Készült: 2020.02.23.06:52:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

224. ülésnap, 179. felszólalás
Felszólaló Pelczné Dr. Gáll Ildikó (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:41

Felszólalások:  <<  179  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el a helyüket, szavazások következnek. (Zaj.) Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a munkánkat.

A kormány benyújtotta a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/10745. számú törvényjavaslatát, és kérte, hogy az Országgyűlés azt sürgős eljárás keretében tárgyalja meg. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kívánja-e valaki a sürgősséget 2 percben megindokolni. (Nincs jelzés.) Nincs jelentkező. Most, képviselőtársaim, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/10745. számú előterjesztést. Képviselőtársaim, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 150 igen szavazattal, 89 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést támogatta.

Most a részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló T/10222. számú törvényjavaslatot. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)

176 igen szavazattal, 108 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a részletes vitára bocsátást támogatták.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/10176. számú törvényjavaslatot. Képviselőtársamat kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 294 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A kulturális és sajtóbizottság önálló indítványát képviselőtársaim H/9207. számon kapták kézhez. Arra figyelemmel, hogy a határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett, most az előterjesztés eredeti szövegéről fogunk dönteni.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/9207. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 172 igen szavazattal, 121 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Képviselőtársaim, soron következik a Szülőföld Alap 2008. évi tevékenységéről és működéséről készült beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványát képviselőtársaim H/10634. számon kapták kézhez. Arra figyelemmel, hogy a határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett, most az előterjesztés eredeti szövegéről kell dönteni.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/10634. számú országgyűlési határozati javaslatot. Képviselőtársaim, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 190 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az idősügyi nemzeti stratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az előterjesztést H/10500. számon kapták képviselőtársaim kézhez. Arra figyelemmel, hogy módosító javaslat nem érkezett, az előterjesztés eredeti szövegéről fogunk szavazni.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/10500. számú országgyűlési határozati javaslatot. Képviselőtársaim, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 323 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet általános konferenciája 1. ülésszakán elfogadott, a nőknek a szülés előtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 1919. évi 3. számú egyezmény felmondásáról szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Képviselőtársaim az előterjesztést T/10600. számon, a foglalkoztatási bizottság ajánlását pedig T/10600/1. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Korózs Lajos államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának. Államtitkár úrnak 20 perces időkeret áll a rendelkezésére.

Felszólalások:  <<  179  >>    Ülésnap adatai