Készült: 2021.04.12.08:19:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

245. ülésnap (2005.09.13.), 14. felszólalás
Felszólaló Szabó Vilmos (MSZP)
Beosztás a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:18


Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZABÓ VILMOS, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: Tisztelt Elnök Asszony! Képviselő Úr! Tisztelt Ház! A kormány programjába foglaltan és gyakorlati lépéseiben egyaránt érvényre juttatja azt az elkötelezettségét, amellyel meg kíván felelni a magyar kulturális nemzet részének vallott, határon túli magyarok iránti felelősség alkotmányos kötelezettségének.

Az alkotmányos kötelezettség tartalma egyrészt abban fogható meg, hogy a Magyar Köztársaság kormánya figyelemmel kíséri a határon túli magyarok helyzetét, egyéni és közösségi jogainak alakulását, szükség esetén politikai eszközökkel fellép esetleges jogsérelmeik megszüntetése érdekében, másrészt költségvetési források felhasználásával segíti, támogatja a határon túli magyarság identitásának megőrzését és megerősítését, anyanyelvének, kultúrájának ápolását, rokoni, illetve kulturális kapcsolatok fenntartását.

A kormány programja és tevékenysége azonnal széles nemzeti egyetértéssel támogatott, és a határon túli magyarok, közösségek részéről is igényelt olyan politikai, illetve anyagi támogatás biztosítására irányul, amelynek alapvető célja a nemzeti identitás erősítése, a szülőföldön való boldogulás segítése, a nemzeti reintegráció megvalósítása.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr 2005. január 6-án programot fogalmazott meg öt pontban a nemzeti felelősségről. A nemzeti felelősség programja megfogalmazza a szülőföldprogramot és a hozzá kapcsolódó Szülőföld Alapot, amelynek célja, hogy a magyar nyelvhez és kultúrához kötődés egyben lehetőség is legyen a kulturálisan egységes magyar nemzeti identitás sikeres megélésére és megerősítésére; a nemzeti vízum biztosítását azon határon túli magyarok számára, akik nyelvük vagy kulturális nemzeti identitásuk megőrzése, oktatásuk, illetve családi kapcsolataik erősítése érdekében rendszeresen, illetve hosszabb időre Magyarországra kívánnak látogatni, és ezt akadálytalanul megtehessék. Gyors és méltányos honosítás a magyar állampolgárságot igénylő határon túli magyarok számára. A határon túli magyar közösségeknek a működő európai gyakorlattal és a nemzetközi normák szellemiségével összhangban lévő autonómiatörekvéseinek támogatása. A határon túli magyarokkal kapcsolatos felelősségünk és szolidaritásunk alapján a határon túli magyar közjogi státusának megfogalmazása, alkotmányos keretek közé illesztése.

A kormány programjának, a nemzeti felelősség öt pontjának megvalósítását az anyaországi és a határon túli magyar politikai pártokkal, szervezetekkel együttműködésben, az európai joggyakorlattal összhangban, az érintett szomszédos államokkal való tárgyalások útján szándékozik megvalósítani. Hisszük, hogy a nemzeti programot nemzeti összefogással, felelősen és európai demokratákhoz illő módon lehet és kell megvalósítani. A kormány kiemelt felelőse, de nem egyedüli letéteményese a nemzeti politikai célok megvalósításának.

A napokban zajlott le a határon túli magyar vezetőkkel való egyeztetés, mely azzal a pozitív eredménnyel zárult, hogy megerősítette a nemzeti felelősség öt pontjában foglalt célok helyességét és közös támogatását is.

A kormány nyitott és kész további javaslatok megvitatására, befogadására. A kormány a maga részéről érdemi vitára alkalmasnak tartja a Magyar Demokrata Fórum javaslatát a határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó állandó parlamenti bizottság létrehozásáról.

Az alapkérdésekben való egyetértés nem zárja ki, hogy eltérő vélemények, álláspontok legyenek a nemzetpolitika egyes eszközeinek célszerűségéről, már csak azért sem, mert a különböző államokban élő magyar közösségek eltérő helyzetűek, s ebből következően eltérő érdekűek is. Jó és sikeres nemzetpolitika azokból az elemekből épül fel, melyeket minden közösség magáénak érez, s ha kell, áldozatokat is hoz megvalósításuk érdekében.

A kormány felelőssége a magyar-magyar együttműködés szervezésében, az együttműködési fórumok működőképességének megőrzésében is különleges. A Magyar Állandó Értekezlet, a magyar parlamenti képviselők rendszeres tanácskozásai a nemzeti reintegráció folyamatának fontos eredményei és értékei. A nemzet ügyét az szolgálja, ha ezeken a fórumokon nyílt, őszinte, ugyanakkor eltérő véleményeket tiszteletben tartó, az együttműködés lehetőségeit kereső vita és véleménycsere zajlik. A miniszterelnök úrnak, a házelnök asszonynak ezeket a szempontokat mérlegelve kell kezdeményeznie a magyar-magyar együttműködés fórumai munkaüléseinek megtartását.

Képviselő úr, meggyőződésem, hogy közösen, közös nemzeti felelősséggel előre tudunk lépni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai