 százalék erejéig lehet érvényesíteni  jelenleg a munkaerőpiaci járulékból nem lehet érvényesíteni a kedvezményt , hanem 18,5 százalékig, azaz a társadalombiztosítási járulék erejéig, az új elnevezés szerint, ezzel 1,5 százalékkal nő az érvényesíthető összeg, amely további egymilliárd forintot hagy a gyermeket nevelő családoknál.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy mindezek tükrében támogassák a javaslatot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)