Készült: 2020.10.25.06:25:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

90. ülésnap (2011.05.10.), 353. felszólalás
Felszólaló Ferenczi Gábor (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:07


Felszólalások:  Előző  353  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A hivatalos álláspont szerint a IX. század végén, a honfoglalás idején egy hosszú évszázadok óta tartó vándorlás ért véget a magyarság történelmében, hisz teljesen véletlenül a Kárpát-medencébe sodródva egy csodálatos, bőséget ontó tájra érkezve telepedtek le a magyarok, azt fegyveresen szállták meg, leigázva az itt élő szláv törzseket. Valójában maga a honfoglalás szavunk is mindössze a nyelvújítás kényszerszülöttje, hisz mindaddig, őrizve a magyarság valódi eredetét, a magyar nép hazatérésként emlegette azt. Ma már számtalan bizonyíték igazolja ezt az állítást.

Kevesen ismerik azt a krónikát, amelyet Terdzsüman Mahmud 1543-ban Székesfehérvár királyi könyvtárának elégetésekor mentett meg, s amely több kutató szerint az eredeti ősgesta lehetett. A Tarih-i Üngürüsz olyan részleteket közöl a magyar történelemről, amelyeket még a középkori krónikákban sem találhatunk meg. A kódexet Vámbéry Ármin hozta haza Isztambulból és ajándékozta 1860-ban a Magyar Tudományos Akadémiának. Budenz 1861-ben "silány őstörténeti munkának" nevezte az ősi iratot, ezért több mint száz évig nem foglalkozott vele senki. A krónika jelentősége, miszerint a honvisszaszerző magyarok saját nyelvüket beszélő népeket találtak a Kárpát-medencében, épp a Budenz által kidolgozott finnugor elméletet cáfolta volna meg, ezért kellett azt az MTA fiókjaiban eldugni.

Maguk az Árpád-házi királyok is Attila hun királytól származtatták magukat, nemzetségüket turulnemzetségnek nevezték. Ugyancsak komoly felfedezés volt, amikor dr. Nagy Sándor áttanulmányozta az Árpád-kori kódexeket, és az onnan kigyűjtött hely- és személyneveket feldolgozta. Kimutatta, hogy azok etimológiai szempontból mind-mind magyar elnevezések. Dr. Nagy Sándor fantasztikus eredményt ért el, egyszerűen csak azzal, hogy az Akadémián őrzött kódexek anyagát átnézte, ami előtte még soha senkinek nem jutott eszébe.

Egyedülállóak vagyunk a világban abban a tekintetben is, hogy a Tudományos Akadémiánk legrégebbi írásainkat, krónikáinkat hamisításnak kiáltja ki azzal az indokkal, hogy a magyarság szeretne egy dicső múltat hazudni magának. Felháborító az MTA azon álláspontja, miszerint minden olyan kutatást, amely a magyarság Kárpát-medencébe történő vándorlásának valódi történetét igyekszik feltárni, igyekeznek meggátolni. A László Gyula régészprofesszor által kidolgozott kettős honfoglalás tételét szóra sem méltatták, pedig a kutató szkítákról és őshonos magyarságról nem is beszélt, mindössze arról, hogy a magyarság két hullámban szállta meg a Kárpát-medencét.

Az Akadémia merev ragaszkodása a honfoglalás történetét illetően meggátol minden további kutatást és felfedezést. A történészek ezen érzését ugyancsak László Gyula fogalmazta meg kiválóan: "Az Akadémia által elfogadott finnugor származtatás száműzte a kutatók érdeklődési köréből mindazt, ami ellentmondott volna a tannak, és ez az egyoldalúság mind a mai napig uralkodik a magyar őstörténet kutatásában: a régészek szinte csak illusztrációkként szolgálnak a nyelvtudomány tételeihez."

Tisztelt Képviselőtársaim! A valódi magyar őstörténet megismerése nemzetstratégiailag fontos kérdés, hiszen a helyes, hazaszeretetre és nemzeti büszkeségre nevelő, igaz tényeket tanító történelemoktatás a kulcsa és egyik legerősebb eszköze fiataljaink helyes irányban történő tanításának. A Jobbik nemhiába sürgeti egy őstörténeti kutatóközpont létrehozását, amely intézmény keretében lehetőséget kapnának a kutatók arra, hogy valóban előremozdítsák a magyar nép eredetének kutatását, elvetve a régen megdőlt dogmákat. Sajnos, oly sok más mellett ez is majd egy valódi nemzeti kormány feladata lesz.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Adjon az Isten szebb jövőt! (Taps a Jobbik padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  353  Következő    Ülésnap adatai