Készült: 2020.03.30.07:19:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

241. ülésnap (2009.11.10.), 14. felszólalás
Felszólaló Dr. Buzás Péter (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:11


Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BUZÁS PÉTER (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! A költségvetés általános vitájában szóba hoztam, és engedjék meg, hogy most megismételjem azt, hogy én azok közé a parlamenti képviselők közé tartozom, aki hisz a szemének és hisz a fülének.

Arról van szó, hogy ha én azt olvasom a lapokban és azt látom a televízióban, azt hallom a különböző rádiókból, hogy válság van Amerikában, azt hallom, hogy válság van Angliában, Németországban, és ha megélem azt, hogy otthon nálunk az egyik ezerfős cég a létszámát lecsökkenti 650 főre, akkor elhiszem azt, hogy válság van. Hála istennek, ez a cég a létszámát most már visszafejlesztette időközben, neki beindult a termelése. Nemrég beszéltem vele: most éppen elérte a régi létszámot, sőt túl is haladta azt.

Nos, akkor, ha a világon válság van, úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára érthető kell hogy legyen, hogy az minket sem kerülhet el. Ehhez képest akkor, amikor a Magyar Köztársaság kormánya összeállította a költségvetést és beterjesztette a parlament elé, akkor, megmondom őszintén, most, a választás éve előtt számomra is érthető, hogy ez a költségvetés nem választási költségvetés, hanem egy olyan felelősségteljes költségvetés, amely fölvállalja ennek a válságnak a kezelését valamennyiünk érdekében. Úgy gondolom, hogy ez most minden patetizmus nélkül az ország érdeke, és úgy gondolom Makó és térsége országgyűlési képviselőjeként, hogy ez Makónak és Makó térsége lakosságának is az érdeke.

Akkor is a mi érdekünk ez, ha ez a költségvetés nagyon sok helyen visszalép. Akkor is, ha összességében 7,5 százalékkal kevesebb a forrás, mint az elmúlt esztendőben, és akkor is, ha ez minket, önkormányzatokat is ilyen módon ér. Sokan mondták, hogy ez a költségvetés fűnyíróelv szerint csökkenti a tarifákat. Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Hadd mondjam el, hogy ez több ok és több szempont miatt nem igaz. Kettőt szeretnék csak kiemelni most: az egyik a közbiztonság ügye, a másik az "Út a munkához" program.

Kedves Jelenlévők! Ugye, tudjuk valamennyien, hogy a közbiztonságra mintegy 23 milliárddal jut több a következő esztendőben, és az egész közbiztonsági rendszerben ez nagyon kicsi, viszont hadd mondjam el, hogy amit a kormány lehetővé tett már az idén, arra Makó térsége is rácsatlakozott. Igen, mi is pályáztunk a településőri pályázaton, és a három mezőőr mellett, ha minden igaz hat településőr kezdheti el nemsokára munkáját Makó városában.

Hadd hozzam szóba, hogy Makó város közössége úgy döntött, hogy azt a fejlesztési forrást, amit mi évente az uniós pályázatok önerejeként használunk föl, nos, annak a 10 százalékát a helyi közbiztonság javítására, az állampolgárok, a makói lakosok közbiztonságérzetének javítására kívánjuk fordítani. Ennek köszönhetően úgy döntöttünk, hogy bekamerázzuk Makót. 41 kamerát helyezünk el nemsoká ebben a kisvárosban. Emellett különböző előadásokkal, ismeretterjesztéssel szeretnénk segíteni az idősebbeknek, sőt mozgásérzékelő beszerzésében is segítséget adunk. Ha tehát megjelenik a kormányzat segítségével a településőr-háló, emellé Makó hozzáteszi a saját erejét, nekem meggyőződésem, hogy jövő tavasszal érzékelhető változás lesz az emberek közbiztonságérzetében.

De hadd hozzam szóba azt a másik ügyet, ami megint csak cáfolja azt a bizonyos fűnyírólogikát. Hadd hozzam szóba azt, hogy több jut, hála istennek, az "Út a munkához" programra is. Az előbb arról beszéltem, hogy a közbiztonságérzet javítása miért fontos a makói lakosoknak, makói embereknek. Nos, hadd hozzam szóba, hogy Makó környékén van 16 település, de az ország minden kistérségében a kistérségek így épülnek föl, ott is vannak térségközpontvárosok, és vannak ott is községek. Szerintem az ottani községekre is igaz, amit mondok, hogy az "Út a munkához" program lehetőségével, hál istennek, az önkormányzatok nagyon jól tudnak élni.

Úgy látom, hogy a kisebb településeken még nagyobb a siker, mint a nagyobb helyeken. Mert nálunk, hogy 245 ilyen dolgozóval mit kezdünk, azzal nehezebb dicsekedni, bár nekünk is megvannak a magunk eredményei. De azt kell mondanom, hogy a kisebb településeken, ahol 25-30 ottani lakosnak adnak az "Út a munkához" program részeként feladatot, munkát, ott nagyon sok olyan helyi ügy kerül lerendezésre, amelyre korábban nem volt lehetőség.

(8.40)

Kreatív kollégáimnak köszönhetően lehetne sorolni a települések valamennyijét, de most már nemcsak járdaépítésről, a csatorna kitakarításáról hallok, hanem hallom azt, hogy különböző karbantartási, felújítási munkákba is besegítenek ezek az ottani lakosok, festenek, takarítanak s a többi. Úgy gondolom, hogy amikor ez a program útjára indult, nem volt - vagy nehezen volt - remélhető, hogy ennek ekkora lesz a hozadéka.

Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Igen, ez a költségvetés minket, önkormányzatokat is oly módon érint, hogy kevesebb forrás jut nekünk az elkövetkezendő esztendőben, mint jutott az idei évben. Igen, úgy gondolom, hogy ha a kormányzat odafigyel azokra a részletekre, amelyek az eddig elért eredmények megőrzését jelentik, akkor ezt egy kicsit könnyebb lesz nekünk is tudomásul venni.

Mire gondolok? Arra gondolok, hogy most a részletes vita kapcsán megkérem mind az államtitkár urat, mind pedig a képviselőtársaimat, segítsenek abban, hogy egy olyan értéket, mint a térségi együttműködés, a többcélú kistérségi társulás és ennek részeként jelen lévő, kistelepüléseken helyben hagyott alsó fokú oktatás, nos, ennek az oktatásnak a kistérségi támogatás formájában megjelenő normatívája tudjon megmaradni a következő esztendőben. Erre képviselői módosító indítvány került beadásra, vélhetően bizottságiként folytatja életét ez a bizonyos módosító indítvány. Nos, annak érdekében, hogy Makó térségében a mikrotérségközponthoz ilyen kis bolygóként gravitáló kisebb településeken a helyi oktatás helyben maradhasson, nagyon fontos, hogy ez a normatíva megmaradjon nekünk.

Ugyanúgy hadd mondjam el a kedves jelenlévőknek, hogy fontosnak gondolom azt, ami a dél-alföldi régióban nagyon sok települést érint. Évek óta van egy olyan, a belvízelvezető rendszer rendbetételét célzó program, amelynek eredményeként különböző mértékű sikerekről számolhatunk be azokon a helyeken, ahol a települések a balti alapszint 85 métere alatt vannak. Arról van szó, hogy ha belegondolunk abba, hogy a Tisza, Körös vízgyűjtőjébe Szolnoktól lefelé az ország legmélyebb pontján kapunk egy hirtelen zuhét, egy hirtelen esőzést, akkor a települések központja pillanatok alatt úszik. Kapott Makó is egy 76 milliméteres esőt, az egész város úszott. Ahhoz, hogy ezeket a mostani klímaviszonyok miatti hirtelen zuhatagokat tudja kezelni egy-egy ilyen kisváros, szükséges a belvízelvezető rendszer, a csapadékelvezető rendszer mederelemmel történő burkolata. A különböző évek költségvetésében különböző előirányzatok szerepeltek erre. Most képviselői módosító indítványban útjára indítottuk ismét ezt a feladatot. Kérem tisztelettel az államtitkár urat, a képviselőtársaimat, hogy bizottsági módosítóval teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy ezek a térségközpont-települések, ahol ez az árvíz eltalál bennünket, a későbbiekben se a víz martalékai legyenek.

Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Hadd mondjam el zárógondolatként hozzászólásomban, hogy a meglévő problémáink, bajaink, megoldandó pénzügyi feladataink mellett legyünk annak is tudatában, hogy jönnek az uniós fejlesztések. Megmondom őszintén, hogy én a költségvetési előkészítő munka felelősségteljességét, szakmaiságát azokban az egyeztetésekben megélem, a képviselői indítványok útjának a figyelemmel kísérése során megélem, és örömmel tölt el az, hogy azt tapasztalom, a szakmaiság eredményeként a lehető legtöbb eredményünket meg tudjuk óvni. Itt most szeretném ráirányítani a kormányzat, a tisztelt államtitkár úr figyelmét arra, hogy ezeknél a fejlesztéseknél nagyon-nagyon fontos az önerő biztosítása.

Igen, a következő esztendőben mintegy ezermilliárd forint értékű fejlesztés valósul meg ebben az országban, tehát meglesznek, megvannak a bajaink, meglesznek a működési problémáink országosan, Makón, a kisebb településeken, mindenütt; ezzel együtt egy eddig nem tapasztalható óriási fejlesztésnek lehetünk részesei mind a térségközpontokban, mind a kisebb településeken. Például Makó azt éli meg, hogy az eddigiekhez képest öt-hatszoros fejlesztési forrás áll lehetőségre. Ez azt jelenti, hogy öt-hatszoros önerőt kell biztosítani. Most képzeljünk el kisebb településeket, hátrányos helyzetűeket, halmozottan hátrányos helyzetűeket. Nos, az ő esetükben arról van szó, hogy ezeknek az önerőknek a biztosítása itt - még akkor is, ha ez 15-20 százalék - nagyon komoly pénzösszeget igényel.

Tisztelt Parlament! Tisztelt Államtitkár Úr! Abban kérek segítséget, hogy az eddig kiválóan működő EU-s önerőalap, amelynek a mostani költségvetésben úgy alakult a sorsa, hogy a támogatásokban kerül odaítélésre majd ez a bizonyos önerő-kiegészítés, nos, a kettő között van egy szakadék. Ennek a szakadéknak az áthidalására találjunk valami olyan megoldást, hogy a jelenleg folyamatban lévő pályázatok se kerüljenek emiatt meghiúsulásra, vagy a jelenleg folyamatban lévő döntéseknél, amíg ez a bizonyos önerő-korrekció az NFÜ részéről nem történik meg, addig a kormányzati oldalról a támogatás tudjon megmaradni ezeknek a fejlesztéseknek a folyamatossága érdekében.

Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Ezek azok a motívumok, amelyek miatt én, Makó polgármestere, Csongrád megye 7. számú egyéni választókerületének képviselője korrektnek, szakmailag alaposnak, az ország, ennek részeként Makó érdekeit szolgáló költségvetésnek gondolom ezt a mostani költségvetést, és ez az, ami miatt én a képviselőtársaimmal meg tudom szavazni.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai