Készült: 2022.01.28.19:38:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

147. ülésnap, 309. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka Az OGY nem veszi tárgysorozatba
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:37

Felszólalások:  <<  309  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a Tóth András képviselő úr által H/2596. számon előterjesztett országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 137 igen, 187 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

 

Tisztelt Országgyűlés! Előző ülésünkön számos előterjesztés általános vitájának lezárása megtörtént. Először tehát ezek részletes vitára bocsátásáról kell határoznunk.

Indítványozom a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosításáról szóló T/2601. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 185 igen, 134 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény módosításáról szóló T/2495. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 324 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a számvitelről szóló T/2517. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 212 igen, 115 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

 

(17.50)

 

 

Indítványozom a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 321 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló T/2543. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló T/2398. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 316 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról szóló H/2532. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 326 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/667. számon, az egységes javaslatot pedig T/667/16. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány álláspontját az államtitkár úr már ismertette.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat elfogadásához az alkotmány 24. § (3) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 300 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Simicskó István és más képviselők önálló indítványát T/2373. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy a kormányálláspont a korábbi ülésünkön már elhangzott. Mivel az előterjesztéshez senki nem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen szavazást igényel. Felhívom figyelmüket, hogy a törvényjavaslat elfogadásához az alkotmány 40/A. §-a szerint a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 319 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az emberi jogi bizottság önálló indítványát H/2625. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy valamennyi országgyűlési biztosi beszámolóval kapcsolatos kormányálláspontot korábbi ülésünkön már ismertette az államtitkár úr. Mivel az előterjesztéshez senki sem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 323 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az emberi jogi bizottság önálló indítványát H/2727. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez senki sem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 297 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az emberi jogi bizottság önálló indítványát H/2626. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez senki sem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen szavazást igényel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 289 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

 

Soron következik az állam tulajdonában és a pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/2365. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/2365/17. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Bogár László államtitkár úrnak, aki a zárszavában válaszolni kíván a T/2366. számú előterjesztés vitájában elhangzottakra.

 

Felszólalások:  <<  309  >>    Ülésnap adatai