Készült: 2020.08.09.15:28:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

249. ülésnap, 228. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  228  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a módosító javaslatokról történő határozathozatal következik. Bejelentem, hogy az előterjesztő a benyújtott módosító javaslatokat nem támogatja.

Az ajánlás 1. és 2. pontjában Jánosi György és Bazsa György az országgyűlési határozatban a felsőoktatás-fejlesztés kiemelt céljai helyébe újakat fogalmaznak meg. A javaslatot a bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 124 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

(15.50)

 

Így tehát, tisztelt képviselőtársaim, mivel az Országgyűlés nem fogadott el módosító javaslatot, most sor kerülhet a zárószavazásra. Megkérdezem, látja-e ennek valaki akadályát. (Nem érkezik jelzés.) Nem.

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott napirendnek megfelelően először a J/5029. számú beszámoló elfogadásáról külön határozunk az országgyűlési határozati javaslat 1. pontja szerint. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól szóló országgyűlési határozati javaslat 1. pontját, amely a jelentés elfogadását kezdeményezi. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 205 igen szavazattal, 116 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslat 1. pontját elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az országgyűlési határozati javaslat további részeiről határozunk. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól szóló országgyűlési határozati javaslat 2-5. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 115 nem ellenében és 17 tartózkodás mellett a határozati javaslat 2-5. pontjait elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a felnőttképzésről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4979. számon, az egységes javaslatot pedig T/4979/101. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, ezért záróvitára is sor kerül.

Megnyitom a záróvitát a T/4979/102. számú ajánlás 1. pontjára. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni a napirendi ajánlás értelmében ötperces időkeretben. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkező nincsen.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát a T/4979/102. számú ajánlás 1. pontja szerint, amelyet az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 207 igen szavazattal, 113 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a felnőttképzésről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 117 nem ellenében és 18 tartózkodás mellett az egységes javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzetőrség létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Simicskó István képviselő úr önálló indítványát H/3107. számon, az egységes javaslatot pedig H/3107/10. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, határozathozatal következik.

A Házszabály vonatkozó rendelkezései értelmében megadom a szót Szabó János honvédelmi miniszter úrnak, aki a kormány álláspontját kívánja ismertetni. Öné a szó, miniszter úr.

 

Felszólalások:  <<  228  >>    Ülésnap adatai