Készült: 2021.05.17.14:42:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

305. ülésnap, 25. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés határozatképes
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:17

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző asszony.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az Országgyűlés elnökének jogkörében terjesztem elő a javaslatot. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend módosítására irányuló javaslatról döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló T/12364. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a mai ülésen, a "Nemzeti drogellenes stratégia 2013-2020 - Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen" című H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitáját követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most határozathozatalra kerül sor, előtte azonban jelenlét-ellenőrzést tartunk. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Kérem, hogy most nyomják meg valamelyik szavazógombot. (Megtörténik. - A jelenlévők száma: 222.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés határozatképes.

Kérem azokat a képviselőket, akik észlelték, hogy a szavazógépük nem működik, kézfelemeléssel jelezzék. (Megtörténik.) Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. A törvényjavaslatot T/12100. számon, az egységes javaslatot pedig T/12100/12. számon kapták kézhez. Az Országgyűlés a tegnapi ülésén lefolytatta a záróvitát és döntött az indítványokról. Az Országgyűlés elnöke a megszavazott javaslatokat megküldte a Költségvetési Tanácsnak. A Tanács a stabilitási törvény 26. §-a alapján döntött a törvényjavaslat elfogadásához szükséges előzetes hozzájárulásról. Ezt T/12100/17. számon a honlapon megismerhetik.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12100. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat tegnap módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 218 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Munkánk folytatásáig két perc szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Számos képviselő távozik a teremből.)

(10.00)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek a helyüket elfoglalni.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a "Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 - Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen" című országgyűlési határozati javaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztést H/11798. számon megismerhették.

Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Simicskó István úrnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának, a napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben. Öné a szó, államtitkár úr.

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai