Készült: 2021.04.12.07:47:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2001.09.25.),  272-278. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 10:38


Felszólalások:   266-272   272-278   278-284      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Képviselő úr nem fogadta el az interpellációra adott választ. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e azt.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a legfőbb ügyész úr válaszát 165 igen szavazattal, 97 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

 

Páva Zoltán és Bakonyi Tibor, az MSZP képviselői, interpellációt nyújtottak be az ifjúsági és sportminiszterhez: "Kinek az érdekeit képviselte az ISM akkor, amikor a KVI megbízásából a Sportfólió Kht. zártkörű eljárás keretében - a helyi önkormányzat, a vállalkozók és a nyilvánosság kizárásával - áron alul értékesítette a Velencei-tó partján fekvő Ifi éttermet?" tárgyában. Melyikük kívánja elmondani az interpellációt? (Páva Zoltán jelentkezik.) Páva Zoltán képviselő urat illeti a szó.

 

PÁVA ZOLTÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A Velencei-tó partján fekvő településeken és a sajtóban nagy vihart kavart az a hír, amely szerint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által megbízott Sportfólió Kht. egy eredménytelennek nyilvánított pályázat után - zártkörű eljárás keretében - áron alul értékesítette a Velencei-tó egyik legismertebb szórakozóhelyét, az Ifi éttermet.

Minden bizonnyal nem alaptalanok azok a kifogások, amelyek ennek az állami vagyonnak az eladásával kapcsolatosak, hiszen az ügyben nemcsak eljárási hiányosságok merülnek fel, hanem egy olyan mértékű értékvesztéssel történő eladásról van szó, amelynek kapcsán felmerülhet a károkozás ténye még akkor is, ha ez nem tekinthető szándékosnak. Ugyanis ezt a 2900 négyzetméter alapterületű létesítményt - ami egy hektáron terül el, s közvetlenül a Velencei-tó partján helyezkedik el - annak idején az Állami Ifjúsági és Sporthivatal építette közel egymilliárd forintért. Az 1996-os leltári íveken az akkori vagyonkezelő OTSH 200 millió forint körüli értékben határozta meg az ingatlan értékét.

Legutóbb ennek a vagyonnak a kezelői jogát a Sportfólió Kht. kapta meg, akinek - nem tudni milyen okból - nagyon fontos lett az ingatlan gyors eladása, és ezért 180 millió forintért a helyi önkormányzatnak megvételre felajánlotta. Ezt az összeget a község nem tudta magára vállalni, viszont kereste a megoldás lehetőségét, mert itt szerette volna kialakítani a körzet közművelődési centrumát. Azonban nem sokkal az önkormányzattal való tárgyalás után a Sportfólió Kht. nyilvános pályázaton meghirdette az ingatlan eladását bruttó 101 millió forintért. A pályázatot eredménytelennek nyilvánították, de újra nem hirdették meg, hanem zártkörű eljárás keretében az egyetlen pályázóval tárgyaltak, akivel bruttó 72,5 millió forintos vételárban megállapodtak. A zártkörű eljárásról sem a helyi önkormányzatot, sem más érdeklődő vállalkozót nem értesítettek, így lényegében kizárták annak lehetőségét, hogy mások is ajánlatot tegyenek az ingatlan megvásárlására.

Az említett tények alapján a következőket kérdezem államtitkár úrtól: lát-e ön mulasztást abban, hogy az érvénytelennek nyilvánított pályázat után nem írtak ki újabb pályázatot, illetve a zártkörű eljárásról nem értesítették a helyi önkormányzatot és az érdeklődő vállalkozókat?

Második kérdésem: az adásvétellel kapcsolatban felmerülhetnek-e törvényességi kifogások abból következően, hogy a Cél Sportegyesület nevű betéti társaság a létesítményben nem kíván sporttevékenységet folytatni, de feltételezhetően - ettől függetlenül - illetékmentesen vásárolta meg az ingatlant?

Harmadik kérdésem: kíván-e vizsgálatot indítani annak megállapítására, hogy az ingatlan eladási ára megfelel-e a piaci árnak, és kit terhel a felelősség azért, hogy az épületben lévő bérlőtől - az eladás előtt - nem kerültek visszavételezésre a megőrzésre átadott nagy értékű berendezési tárgyak, vagyoni ingóságok?

Végül azt szeretném megtudni, hogy az ISM-ben felmerült-e az a gondolat, hogy ennek a nagy hírű ifjúsági létesítménynek az eladását és az eladás körüli tisztázatlan ügyeket hogyan fogadják azok a hazai és külföldi fiatalok, akik (Az elnök poharát megkocogtatva jelzi az idő leteltét.) évről évre a Velencei-tónál töltötték nyári programjaikat, és kedvelt szórakozóhelyük volt az Ifi étterem.

Várom válaszát. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

 

ELNÖK: Az interpellációra Szakács Imre államtitkár úr fog válaszolni.

 

DR. SZAKÁCS IMRE ifjúsági és sportminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Túlzás nélkül állíthatom, hogy interpellációjában a kérdések sem felelnek meg a valóságnak, azok sem igazak, nemhogy azok az állítások, amelyeket megfogalmaz benne. Kérdésében azt állítja, hogy a Cél Sportegyesület nevezetű betéti társaság, a mi nyilvántartásaink szerint a Cél Sportegyesület társadalmi szervezetként, egyesületként van bejegyezve. Ön azt állítja, hogy a bérlő nem adta le azokat a tárgyakat, amelyek az épületben tartós használatban voltak. Nos, ez sem igaz, a bérlő leadta ezeket a tárgyakat szeptember 15-én.

De hogy magára a kérdésre rátérjek, nem igaz az, hogy vihart kavart a hír, amely szerint ez eladásra került. Alaptalanok azok a kifogások, amelyek a pályázattal kapcsolatosak. Nincs eljárási hiányosság, s nem egymilliárd forintért építette annak idején a Dunavidéki Vendéglátó-ipari Vállalat mint építtető ezt az épületet. Egyébként úgy nagyjából a kérdés a továbbiakban rendben van.

El kell mondani, hogy egy olyan épületről van szó a Velencei-tó partján, amely rendkívül lerobbant állapotban van. Azoknak a céloknak, amelyek ifjúsági, szórakozási vagy sportcélokat jelentenek, jelen állapotában az épület nem felel meg. Az Ifjúsági és Sportminisztérium felmérette, hogy mennyibe kerülne a felújítása, s az közel 200 millió forintot tett ki. Ennyi nem volt a tárcánál, ezért döntöttünk úgy, hogy értékesítésre meghirdetjük nyílt pályázat útján. A nyílt pályázatot a Sportfólió Kht. bonyolította le, erre bárki - mivel meghirdetett nyílt pályázat volt - jelentkezhetett. Egyetlenegy pályázó volt, aki viszont olyan vételárat ajánlott, amely elfogadhatatlan volt a kiíró számára.

 

 

(16.00)

 

Ezért történt az, hogy azt az egy pályázót, aki a nyílt pályázaton jelentkezett, egy második körben a Sportfólió Kht. felhívta, hogy az eredeti ajánlatát emelje meg, és ha ezt megteszi, akkor a szerződés létrejöhet vele. Nos, a Cél Sportegyesület ezt megtette. Ilyen szempontból semmilyen eljárási szabálytalanság nem történt.

Képviselő úrnak az az információja is téves, hogy a helyi önkormányzatnak felajánlotta volna a Sportfólió Kht. 180 millió forintért az épületet. Nem kereste meg, és nem ajánlotta fel. Az önkormányzat kereste meg a Sportfólió Kht.-t azzal, hogy ingyenesen adja az önkormányzat tulajdonába ezt az ingatlant, és ha ezt nem teszi, akkor ingyenesen bocsássa használatba, például a rendőrségnek. Tudni kell, hogy a korábbi bérlő az éves bérleti díjat bruttó 800 ezer forintban állapította meg, és ha utánaszámolunk, kiderül, hogy durván százéves bérleti díjnak megfelelő összegért értékesítette a Sportfólió Kht. az ingatlant. Ez tehát jó eladás volt, főleg úgy, hogy a befolyt vételárat sport-, illetve ifjúsági célú ingatlanok felújítására fordítja.

Az illetéktörvény feltételei szerint az egyesületi formában működő szervezetnek természetesen nem kell fizetnie. Az ingatlan adásvételi ára megfelel a piaci értéknek. Három ingatlanbecslő értékelte fel korábban az ingatlant, amely 90-100 millió forint közötti értéken volt. A meghirdetés, a nyilvános pályázat után az az ár maradt, amit a vevő fizetett, tehát az a piaci ár. Szeretném hangsúlyozni, hogy az eladásból az ifjúság és a sport jár jól, hiszen a Cél Sportegyesület szerződésben vállalta, hogy sport- és ifjúsági célra fogja hasznosítani az ingatlant, tehát ez továbbra is az ifjúságé és a sporté marad. A külföldi fiatalok pedig nyilván igénybe vehetik, és az ingatlan a Velencei-tó partján továbbra is ifjúsági és sportcélokat fog szolgálni.

Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypárti oldalon.)

 

ELNÖK: Bakonyi Tibor képviselő úr fog nyilatkozni, hogy elfogadja-e az interpellációra adott választ vagy sem.

 

BAKONYI TIBOR (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! A választ nem tudjuk elfogadni, mert lehet, hogy a törvény lehetőséget biztosít és ad még nevetségesen alacsony áron is az értékesítésre, mégis sportszerűbb lett volna a helyi önkormányzatnak lehetőséget biztosítani arra, hogy ifjúsági és sportcélokra hasznosíthassa a vagyont.

A választ nem tudjuk elfogadni, mert nem tudjuk elképzelni, hogy milyen ifjúsági feladatokat, érdekeket valósít meg a Cél Bt. az állam helyett. A választ nem tudjuk elfogadni, mert úgy tűnik, hogy Magyarországon gyakorlattá vált az ifjúsági közvagyon nyilvánosságra tartozó értékesítését zárt ajtók mögött intézni, semmibe véve az idevonatkozó törvényeket, az ifjúság érdekeit és a gazdasági racionalitást. (Taps az MSZP soraiban.)

 

ELNÖK: A képviselő úr nem fogadta el az interpellációra adott választ. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e azt. (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 161 igen szavazattal, 102 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett az interpellációra adott választ elfogadta.

Zatykó János, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be az oktatási miniszterhez, "Mennyiért érdemes a közt szolgálni?" címmel. Zatykó János képviselő urat illeti a szó.

 
Felszólalások:   266-272   272-278   278-284      Ülésnap adatai