Készült: 2020.07.05.12:40:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

333. ülésnap (2013.12.04.), 22-26. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:49


Felszólalások:  Előző  22 - 26  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A napokban került nyilvánosságra az a hír, amire itt most lőtt a képviselő úr, úgy látszik, feleslegesen, hogy elutasította a bíróság nyilvános tárgyaláson kihirdetett ítéletében Nyers Rezsőnek azt a keresetét, amelyben a közigazgatási és igazságügyi minisztert perelte be, mivel a miniszter úr egy ötfős szakértői bizottság véleménye alapján megvonta tőle a tb-kasszán keresztül, a nyugdíj-igazgatóságon keresztül azt a nyugdíjpótlékot, amelyet a kommunista rendszerben kapott kitüntetése alapján kapott. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De miért csak azt?)

Ő azt mondta, hogy nem érzi magát méltatlannak arra, hogy ezt a nyugdíjpótlékot még a jogállamiság keretei között is megkapja, hiszen nem látta bizonyítottnak, hogy neki része lett volna az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlásokban, márpedig az iratokból kiderült, hogy ő igenis részese volt azoknak a döntéshozó szervezeteknek, amelyek például Nagy Imre sorsáról is döntöttek. Ezeket ő vitatta, perre ment, beperelte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, és ezt a pert a bíróságnak a tájékoztatása és az MTI tudósítása szerint is elvesztette. Hiszen a bíróság is úgy ítélte meg, hogy helyes döntést hozott a kormányzat, és helyesen vonta meg Nyers Rezsőtől azt a nyugdíjpótlékot, amelyet ő méltánytalanul kapott, hiszen nem valódi teljesítmény volt emögött, hanem a párthűség volt az, ami miatt ezt a nyugdíj-kiegészítést megkapta. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Mennyi maradt a nyugdíja? Az a lényeg!)

(9.50)

De nemcsak Nyers Rezsőtől, hanem sok más pártállami tisztségviselőtől vonta meg a kormányzat azokat a nyugdíj-kiegészítéseket, nyugdíjpótlékokat, amelyek nem jogszerűen jártak. Voltak ezek között az 1945 és 1949 közötti időszakban a demokratikus államberendezkedés lebontásában vitézkedők, az '56-os forradalom és szabadságharc leverői, azok, akik titkosszolgálati tevékenységet végeztek 1948 és 1990 között, azok, akik ebben az időszakban állami vezetők voltak, és az e tisztségben végzett tevékenységük miatt kapták ezt a pótlékot, vagy akik a Magyar Kommunista Pártban, a Magyar Dolgozók Pártjában, a Magyar Szocialista Munkáspártban, a Kommunista Ifjúsági Szövetségben töltöttek be vezető tisztségeket, és emiatt kapták ezeket a nyugdíjpótlékokat. (Zaj.)

Több mint ezer ember van most, aki ilyesfajta jogcímen nyugdíjpótlékot kap, és valóban meg kellett hosszabbítani, képviselő úr, a bizottság mandátumát, hiszen nem szerettük volna, ha az történik, mint ami 1990-ben történt, amikor az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád vezette bizottságnak a szűrőjén nagyon sokan átcsúsztak, és még ma is több mint száz olyan személyt talált ez a bizottság, aki akkor elvileg vizsgálat alatt volt, de átment rajta (Az elnök csenget.), és csak most derült ki, hogy valójában ő érdemtelen lenne erre a nyugdíjpótlékra. Ezen 114 személy közül tizenketten mentek perre.

Itt szintén a Fővárosi Bíróság szóvivőjét idézném az MTI-n keresztül, hogy - (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Fővárosi Törvényszék van, de ne szólj senkinek!) Fővárosi Törvényszék, köszönöm szépen - hozzájuk tíz keresetlevél érkezett, és egy kivételével mindegyik peres eljárás le is zárult: három esetben elutasították a felperes keresetlevelét, négyben a felperes elállt, mert közben rájött, hogy nem tudja bizonyítani azt, hogy nem volt összefüggés az ő tevékenysége és a kommunista rendszer ilyesfajta tevékenysége között; egy keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül utasítottak el, egy pedig félbeszakadt az illető felperes halála miatt. (Közbeszólások. - Szilágyi György: Mennyi a nyugdíj?)

Tehát jól láthatóan aktívan zajlott ez a folyamat (Az elnök csenget.), és a bíróságokon is többen éltek a jogorvoslat lehetőségével, de a bíróságokon is a kormányzat által képviselt álláspont diadalmaskodott az esetek döntő többségében, és egy kivételével (Novák Előd: Mansfeld Péter forog a sírjában! - Felzúdulás a kormánypártok soraiban.) mindegyik esetben megvontuk ezt a kitüntetést. (Az elnök ismét csenget.)

Maga az alaptörvény, amelyet a Jobbik frakciója nem támogatott, egyértelmű lezárását jelenti a kommunista időszaknak, egyértelműen cezúrát von (Közbekiáltás a Jobbik soraiból: Miről beszélsz?), egyértelműen cezúrát von a kommunista diktatúra, annak mindenfajta tisztségviselője között (Novák Előd: ... az egész időszak!) és a mostani időszak jogállami tisztségviselői között. Bármennyire is hangosan kiabál, képviselő úr, ön nem szavazta meg ezt itt a parlamentben, és nem támogatták. Nagyon fontos előrelépés szintén, hogy közszereplői minőséget adott minden kommunista állampárti vezetőnek abban az időszakban és azon tevékenység tekintetében, amit ő mint hatalombirtokos tett. (Szilágyi György: Mennyi a nyugdíjuk?)

De a Jobbiknak is lesz napokon, heteken belül lehetősége arra, hogy bebizonyítsa, hogy csak szavakban elkötelezett az elmúlt rendszer feltárása tekintetében vagy tettekben is. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Egyértelmű helyzet lesz itt másfél hét múlva, amikor a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról (Az elnök csenget.) lehet szavazni. Önök eddig ezt a javaslatot nem támogatták. (Novák Előd: Farizeus vagy!) Nem támogatták azt a javaslatot, ami az áldozatoknak lehetőséget ad az őket megfigyelők és az ő megfigyelésüket elrendelők nevének nyilvánosságra hozatalára. (Közbekiáltások. - Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem ad lehetőséget! - Az elnök csenget.) Nem támogatták eddig azt a javaslatot (Közbekiáltás: Házőrség!), amely a tudományos kutatók és a nyilvánosság számára nagyobb lehetőséget jelent. (Folyamatos, nagy zaj.)

ELNÖK: Kérem önöket...

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Most önök nagyon hangosak, most önök nagyon sok mindent kiabálnak be, de másfél hét múlva szavazniuk kell. (Szilágyi György: Teljes nyilvánosságot!) Eddig minden bizottságban és a parlamenti vitában is ellenezték ezt a javaslatot. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét. - Folyamatos közbekiáltások a Jobbik soraiból.) Meglátjuk, hogy ...

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr.

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: ... akarnak-e nagyobb iratnyilvánosságot vagy sem, eldől az önök szavazatával.

Köszönöm szépen. (Hosszan tartó taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  22 - 26  Következő    Ülésnap adatai