Készült: 2020.07.06.05:52:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

247. ülésnap (2017.10.17.), 90. felszólalás
Felszólaló Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:12


Felszólalások:  Előző  90  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Úgy vélem, nagyon is időszerű, hogy az Országgyűlés a kormány közreműködésével kialakítsa a lengyel-magyar barátság olyan intézményes keretének a szervezetét, amely a jó kapcsolat erősítésére, azt is mondhatnám, hogy generációkon átívelő népszerűsítésére és kiterjesztésére hivatott, jelen esetben, ahogy az államtitkár úr is említette, a kultúra, a sport, egymás nyelvének és kultúrájának az oktatása és a társadalmi szervezetek közti együttműködés erősítése révén.

Tisztelt Képviselőtársaim! Hála istennek, azt látjuk, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok mára már rendkívül szerteágazóak, köszönhető ez többek között a több mint száz magyar és lengyel település közötti élő, és nyugodtan mondhatom, hogy virágzó testvérvárosi, illetve testvértelepülési kapcsolatoknak.

(14.30)

Például itt van a választókerületemben a választókerületem székhelye, Sátoraljaújhely, és Zemplén fontos kulturális központja, Sárospatak is mindig kiemelt hangsúlyt fektetett a magyar-lengyel kapcsolatok ápolására, például a Krosno városával kötött testvérvárosi megállapodás keretein belül. Amellett azonban, hogy az ilyen önkormányzati szintű kapcsolatok rendkívül fontosak, a két nép számára további közös programok, közös intézmények útján válik igazán elérhetővé a baráti viszony továbbfejlesztése.

Ahogy az államtitkár úr is említette, ezt a baráti kapcsolatot nemcsak meg kell őrizni, hanem azért tovább kell dolgozni. A nyelvi képzések mellett elérhetővé is kell tenni egymást. Ahogy például kiemelt stratégiai jelentősége van a magyar állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok által biztosított erdélyi tömegközlekedési kapcsolatoknak, hasonlóan kiemelt szempont nemcsak a lengyel-magyar viszonylatban egymás népszerűsítése, hanem az odajutás elősegítése is. Ahogy köszönettel tartozunk például a lengyel vállalkozóknak, akik összekötik Krakkót és Varsót Budapesttel, ugyanúgy figyelemmel kell lennünk arra is, hogy ezen a területen nekünk van még tennivalónk.

Tehát az együttműködés különböző szegmenseinek erősítése állandó és kiemelt feladatunk. A Fidesz-KDNP frakciója ezért üdvözli a miniszterelnök úrnak ezt a kezdeményezését, és öröm az, hogy a két kormány közötti megállapodás alapján most végre egy újabb intézmény révén pecsételhetjük meg azt a kapcsolatot, amely, úgy vélem, egyedülálló mindkét nemzet történelmében.

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai napon azonban nemcsak erről az örömteli fejleményről, hanem az új szervezetnek a névadójáról is illik még szót ejteni, hiszen a jövő héten lesz Wacław Felczak halálának 24. évfordulója. Bár a lengyelek és a magyarok történelme, ahogy az államtitkár úr is említette, bővelkedik olyan személyekben, akik összekapcsolják a két nemzetet, de úgy hiszem, hogy keresve sem találhatnánk jobbat Felczak professzornál, akinek igenis az életútja a XX. század során nemcsak mozgalmasnak, hanem mindenki számára példaértékűnek bizonyul, nemcsak Lengyelországban, hanem Magyarországon is. Tehát ezért nagyon találó az alapítvány névadása.

Egyformán üldözték őt a különböző diktatúrákban, és a baloldali szélsőségek hosszabban tartó uralma idején sem tudták megtörni, ahogy például pályatársától, a mindannyiunk által kedvelt Kovács István professzortól is tudjuk, sosem kérte a rehabilitációját. Egy évtizedig tartó bebörtönzését követően lassú, szívós munkával kezdte újra a tudományos munkálkodását, és amint lehetett, azonnal felelevenítette vagy élővé tette a magyarországi kapcsolatait. 1987-ben az Eötvös Kollégiumban vendégtanárként töltött időszaka, úgy hiszem, nemcsak a történészhallgatók épüléséhez, hanem igenis a rendszerváltoztatás folyamatához is hozzájárult Magyarországon. Köszönjük, professzor úr!

Tisztelt Képviselőtársaim! A legszebben talán Juliusz Słowacki versének soraival foglalhatjuk össze Wacław Felczak példamutatásban gazdag életét. Idézem: „Mondjátok el majd, akik ismertek engem: / Ifjúságom éveit a hazának adtam. / Ott őrködtem a hajón a veszedelemben. / És amikor elsüllyedt, helyemen maradtam.”

Tisztelt Képviselőtársaim! Legyen mindnyájunk számára példa Felczak professzor úr állhatatossága, a lengyel-magyar kapcsolat iránti elkötelezettsége és a hazaszeretete. A róla elnevezett alapítvány, úgy hiszem, komoly kihívás előtt áll majd, a mérce ugyanis nagyon magasan van. Legalább olyan elkötelezettséggel kell majd tenni a lengyel-magyar kapcsolatokért, ahogy Wacław Felczak is tette. A magam és remélhetőleg a tisztelt Ház nevében ehhez szeretnék sok sikert kívánni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  90  Következő    Ülésnap adatai