Készült: 2021.09.19.09:26:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

6. ülésnap, 1. felszólalás
Felszólaló Dr. Schmitt Pál (Fidesz)
Felszólalás oka Az ülésnap megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:36

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kérem, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem az Országgyűlés állandó meghívottait, a jelen lévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat.

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 6. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Tarnai Richárd és Göndör István jegyző urak lesznek segítségemre. Kérem a jelenlévőket, hogy ne feledkezzenek meg képviselői kártyájuk használatáról.

Tisztelt Országgyűlés! Harrach Péter frakcióvezető úr arról tájékoztatott, hogy a KDNP képviselőcsoportja Semjén Zsolt, Latorcai János, Hargitai János, Habis László, Lukács Tamás, Firtl Mátyás, Básthy Tamás, Nagy Andor és Pálffy István képviselőket frakcióvezető-helyettesnek megválasztotta. A frakcióvezető-helyettes uraknak megválasztásukhoz gratulálok, munkájukhoz sok sikert kívánok.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A házbizottság ülésén nem született megállapodás a napirendi ajánlásról, így a napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki rendben történő tárgyalásra elnöki jogkörömben terjesztem elő javaslatomat. Indítványomat megkapták képviselőtársaim, és az interneten is elérhető. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosítását kezdeményező T/38. számú törvényjavaslathoz nem érkezett módosító indítvány, így - a napirendi ajánlástól eltérően - annak részletes vitájára ezen az ülésen nem kerül sor. Az előterjesztés elfogadásáról várhatóan következő ülésünkön döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezzel módosított napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a mai napon a Magyar Közlöny 85. számában kihirdetésre kerülnek a kormányalakítással összefüggő törvények: a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLII. törvény, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIV. törvény.

Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló T/24. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 335 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló T/27. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 344 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta a javaslatot.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló H/34. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 300 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a részletes vitára bocsátást elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/25. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az előterjesztést 289 igen szavazattal, 61 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

(13.10)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló T/35. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az előterjesztést 290 igen szavazattal, 62 nem ellenében és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló T/39. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 352 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Sólyom László köztársasági elnök urat és Paczolay Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét. Köszönöm, hogy részt vesznek ülésünkön. (Taps a Fidesz, a KDNP, az LMP és az MSZP soraiból.)

Soron következik a nemzeti együttműködés programja címmel benyújtott kormányprogram vitájának megkezdése. A javaslat szerint az Országgyűlés mai és holnapi ülésnapján a kormányprogram vitája során a frakcióknak, illetve a független képviselőnek összesen tízórás időkeret áll rendelkezésre álláspontjuk kifejtésére.

Felkérem Tarnai Richárd jegyző urat, ismertesse az időkeret-felosztásra vonatkozó indítványt.

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai