Készült: 2020.09.20.16:08:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

196. ülésnap (2001.03.27.), 456. felszólalás
Felszólaló Dr. Mánya Kristóf (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:11


Felszólalások:  Előző  456  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MÁNYA KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen. Részben a kétpercesekben elmondtam már a véleményemet, és ahogy Kökény képviselő úr mondta, az ÁNTSZ-törvénynél nem lenne célszerű leragadnunk. Igen, nem lenne célszerű leragadni. A holisztikus szemlélet kérdését szépen ki lehet bontani, de természetesen akkor vissza kell mennünk egészen az alkotmányhoz.

Vissza kell mennünk, képviselőtársam, az alkotmányhoz, mert az alkotmány e pillanatban - és ez egy prevenciós törvénynek lenne igazából a feladata - a legmagasabb szinten deklarálja az egészséghez való jogot. Deklarálja az állampolgár szintjén, deklarálja az ellátórendszer szintjén, de például - és itt kezdődnek a gondjaink - nem deklarálja ezt a gazdálkodás szereplői, a gazdasági társaságok részéről. Márpedig ha azt mondjuk, hogy a mortalitási statisztikában a második legfontosabb a környezet-egészségügyi ártalom, akkor rögtön ott vagyunk, hogy az alkotmány kötelezi-e a gazdálkodó szférát arra, hogy betartsa a legelemibb környezet-egészségügyi előírásokat; a NEKAP ezt szépen kifejti. Természetesen, Kökény képviselőtársam, ez is része ennek a holisztikus szemléletnek, messze nem arról van szó, hogy csak és kizárólag az ÁNTSZ mozgásterében keressük ezt meg. De még egyszer mondom, azért az nem mindegy, hogy a prevencióra szánt állami költségvetési forrásokat mennyire tudjuk kézben tartani. Igen, ez is a holisztikus szemlélet része.

Tekintettel arra, hogy ez a törvényjavaslat a gyógyszertörvényhez is hozzányúl, engedjék meg, hogy erről is mondjak néhány szót. A törvényjavaslat 10. §-áról van szó, amely a gyógyszertörvényt módosítja. A normaszöveg ezen a helyen javasolja, hogy a kábítószernek, illetve pszichotrop anyagnak minősülő gyógyszer gyártásához, forgalomba hozásához, forgalmazásához és e gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenységhez külön jogszabályban meghatározott hatóság engedélye is szükséges. Lényegében annyiban változna a gyógyszertörvény, hogy kormányrendelet nevesíthetné ezt az engedélyező hatóságot, szemben a jelenlegi állapottal, amikor ez a jogosítvány az egészségügyi minisztert illeti meg.

Itt gond van, mert a törvényjavaslat indoklásában az egészségügyi miniszter által telepített jogról van szó; tehát az indoklás azt sugallja, mintha ez a bizonyos kormányrendeletben megjelenő hatóság csak és kizárólag a tárcán belül lehetne. A legális kábítószer-forgalom ellenőrzése roppant fontos kérdés, és ez messze túlmutat azon, mintsem hogy egyszerű államigazgatási jogosítványokat keressünk és azoknak a telepítéséről beszéljünk. Az érdemi ellenőrzéshez és a nemzetközi kábítószerügyi rendelkezésekhez igazítás tekintetében viszont jelentős szemléletbeli különbségre lenne szükség. Ma ugyanis, és ez nagyon fontos, nem mindig jut el sem a szakmai, sem pedig a politikai közvéleményhez, hogy milyen átmeneti állapotban van a legális kábítószer-tartalmú gyógyszerek és pszichotrop anyagok engedélyezése. Ez, kérem szépen, igenis népegészségügyi vonatkozású kérdés, csak keveset beszélünk róla. Ma ugyanis hét hatóság, köztük három minisztérium ad ki engedélyt és ellenőriz. Ez olykor kaotikus viszonyokat hoz Magyarországon, amely a szabályokat betartó gazdálkodószervezeteknek hátrányos, mert akik betartják, azoknak az eljárásrend, míg egy-egy készítménynek a forgalmazására sor kerül, roppant hosszú. Arról nem beszélve, hogy a kaotikus viszonyok viszont kifejezetten kedvezőek azoknak, akik a zavarosban szeretnek halászni.

 

 

(0.10)

 

És itt a zavarosban halászás azért más dimenziót nyer. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a múlt év végén elfogadott országgyűlési határozat a nemzeti drogstratégiáról külön is kitér arra, hogy a kábítószerek legális előállítására és forgalmazására vonatkozó jogi szabályozást összhangba kell hozni hazánk nemzetközi szerződéseivel. Annak ugyanis igen nagy a népegészségügyi jelentősége, hogy a legális kábítószer-tartalmú gyógyszer ne jelenhessen meg az illegális piacon. Nem véletlenül kell az említett gyógyszerek, pszichotróp anyagok hazai gyártásáról és forgalmazásáról az ENSZ nemzetközi kábítószer-ellenőrző szervéhez negyedéves jelentéseket küldeni.

Úgy gondolom, hogy ezen kábítószer-tartalmú gyógyszerek előállításának és forgalmazásának intézményes ellenőrzése nem rendőrségi kérdés. Annyiban igen, hogy a kriminális esetek, a piaci bűnözés és az utcai bűnözés kezelése rendőrségi kérdés, de a legális gyógyszer-kereskedelem ellenőrzésének a helye továbbra is - hangsúlyozom: továbbra is - az Egészségügyi Minisztériumban kell maradjon. Ilyen értelemben a törvényjavaslatnak az a bizonytalan megfogalmazása, ami a 10. §-ban olvasható, egyszerűen számomra nem elfogadható. Ez volt az első, ami a holisztikus szemlélet jegyében kikívánkozott most belőlem.

A másik kérdés pedig a szakmaiság megjelenése egyáltalán ebben a törvényjavaslatban. Ez a legfontosabb, mert az alkotmányossági kérdéseket... - azt hiszem, körülbelül most már meggyőztük itt egymást, hogy ilyen alkotmányossági probléma a törvénnyel nincs. A szakmaiság megjelenése valóban nagy kérdés. A törvényjavaslat a tiszti főorvosnál - aki a hatósági bizonyítványt kiadja például egy önkormányzat által kezdeményezett kapacitáscsökkentésnél - jelenik meg. Képviselőtársaim az eltelt bő két órában és a vezérszónoklatokban is többször kétségüket fejezték ki, hogy a tiszti főorvos el tudja-e látni ezen feladatait. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt közel öt évben ezek a megyei egyeztető fórumok azért mégiscsak működtek, és a tiszti főorvos vezetésével és szavazatával működtek. Jómagam elég sok ilyen fórumon vettem részt, konszenzussal végződő fórumon egyébként, miniszter úr, mert ilyen is van, és ezeken azért a tiszti főorvosok jelentős tudásra tettek szert.

De Kökény képviselő úr, azért ne felejtsük el: ezek a tiszti főorvosok, különösen egy átlátható megyében úgy ismerik azt a négy-öt kórházat, mint a tenyerüket. Ismerik azt, hogy hol nincs kihasználva az osztály, ismerik azt, hogy egy bizonyos CT-telepítés kapcsán hol nincs leárnyékolva az a terem, és hogy mennyibe fog kerülni a kórháznak, és sorolhatnám. Igen, a megyei tiszti főorvosoknak az esetek jelentős részében van áttekintése, rálátása. Az, hogy a magyar orvos szakma bizonyos értelemben rossz skatulyába tette be a tiszti főorvosokat, nem tudom, kinek a felelőssége, nem hiszem, hogy parlamenti képviselőknek itt most ebben a kérdésben meg kell nyilvánulni. Bizonyos, hogy az ÁNTSZ - éppenséggel a holisztikus szemlélet hiánya miatt - e tekintetben sincs helyén.

De a szakmaisághoz visszatérve: nem féltem e tekintetben, hogy a törvényjavaslatban a tiszti főorvosok ezen jogosítványa meglegyen. Azt viszont sokkal inkább - hogy is van ez? - és akkor visszakanyarodom Schvarcz Tibor képviselőtársam megjegyzéséhez, hogy sajnos valóban Magyarországon valid adataink a haláloki statisztikára még csak-csak vannak, de a megbetegedésire végképp nincs. Igen, az igazi kapacitásszabályozás - vagy minek nevezzem - az lenne, amikor az adott terület megbetegedési, demográfiai és egyéb mutatóihoz igazítanánk ezeket a kórházi osztályokat, szakmai összetételt és a többi.

Igen, ez nem egy év, nem négy év, Keller képviselő úr, hanem ez legalább tíz év kérdése itt Közép-Európában, amikor meg fogjuk tudni azt, amikor például egy háziorvos fogja tudni, hogy a 2500 lakosa közül hány hipertóniás van, hány diabéteszes van, mennyit kell szűrni. Ez ma még Magyarországon különböző okok miatt nincs így. De egyre inkább így lesz, hiszen maga az a rendelet, ami nemsokára életbe lép a szűréssel kapcsolatban, és aminek a másik csatlakozási pontja ez a törvény, amikor a tiszti főorvos megteheti, hogy ellenőrzi a háziorvost. Ma még nem teszi meg, mert nincs rá jogosítványa. Meg fogja tenni, hogy a szűrési programok szervezésében együtt vesz részt a háziorvossal.

Ne felejtsük el, hogy a háziorvos a letéteményese mégiscsak ennek a prevenciós rendszernek, nem az ÁNTSZ önmagában! Igen, de őt ellenőrizni kell tudni valakinek, valakinek módszertani segítséget kell tudni adni. Ez lesz az ÁNTSZ például, és így a kör alakul. Ehhez viszont már nem kell négy év, Keller képviselő úr, ehhez elég két-három hónap és két-három olyan ellenőrzés, amit időnként meg kell csinálni, és természetesen akkor tudunk előrelépni.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  456  Következő    Ülésnap adatai