Készült: 2020.09.30.05:41:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

160. ülésnap (2000.09.27.), 266. felszólalás
Felszólaló Dr. Mánya Kristóf (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:33


Felszólalások:  Előző  266  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MÁNYA KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Hozzászólásomban a gyógyszertámogatás kritikus kérdéskörét szeretném - részben reagálva a vitában eddig elhangzottakra - jobban megvilágítani, egyértelműbbé tenni.

Az Egészségbiztosítási Alap múlt évi költségvetése gyógyszertámogatásra 122,9 milliárd forintot irányzott elő, 12 milliárddal kevesebbet, mint 1998-ban. Év közben - érzékelve a gyógyszerkiadások igen dinamikus növekedését - a kormány az előirányzatot 141 milliárdra növelte, egyúttal átcsoportosítást hajtott végre mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

 

(21.40)

 

Utóbbi azt jelenti, hogy a gyógyító-megelőző kasszából 6,1 milliárd zárolásra került. Ahogy ezt többen kifejtették, a zárolások érzékenyen érintették a kórházak egy részének működési biztonságát, mégis a lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében ezekre a kormányintézkedésekre szükség volt.

Szorosan ehhez tartozik a gyógyszerkassza zártságának kérdése. Az 1999. évi tb-költségvetési vitában csakúgy, mint most, éles kritika érte a gyógyszerkassza zártságát, mondván, nincs intézkedési terv, koncepció arra nézve, ha bekövetkezik az előirányzat túllépése, mint ahogy be is következett, mintegy 18 milliárdos tétellel. De ez a vészjósló ellenzéki jövendölésekkel szemben nem járt sem ellátási zavarokkal, sem drasztikus gyógyszeráremeléssel. Szeretnék ugyanis emlékeztetni arra, hogy 1999 júliusa óta nem volt gyógyszeráremelés Magyarországon; mértéke akkor 6,5 százalékos volt.

Kerülve a számháborút, fontosabbnak tartom annak érzékeltetését, hogy jobb lenne, ha a tb mindenkori gyógyszer-támogatási előirányzatait, a zárt kassza kérdését tágabb összefüggéseiben, a gyógyszerpolitika összefüggéseiben vizsgálnánk. Indokolt ez, hiszen szakmai közhely, hogy egyre nagyobb a rés az egészségügyi ellátásban a szakmailag lehetséges és a gazdaságilag vállalható között. Azok az európai országok is szembesülnek a feszítő problémával, amelyeknél egészségügyi ellátásra egy főre a magyarországi 300 dollárral szemben 2000 dollár jut évente.

Tekintettel arra, hogy az új gyógyszerkészítmények ára drámaian nő és a gyógyszerpiac nemzetközi méretekben évente átlagosan 5 százalékkal bővül, a lehetséges és a vállalható közötti különbség a gyógyszerkiadások területén jóval nagyobb, mint más egészségügyi kiadásoknál.

Tanulságos az az adatsor, amely az egészségbiztosítás gyógyszerkiadásait mutatja be a gyógyító-megelőző ellátás arányában. Míg 1995-ben a gyógyító kiadásoknak csak 36 százalékát teszik ki a gyógyszerkiadások, 1997-ben már 38, 1998-ban már 46 százalékát.

Az egészségbiztosításra háruló egyre nagyobb teher önmagáért beszél. Minden ország számára nagy kihívás ezért a gyógyszerárak mérséklése, és ezzel nemcsak a biztosítási támogatási, hanem a lakossági terhek csökkentése.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy a zárszámadási törvény indoklásában és az Állami Számvevőszék jelentésében olvastuk, a gyógyszerkassza kinyílását azért nem lehetett megakadályozni, mert a kiadások mérséklését célzó intézkedések csak részben voltak eredményesek. A vitában ezt most ellenzéki oldalról többen említették; Vojnik Mária képviselőtársam hiányolta a kormányzat következetességét a gyógyszerár-politikában; most Kökény Mihály és Keller László képviselő urak idézték az 1999. évi tb-költségvetési vitában elhangzott váteszi jóslatokat, miszerint a gyógyszerkassza, úgymond, el fog szállni. Azt gondolom, hogy képviselőtársaimnak csak részben van igazuk, mindenekelőtt azért, mert nem tekintenek vissza a korábbi évekre. Ha visszatekintenének, látnák, hogy az előző ciklusban elfogadott tb-költségvetések gyógyszertámogatásai egyre nagyobb mértékben lépték túl a törvényben előírtat, 1995-ben még csak 4, majd 1996-ban 15, míg 1998-ban már 33 százalékkal. A tervezés megalapozatlanságáról tehát igazán a Horn-kormány időszakában lehet beszélni. Az előttünk lévő zárszámadási törvény ugyanis tanúsítja: a gyógyszer-támogatási túllépés múlt évben 14 százalék, vagyis a felével kevesebb, mint '98-ban volt.

Ehhez hozzá kell tenni azt a nagyon fontos körülményt, hogy az idén várhatóan tartható lesz a gyógyszerkassza módosított előirányzata, és mindez úgy, hogy a lakosság átlagos gyógyszerkiadásai sem nőnek ez évben. De nincs igazuk ellenzéki képviselőtársaimnak azért sem, mert a jelzett folyamatokból látható, a gyógyszerpolitikának csak egy - igaz, meghatározó - része a tb-költségvetés. A zárt kasszának ugyanis üzenete volt mind a múlt, mind az idei évben, és e tekintetben nem lényeges, hogy tartható-e vagy sem. Üzenet mindenekelőtt a gyógyszerár-tárgyalások szereplőinek: szívós és kitartó tárgyalások feltételeit teremti meg, nem kizárva az ár befagyasztásának lehetőségét sem, ha a biztosítottak érdekei úgy kívánják. Üzenet a gyógyszerkassza zártsága abban az értelemben is, hogy minél hamarabb egy új gyógyszer-támogatási rendszer jogszabályi kereteit kell megteremtsük, a jelenlegi szabályozás ugyanis számos belső ellentmondással terhes.

A két hónapja megjelent kormányhatározat kötelezi az érintett tárcákat a támogatási rendszer átalakítására. Ennek egyik eleme, a hatóanyaghoz kötött támogatás bevezetése, az idén már 7 milliárd forint megtakarítást tett lehetővé a társadalombiztosításnak.

A cél a múlt évi dinamikusan növekvő lakossági gyógyszerterhek megállítása. Ezért mindenképpen nagy eredmény, hogy a lakossági gyógyszertérítések az idén várhatóan nem nőnek tovább. Ez természetesen csak úgy valósulhat meg, ha a gyógyszert utalványozó orvosok megfelelő kezelési protokollok birtokában partnerei lesznek a biztosítónak. A nagy gyógyszerválasztékból akkor fogják a legolcsóbb és mégis hatékony gyógyszert választani, ha érdekeltek lesznek ebben. Ezért van jelentősége az idén a háziorvosok kijelölt csoportjánál végzett felméréseknek.

Tisztelt Képviselőtársaim! A tb pénzügyi alapjainak 1999. évi zárszámadása a feszített előirányzatok jelentős módosulásáról ad számot, ugyanakkor a államháztartási törvény előírásainak mindenben megfelel. A zárszámadást elsősorban ezért fogadjuk el.

A magam részéről az elmondottak alapján azért is támogatom, mert az Egészségbiztosítási Alap kritikus pénzügyi helyzete mellett néhány előremutató törekvés is megjelent búvópatakként az egészségügy finanszírozásában.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  266  Következő    Ülésnap adatai