Készült: 2020.10.01.09:20:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

132. ülésnap, 294. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:45:48

Felszólalások:  <<  294  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 3., 4., 47., 50., 54., 56., 66., 73., 101., 102., 106., 108., 110., 137., 152., 153., 157., 158., 161. pontjaiban lévő javaslatok elfogadását.

Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 286 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet. Az ajánlás 5., 6., 7., 8. pontjai alternatív tartalmú megoldásokat kínálnak a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés j) pontjának módosítására. Mind a négy indítvány állami feladattá kívánja tenni a közforgalmi kikötők fejlesztésén túl jelentkező egyes feladatokat.

Először Kovács Kálmán és Lotz Károly javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 5. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 121 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

 

(18.30)

 

 

Fritz Péter és Pál Béla javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 6. pontja szerint. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Podolák György és Fritz Péter javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 7. pontja szerint. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Kovács Kálmán és Lotz Károly javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 8. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen szavazattal, 177 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 9. és 10. pontjai egymás mellett is elfogadható megoldásokat kínálnak a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdése l) pontjának módosítására. Mindkét indítvány állami feladatot meghatározó rendelkezés kiegészítését tartalmazza.

Először Podolák György és más képviselők javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 9. pontja szerint. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 184 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Lentner Csaba javaslatát teszem fel szavazásra a 10. pont szerint. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen szavazattal, 238 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 11. pontjában Podolák György és Fritz Péter a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdését egy új ponttal kívánják kiegészíteni. Lényege: állami feladat legyen a vízi közlekedés számára előírt kötelező felelősségbiztosítás feltételeinek meghatározása és a biztosítótársaságokkal történő egyeztetés is. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 186 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 12. és 18. pontjában Podolák György és más képviselők a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdés a) pontja és a hozzá kapcsolódó 3. § (2) bekezdés módosítását kezdeményezik. Ebben önkormányzati feladatként fogalmazzák meg a helyközi közszolgáltatást megvalósító kompok és révek működőképességének biztosítását is. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 14. pontját az előterjesztő visszavonta, így most a 16. pontban Lamperth Mónika a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdés b) pontjának módosítását kezdeményezi. A javaslat a rendezési tervek készítésénél, elfogadásánál érvényesülő egyeztetési feladatköröket érinti. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 198 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 20. pontban Podolák György és Fritz Péter a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének kiegészítését javasolják. Lényege: az úszólétesítményt üzembe helyezés előtt kell nyilvántartásba venni. A gazdasági bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 186 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 22. és a 144. pontokban Pallag László a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének rendelkezését kiterjeszti a tengeri kishajóra is, és ezzel módosítja az értelmező rendelkezést is. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 253 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 23. pontban Podolák György és Fritz Péter a törvényjavaslat 8. § (4) bekezdése módosítását indítványozzák, amely a lajstromozási eljárás szabályait tartalmazza. A gazdasági bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 121 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 24. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdése kiegészítését javasolják. Lényege: a tulajdonos a lajstromból törölt járművet környezetkárosítás nélkül köteles szétbontani és elszállítani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 25. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdése helyébe új rendelkezést javasol, amely a lajstromban szereplő adatok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 184 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 26. pontban Podolák György és Fritz Péter a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdése kiegészítésével a nyilvántartásba vétel szabályát tartalmazó rendelkezést pontosítják. A gazdasági bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 28. és a kiegészítő ajánlás 2. pontja alternatív megoldásokat kínál a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdése módosítására. Mindkét indítvány a lajstromba vétel szabálya alkalmazása során a törvényjavaslattól eltérő állami tulajdoni hányadokat állapít meg. Felhívom figyelmüket, hogy a kiegészítő ajánlás 2. pontjában lévő módosító javaslatot a második kiegészítő ajánlás 1. pontja tartalmazza helyesen.

Először Pál Béla és Fritz Péter javaslatát teszem fel szavazásra a 28. pont szerint. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 99 igen szavazattal, 217 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a gazdasági bizottság javaslatát teszem fel szavazásra a második kiegészítő ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 307 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el... (Közbeszólások: Elfogadta!) Bocsánat, elnézést - elfogadta. Tehát az eredmény helyesen: természetesen elfogadta az Országgyűlés a gazdasági bizottság javaslatát.

 

 

(18.40)

 

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdése módosítását javasolja. Ebben meghatározza azt, hogy mikor lehet egy gazdasági társaságot a törvény alkalmazása során magyar tulajdonúnak tekinteni. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 275 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

A 30. pontban Podolák György és más képviselők a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdése elhagyását kezdeményezik. Az alaprendelkezés a külfölditől személyzet nélkül belföldi által bérelt úszólétesítményre vonatkozó speciális szabályt tartalmazza. Ennek elfogadása kizárja a 33. pontot. A gazdasági bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 106 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 33. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdése módosítását kezdeményezik. Lényege: a külföldi hajózási hatóságok által kiállított okmányok érvényességük lejártáig használhatók legyenek. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 34. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 14. §-át egy új bekezdéssel kívánják kiegészíteni, amely az Európai Unió tagállamából beszerzett úszólétesítményre tartalmaz szabályt. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 122 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 36. pontban Podolák György és más képviselők a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdése kiegészítését javasolják. Ennek szövege a következő: az állami felségjog jelképe a nemzeti lobogó, amely megegyezik az alkotmányban nemzeti jelképként deklarált zászlóval. A gazdasági bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 125 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Emlékeztetném az Országgyűlés tagjait, hogy a 42. pont alatti javaslatot is visszavonták az előterjesztők.

A 41. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 19. § (2) bekezdése módosítását kezdeményezik. Indítványuk mellett elfogadható Podolák György és más képviselők javaslata a 43. pont szerint. Mindkét javaslat az úszólétesítmény üzemképességének újbóli megállapítására vonatkozó szabályt módosítja.

Először Kovács Kálmán és Lotz Károly javaslatát teszem fel szavazásra a 41. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Podolák György és más képviselők javaslatát teszem fel szavazásra a 43. pont szerint. A gazdasági bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 179 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 45. pontban Podolák György és más képviselők a törvényjavaslat 22. § felvezető szövegének pontosítását kezdeményezik. A gazdasági bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 125 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 46. pontban Lentner Csaba a törvényjavaslat 23. § (1) bekezdése módosítását indítványozza. Lényege: a tengeri hajót nemzetközileg elismert hajóosztályozó társaság osztályozhatja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 43 igen szavazattal, 265 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 49. pontban Podolák György és más képviselők a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdése rendelkezését csak a hajókra kívánják érvényesíteni. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 105 igen szavazattal, 186 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az 51., 52. és az 53. pontokban Sibak András a törvényjavaslat 24. §-át új bekezdéssel kívánja kiegészíteni, és a (4)-(5) bekezdés módosítását is kezdeményezi. A javaslat az utas-balesetbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 17 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az 59. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdése kiegészítését kezdeményezik. Lényege: a hajózási hatóság a nemzetközi gyakorlatot is figyelembe véve tegye meg bejegyzését a hajóokmányba. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 61. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdése módosítását javasolják. Indítványuk szerint a személyhajón és a kompon az egyenruhát az üzemben tartó köteles biztosítani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 68. pontban Sibak András a törvényjavaslat 31. §-át új bekezdéssel kívánja kiegészíteni. Lényege: az egyenruha viselésére jogosult által viselhető rangjelzést a hajózási hatóság állapítja meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 71. pontban Sibak András a törvényjavaslat 34. § (3) bekezdése módosítását javasolja. Az indítvány szövegpontosítást tartalmaz. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 107 igen szavazattal, 209 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 79. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 42. § (2) bekezdése b) pontjának módosításával a heti pihenőidőt kívánják 77 óra helyett 96 órára felemelni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

(18.50)

 

A 83. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdése felvezető szövegének módosításával azt javasolják, hogy a kollektív szerződés rendelkezhessen eltérő módon is a szolgálatban eltöltött időről. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 125 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 84. pontban Podolák György és más képviselők a törvényjavaslat 85. § (1) bekezdése módosítását javasolják. Lényege: a tengeren közlekedő kishajó vezetőjének ne legyen kötelezettsége a hajónapló vezetése. A gazdasági bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 89. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 46. § (3) bekezdése szövegpontosítását kezdeményezik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 261 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 93. pontban Lentner Csaba a törvényjavaslat 50. §-át egy új bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Lényege: tengeri hajón hajóvezetésre révkalauz nem jogosítható fel. A gazdasági bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 29 igen szavazattal, 265 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 96. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 53. § (2) bekezdésében az engedélyes kötelezettségeit fogalmazza meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 98. és a 99. pontokban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 54. § (2) bekezdése módosítását javasolják. Lényege: az úgynevezett kabotázsengedélyt a miniszter adja ki, ne pedig a hajózási hatóság. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 121 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 15 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 100. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 56. § (1) bekezdése módosításával azt indítványozzák, hogy a hajózási hatóság kizárólag a Magyar Köztársaság területén korlátozhatja a hajózási tevékenységet. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 110 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 103. és a 151. pontokban Sibak András a törvényjavaslat 58. §-ának módosítását kezdeményezi. Indítványa szerint a személyszállítás helyett a személyfuvarozás szerepeljen a törvény szövegében. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 106 igen szavazattal, 207 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 107. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 58. § (7) bekezdésének kiegészítését javasolják. Lényege: ha az engedély kiadását a miniszter megtagadja, a jogosulatlan fuvarozást végző hajó a határon nem léptethető be, illetve kiléptetése előtt alkalmas helyen saját költségére köteles az árut kirakodni vagy az utasokat kiszállítani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 109. pontban Pap János a törvényjavaslat 59. § (3) bekezdése módosításával azt javasolja, hogy a beszedett bírságot ne a hajózási hatóság, hanem a központi költségvetés kapja meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 31 igen szavazattal, 286 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 114. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 64. §-ának kiegészítését javasolják. Lényege: a segítséget kérő úszó létesítmény üzembentartója köteles a felmerült költségek megtérítésére is. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 115. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a 66. § (1) bekezdése módosítását indítványozzák. A segítségnyújtásért - amennyiben eredménnyel járt - a felek megállapodása szerinti mentési díj jár. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 184 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 116. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 66. § (3) bekezdése elhagyását indítványozzák. Az alaprendelkezés a mentési díjból a segítségnyújtásban részt vevők jutalmáról rendelkezik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 196 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 121. pontban Illés Zoltán a törvényjavaslat 70. § (3) bekezdése kiegészítését kezdeményezi. Lényege: vízi út és szükségkikötő rendeltetésre alkalmas állapotban tartása legyen a fenntartó feladata, ne pedig azok fejlesztése. A gazdasági és környezetvédelmi bizottság támogatja, az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 122. pontban szereplő javaslatát Pap János visszavonta.

A 123. pontban Sibak András a 70. § (4) és (5) bekezdését kívánja módosítani. Ezekben a hajóút kijelölésénél a rendőrhatóság vízi rendészeti szervének is további jogosítványokat kíván biztosítani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 103 igen szavazattal, 206 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 124. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 72. §-ának kiegészítését kezdeményezik. Lényege: nemzeti vízi utat idegen lobogó alatt közlekedő... (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Nem értjük.) Kicsit értelmetlen, valóban, igen, a szöveg valóban egy kicsit zavaros. Nemzeti vízi úton idegen lobogó alatt közlekedő hajónak - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - csak a miniszter rendelkezése alapján lehessen igénybe venni. (Kuncze Gábor: Természetes. - Derültség.) Miután most már az SZDSZ frakciója is érti, hogy miről van szó, és a bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 99 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

 

(19.00)

 

Egész biztos, hogy valahol a kabotázsnál szúrta el az SZDSZ a módosító javaslatok sorát, onnantól, ahogy figyelem, egyre rosszabb a javaslatok támogatottsága. (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Azt hittük, hogy szabotázs!)

A 133. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 73. §-át egy új bekezdéssel kívánják kiegészíteni. Lényege: a vízi út medrétől 50 méternél nagyobb távolságban levő kikötő műtárgyak, mólok, hullámtörők karbantartása hatósági engedély nélkül is végezhető legyen. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 251 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 138. pontjában Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 79. § (1) bekezdésének módosításával azt kezdeményezi, hogy az országos közforgalmú kikötő földterülete állami tulajdon legyen. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 142. pontban Kovács Kálmán és Lotz Károly a törvényjavaslat 86. § 7. pontjának kiegészítését javasolják. Lényege: e törvény alkalmazásában gyorsjáratú hajó legyen a személyszállító katamarán is. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 102 igen szavazattal, 203 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § 19. pontja módosításával a kikötő törvény szerinti fogalmát határozza meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 145. pontban Sibak András a törvényjavaslat 86. § 23. pontjában a komp törvény szerinti fogalmát meghatározó rendelkezést módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 101 igen szavazattal, 209 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 147., 148. pontok alternatív megoldást kínálnak a személyhajó fogalmának meghatározására.

Először Sibak András javaslatát teszem fel szavazásra a 147. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 103 igen szavazattal, 211 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Kovács Kálmán és Lotz Károly javaslatát teszem fel szavazásra a 148. pont szerint. Lényege: a személyhajó meghatározása legyen független a szállítható utasok számától. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 99 igen szavazattal, 211 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 150. pontban Sibak András a törvényjavaslat 86. §-át egy új ponttal kívánja kiegészíteni, amelyben előterjeszti a szolgálat törvény szerinti fogalmát meghatározó rendelkezést. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 96 igen szavazattal, 206 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 154. pontban Sibak András a törvényjavaslat 87. § (2) bekezdés k) pontja kiegészítését indítványozza. Lényege: kapjon felhatalmazást a miniszter a rakodóhelyekkel kapcsolatos szabályok megalkotására is. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 103 igen szavazattal, 210 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 156. és a kiegészítő ajánlás 8. pontjai alternatív megoldást tartalmaznak a törvényjavaslat 87. § (3) bekezdésének kiegészítésére. Mindkét indítvány a belügyminiszternek egy vízi közlekedési hatáskörét fogalmazza meg. Először Sibak András javaslatát teszem fel szavazásra a 156. pont szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 105 igen szavazattal, 198 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Boda Ilona javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 8. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 157 nem ellenében, 17 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. (Szórványos taps az MSZP soraiból.) Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen jelzés.

A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a holtágak megóvásával, hasznosításával és rehabilitációjával kapcsolatos további feladatokról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. A környezetvédelmi, valamint a gazdasági bizottság együttesen benyújtott önálló indítványát H/2181. számon, a mezőgazdasági bizottság ajánlásait pedig H/2181/9. és 11. számokon kapták kézhez.

Pap János jelezte, hogy nem kíván a vitában elhangzottakra válaszolni.

Bejelentem, hogy az ajánlás 3., 4., 7., 10., 11., 12. és 13. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határozunk.

Előterjesztőként a gazdasági és a környezetvédelmi bizottság az alapajánlás 1., 2., 5. és 8. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 9. pontjában szereplő indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 295 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül elfogadta.

Az ajánlás 6. pontjában Simon József a határozati javaslat 4. pontjának b) alpontjában a tárcaközi bizottság költségvetési forrásokkal kapcsolatos feladata határidejének módosítására tesz javaslatot. A mezőgazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 175 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtés vizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést H/2236. számon, a nemzetbiztonsági bizottság ajánlását pedig H/2236/7. számon kapták kézhez.

A részletes vita lezárása után az előterjesztő már válaszolt a vitában elhangzottakra, így most a határozathozatalok következnek.

 

 

(19.10)

 

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja indítványozta a szükséges bizottsági támogatás hiányában nem szavazható 2. számú módosító javaslatról történő határozathozatalt, az előterjesztéshez érkezett indítványokról - a szükséges bizottsági támogatást nem kapott 1. pont kivételével - külön-külön kell határoznunk.

A 2. pontban Bauer Tamás, Kóródi Mária és Világosi Gábor a preambulum módosítását, valamint az 1. és 2., valamint a 3. pontok elhagyását kezdeményezik. Indítványuk szerint a jelentést az Országgyűlés elveti, és további vizsgálatokra hívja fel a bizottságot. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadása kizárja a további módosító indítványok elfogadását. Frakciókérésre szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 118 igen szavazattal, 186 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 3. pontban Nikolits István és Tóth Károly a határozati javaslat 1-3. pontjai helyébe új rendelkezés felvételét javasolják. Módosító indítványukban a miniszterelnök szavahihetőségét illetően terjesztenek elő javaslatot. A bizottság nem támogatja. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadása kizárja a további módosító indítványok elfogadását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 186 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az 5. pontban Keleti György a preambulum és az 1. pont helyébe új rendelkezés felvételét javasolja. Lényege: a jelentést az Országgyűlés megalapozatlanság címén elutasítja, és felkéri a legfőbb ügyészt, hogy a Pokorni Zoltán országgyűlési képviselővel kapcsolatos megfigyelési megbízás törvényességét vizsgálja meg. A bizottság nem támogatja. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 4. pontjában szereplő indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 119 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 4. pontban Nikolits István és Tóth Károly a határozati javaslat 1. pontjának módosítását és 2. pontjának elhagyását kezdeményezik. Indítványuk szerint a legfőbb ügyész feladata annak megvizsgálása legyen, hogy az eljárás és a bizonyítékok alapján történt-e bűncselekmény. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 118 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés egyetlen módosító javaslatot sem fogadott el, most a Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján zárószavazásra kerül sor. A Házszabály vonatkozó rendelkezése értelmében megkérdezem, ki ismerteti a kormány álláspontját, illetve kívánja-e valaki a kormány álláspontját ismertetni. (Nincs jelentkező.) Nem kívánja a kormány álláspontját ismertetni senki sem.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtés vizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 186 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta. (Nagy zaj. - Csenget.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Folytassuk a munkát! Soron következik a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött egyezményekhez a Magyar Népköztársaság által fűzött nyilatkozat és fenntartások visszavonásáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája és a határozathozatal. (Csenget.) Az előterjesztést H/2340. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig H/2340/1. számon kapták kézhez. Megadom a szót Németh Zsolt államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának. (Nagy zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Egy kis csendet kérnék! Nincs már sok határozathozatal hátra, kérem a türelmüket.

 

Felszólalások:  <<  294  >>    Ülésnap adatai