Készült: 2020.04.06.20:11:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

194. ülésnap (2004.12.07.), 322. felszólalás
Felszólaló Dr. Vidoven Árpád (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:11


Felszólalások:  Előző  322  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VIDOVEN ÁRPÁD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A büntető jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokat két csoportba sorolhatjuk. Az egyik a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények büntetési tételeinek csökkentésére irányuló módosító javaslatok. A módosító javaslatok második köre pedig a törvényjavaslat 20. §-ához érkezett, amely a katonai büntetőeljárás hatályát határozza meg a büntetőeljárásról szóló törvényben.

Én a 8. ajánlási pontban szereplő módosító indítványom mellett szeretnék érvelni, amely a módosító indítványok második csoportjába, a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó eljárásokhoz kapcsolódik. Ezen pontban azt indítványozom, hogy a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények, amelyek a Btk. XIX. fejezetében szerepelnek, ezentúl a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozzanak. Az alkotmány módosítását követően, amelyet az elmúlt hónapban végzett el az Országgyűlés, egyértelművé vált az, hogy a büntető törvénykönyvben szabályozott honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekményeket kizárólag minősített esetekben - az alkotmányban meghatározott minősített esetekben -, az úgynevezett megelőző védelmi helyzetben, illetve rendkívüli állapot bevezetése után lehet csak elkövetni, tehát normál körülmények között ezt a bűncselekményt egyetlen magyar állampolgár sem tudja elkövetni.

Reményemet fejezem ki, hogy nem kerül sor a közeljövőben és a távoli jövőben sem ezeknek a fent említett minősített helyzeteknek a bevezetésére, éppen ezért ezen bűncselekmények miatt reményeim szerint nem fognak büntetőeljárások indulni a közeli s távoli jövőben. Azonban nem zárhatjuk ki egyértelműen, hogy ilyen büntetőeljárások megindítására mód és lehetőség nem lesz a jövőben. A minősített helyzetekben mindenképpen indokolt, hogy a bűncselekményeket követő büntetőeljárások a lehető legrövidebb időn belül lezáruljanak.

Abban az esetben, ha ezek a bűncselekmények - mármint a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények - az úgynevezett normál büntetőeljárás keretében zajlanának le, akkor attól lehet tartani, tekintettel még a minősített helyzetre is, hogy ezek az eljárások elhúzódnának. Ez egyáltalán nem szolgálja a Magyar Köztársaság érdekét. Azonban ha az ezek miatt a bűncselekmények miatt indult eljárásokat a katonai büntetőeljárás keretében lehetne lefolytatni, akkor nagyon rövid időn belül jogerős ítéletek tudnának születni ezekben az ügyekben is. Ugyanis jelen pillanatban, ha megvizsgáljuk a statisztikákat, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy a katonai büntetőeljárások 90 százaléka négy hónap alatt eljut a jogerős ítéletig. Azt hiszem, minősített helyzetben - még egyszer mondom - rendkívül indokolt az, hogy az ilyen eljárások minél rövidebb időn belül lezáruljanak, lezajlódjanak. Ez szolgálja mind a Magyar Köztársaság érdekét, mind pedig, azt hiszem, valamennyi állampolgáráét.

Így kérném a tisztelt előterjesztőt és a kormánypárti frakciókat, hogy a bizottságokban tanúsított álláspontjukat, miszerint ezen módosító javaslatomat elutasítják, vizsgálják felül, és a szavazás alkalmával ezt a módosító indítványomat támogassák.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki oldalon.)
Felszólalások:  Előző  322  Következő    Ülésnap adatai