Készült: 2019.10.20.09:23:49 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2006-2010


Önálló indítványok
Iromány Szöveg Cím Benyújtók
H/11835 szöveges PDF A magyar mérnökök, műszaki és természettudományi értelmiség napjáról Gazdasági és informatikai bizottság
H/10555 szöveges PDF A Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági és informatikai bizottság
T/9952 szöveges PDF A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Gazdasági és informatikai bizottság
H/6179 szöveges PDF A Gazdasági Versenyhivatal 2007. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági és informatikai bizottság
H/4969 szöveges PDF A kis- és középvállalkozások 2005-2006. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásokról szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági és informatikai bizottság
H/4968 szöveges PDF A kis- és középvállalkozások 2003-2004. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági és informatikai bizottság
H/3000 szöveges PDF A Gazdasági Versenyhivatal 2006. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági és informatikai bizottság
H/2999 szöveges PDF A Gazdasági Versenyhivatal 2005. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról Gazdasági és informatikai bizottság
H/1515 szöveges PDF A magyar gazdaságban - különösen a közbeszerzések területén - kialakuló vállalkozói "körbetartozások" mérséklése érdekében a társadalmi és szakmai egyeztetések elvégzéséről, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről Gazdasági és informatikai bizottság
T/454 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Gazdasági és informatikai bizottság

Nem önálló indítványok
Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
11748/1 szöveges PDF A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11716/7 szöveges PDF Az éghajlat védelméről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság
11517/11 szöveges PDF A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság
11492/1 szöveges PDF A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11303/6 szöveges PDF Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság
11303/5 szöveges PDF Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11303/4 szöveges PDF Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11303/1 szöveges PDF Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11296/3 szöveges PDF Egyes, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szervvel kapcsolatos törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11211/6 szöveges PDF Magyarország fenntarthatósági helyzetéről és az abból adódó feladatokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság
11211/1 szöveges PDF Magyarország fenntarthatósági helyzetéről és az abból adódó feladatokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11199/7 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11199/6 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11199/5 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11177/1 szöveges PDF A 2003-2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11163/2 szöveges PDF A bányászatról szóló 1993. évi LXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11143/6 szöveges PDF A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11143/4 szöveges PDF A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11143/2 szöveges PDF A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11142/13 szöveges PDF Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11142/10 szöveges PDF Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11142/9 szöveges PDF Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11142/8 szöveges PDF Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11142/2 szöveges PDF Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11083/52 szöveges PDF Az egyszerűsített foglalkoztatásról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság
11083/51 szöveges PDF Az egyszerűsített foglalkoztatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11083/39 szöveges PDF Az egyszerűsített foglalkoztatásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság
11083/3 szöveges PDF Az egyszerűsített foglalkoztatásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11081/1 szöveges PDF A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11080/6 szöveges PDF A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság
11080/4 szöveges PDF A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11080/1 szöveges PDF A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11074/37 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11074/33 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11074/3 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11068/26 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11068/25 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11068/24 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11068/23 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11068/16 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11068/2 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11028/8 szöveges PDF A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11028/5 szöveges PDF A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11026/12 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
11026/11 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11026/10 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11026/8 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
11026/2 szöveges PDF A tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11025/170 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11025/169 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/168 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/167 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/166 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/165 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/164 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/163 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/162 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/161 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/160 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/159 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/158 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/157 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/156 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/155 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/154 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/153 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/152 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/151 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/150 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/149 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/148 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/147 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/146 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/145 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/144 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/143 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/142 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/141 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/140 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/139 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/138 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/137 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/136 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/135 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/134 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/133 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/132 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/131 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/130 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/129 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/128 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/127 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11025/114 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11025/2 szöveges PDF A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11002/16 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11002/15 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11002/10 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
11002/9 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11002/8 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11002/7 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11002/1 szöveges PDF A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11001/25 szöveges PDF A fogyasztónak nyújtott hitelről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11001/24 szöveges PDF A fogyasztónak nyújtott hitelről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11001/17 szöveges PDF A fogyasztónak nyújtott hitelről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11001/1 szöveges PDF A fogyasztónak nyújtott hitelről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
11000/8 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11000/7 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
11000/5 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
11000/2 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10999/43 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
10999/42 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10999/41 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10999/40 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10999/39 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10999/24 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
10999/2 szöveges PDF Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10998/17 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
10998/16 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10998/13 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
10998/1 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10997/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezés-alkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10977/97 szöveges PDF Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10977/63 szöveges PDF Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10977/1 szöveges PDF Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10934/21 szöveges PDF A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10934/16 szöveges PDF A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10934/3 szöveges PDF A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10932/3 szöveges PDF A 2003-2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10931/3 szöveges PDF A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10900/1 szöveges PDF A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10871/22 szöveges PDF Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság
10871/18 szöveges PDF Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság
10871/16 szöveges PDF Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10871/15 szöveges PDF Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10871/14 szöveges PDF Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10871/3 szöveges PDF Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10831/15 szöveges PDF A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10831/13 szöveges PDF A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10831/2 szöveges PDF A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10812/5 szöveges PDF A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
10812/2 szöveges PDF A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10809/5 szöveges PDF Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
10809/3 szöveges PDF Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10745/14 szöveges PDF A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság
10745/11 szöveges PDF A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság
10745/5 szöveges PDF A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10744/23 szöveges PDF A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság
10744/22 szöveges PDF A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10744/21 szöveges PDF A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10744/20 szöveges PDF A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10744/19 szöveges PDF A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10744/18 szöveges PDF A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10744/15 szöveges PDF A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság
10744/4 szöveges PDF A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10714/1 szöveges PDF Az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10679/137 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10679/127 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/126 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/125 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/124 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/123 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/122 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/121 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/120 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/119 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/118 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/117 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/116 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/115 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/114 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10679/95 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10679/6 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10678/21 szöveges PDF Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10678/18 szöveges PDF Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10678/4 szöveges PDF Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10677/18 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10677/4 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10676/71 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10676/70 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/69 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/68 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/67 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/66 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/65 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/64 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/63 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/62 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/61 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/60 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/59 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/58 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/57 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/56 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/55 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10676/49 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10676/4 szöveges PDF Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10675/10 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
10675/3 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10554/1895 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Európai ügyek bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10554/1893 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10554/1892 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10554/1891 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10554/1526 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10554/1521 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10554/1520 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10554/1519 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10554/1518 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10554/1517 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10554/1508 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10554/1451 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10528/3 szöveges PDF Az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10526/8 szöveges PDF A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Kulturális bizottság
10526/6 szöveges PDF A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Kulturális bizottság
10526/1 szöveges PDF A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10525/12 szöveges PDF Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
10525/2 szöveges PDF Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10380/15 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10380/14 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10380/13 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
10380/12 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10380/10 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10380/7 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
10315/8 szöveges PDF A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság
10315/4 szöveges PDF A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10315/1 szöveges PDF A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
10176/3 szöveges PDF A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
10045/3 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Katasztrófa Alap létrehozásáról és működési feltételei megalkotásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9968/6 szöveges PDF A szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság
9968/5 szöveges PDF A szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9968/4 szöveges PDF A szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9968/1 szöveges PDF A szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9952/25 szöveges PDF A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9952/24 szöveges PDF A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról egységes javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9952/22 szöveges PDF A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról támogatott sor Gazdasági és informatikai bizottság
9922/8 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9922/7 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9922/5 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9922/2 szöveges PDF A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9868/9 szöveges PDF A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9868/7 szöveges PDF A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9868/2 szöveges PDF A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9818/27 szöveges PDF A vagyonadóról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9818/24 szöveges PDF A vagyonadóról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9818/23 szöveges PDF A vagyonadóról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9818/22 szöveges PDF A vagyonadóról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9818/21 szöveges PDF A vagyonadóról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9818/5 szöveges PDF A vagyonadóról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9817/82 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
9817/77 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/76 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/75 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/74 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/73 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/72 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/71 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/70 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/69 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/68 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/67 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/66 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/65 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9817/58 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
9817/6 szöveges PDF A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9812/5 szöveges PDF Az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság
9797/10 szöveges PDF Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9712/4 szöveges PDF A nemzeti vízvagyon privatizációjának megakadályozása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság
9662/3 szöveges PDF Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9637/66 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9637/65 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/64 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/63 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/62 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/61 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/60 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/59 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/58 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/57 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/56 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/55 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/54 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/53 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/52 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/51 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/50 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/49 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/48 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/47 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/46 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/45 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9637/30 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9637/2 szöveges PDF Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9636/21 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9636/14 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9636/1 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9635/39 szöveges PDF A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9635/27 szöveges PDF A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9635/26 szöveges PDF A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9635/1 szöveges PDF A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9592/4 szöveges PDF A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9592/2 szöveges PDF A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9585/2 szöveges PDF A Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9521/5 szöveges PDF Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9521/1 szöveges PDF Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9520/28 szöveges PDF A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9520/1 szöveges PDF A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9470/1 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9457/1 szöveges PDF A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9454/3 szöveges PDF Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9454/2 szöveges PDF Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9454/1 szöveges PDF Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9434/3 szöveges PDF A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9400/15 szöveges PDF A fizetési meghagyásos eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9400/11 szöveges PDF A fizetési meghagyásos eljárásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9400/1 szöveges PDF A fizetési meghagyásos eljárásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9398/8 szöveges PDF A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9398/5 szöveges PDF A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9398/1 szöveges PDF A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9397/17 szöveges PDF A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság
9397/16 szöveges PDF A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9397/15 szöveges PDF A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9397/14 szöveges PDF A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság
9397/13 szöveges PDF A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9397/12 szöveges PDF A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9397/7 szöveges PDF A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9397/1 szöveges PDF A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9396/3 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9396/1 szöveges PDF A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9368/8 szöveges PDF A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9368/6 szöveges PDF A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9368/2 szöveges PDF A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9364/2 szöveges PDF Az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9355/15 szöveges PDF A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9355/11 szöveges PDF A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
9355/4 szöveges PDF A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9354/76 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
9354/75 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/74 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/73 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/72 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/71 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/70 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/69 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/68 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/67 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/66 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/65 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/64 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/63 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/54 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
9354/53 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/52 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/51 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/50 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/49 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/48 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/47 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
9354/8 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9338/3 szöveges PDF A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9302/34 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
9302/30 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
9302/1 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9276/3 szöveges PDF Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9257/31 szöveges PDF A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9257/25 szöveges PDF A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9257/1 szöveges PDF A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9239/27 szöveges PDF A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
9239/19 szöveges PDF A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
9239/4 szöveges PDF A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9233/2 szöveges PDF A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9194/12 szöveges PDF A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás záró vitához Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
9194/5 szöveges PDF A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
9194/1 szöveges PDF A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9179/42 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
9179/34 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
9179/2 szöveges PDF Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9173/1 szöveges PDF Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9114/2 szöveges PDF A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9024/18 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről bizottsági ajánlás záró vitához Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9024/9 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9024/6 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
9024/2 szöveges PDF A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
9010/1 szöveges PDF A világgazdasági válság magyarországi következményeinek kezeléséről, és Magyarország növekedési esélyeinek javításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
8972/18 szöveges PDF A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Oktatási bizottság
8972/14 szöveges PDF A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Oktatási bizottság
8972/2 szöveges PDF A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
8897/1 szöveges PDF Az ÁPV Zrt. és jogelődei - mint a privatizáció lebonyolítására létrehozott célszervezetek - tevékenységéről és a teljes privatizációs folyamatról (1999-2007.) szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
8877/7 szöveges PDF A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának szigorításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8877/6 szöveges PDF A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának szigorításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
8877/3 szöveges PDF A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának szigorításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8872/15 szöveges PDF A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8864/3 szöveges PDF Az általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
8864/1 szöveges PDF Az általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
8839/1 szöveges PDF A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
8837/3 szöveges PDF Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8676/10 szöveges PDF A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8661/4 szöveges PDF Egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
8582/3 szöveges PDF Az ÁPV Zrt. és jogelődei - mint a privatizáció lebonyolítására létrehozott célszervezetek - tevékenységéről és a teljes privatizációs folyamatról (1990-2007.) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
8381/39 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8381/34 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8381/12 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8381/1 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
8374/55 szöveges PDF A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8374/49 szöveges PDF A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
8374/1 szöveges PDF A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
7042/46 szöveges PDF Egyes agrártárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
7042/26 szöveges PDF Egyes agrártárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
7042/1 szöveges PDF Egyes agrártárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6958/2 szöveges PDF A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás kidolgozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6953/4 szöveges PDF Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság
6953/3 szöveges PDF Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6934/137 szöveges PDF Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6934/98 szöveges PDF Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6934/3 szöveges PDF Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6925/7 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6925/4 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6925/2 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6889/4 szöveges PDF A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6889/3 szöveges PDF A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6888/2 szöveges PDF A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6880/4 szöveges PDF A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6870/8 szöveges PDF Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6870/2 szöveges PDF Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6787/5 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6770/60 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
6770/59 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6770/58 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6770/57 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6770/56 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6770/55 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6770/43 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
6770/2 szöveges PDF A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6768/12 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
6768/9 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
6768/2 szöveges PDF A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6767/119 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6767/118 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/117 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/116 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/115 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/114 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/113 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/112 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/111 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/110 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/109 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/108 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/107 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/106 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/105 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/104 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/103 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/102 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/101 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/100 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/99 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/98 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/97 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/96 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/95 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/94 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/93 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/92 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/91 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6767/90 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6767/69 szöveges PDF Az elektronikus közszolgáltatásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6765/41 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6765/26 szöveges PDF A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6755/3 szöveges PDF Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6753/21 szöveges PDF A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
6753/16 szöveges PDF A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
6753/2 szöveges PDF A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6752/38 szöveges PDF A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6752/30 szöveges PDF A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6752/2 szöveges PDF A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6750/5 szöveges PDF Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság
6750/1 szöveges PDF Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6729/1 szöveges PDF A Kutatási és innovációs eseti bizottság tevékenységéről (2007. június-2008. október) szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6728/1 szöveges PDF A Kutatási és innovációs eseti bizottság tevékenységéről (2007. június - 2008. október) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6688/52 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6688/51 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6688/34 szöveges PDF A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6687/22 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról zárószavazás előtti módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6687/19 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6687/18 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6687/17 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6687/16 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6687/15 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6687/14 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6687/10 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6687/3 szöveges PDF Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6686/20 szöveges PDF A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
6686/13 szöveges PDF A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
6686/3 szöveges PDF A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6669/19 szöveges PDF A vízitársulatokról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6669/18 szöveges PDF A vízitársulatokról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6669/14 szöveges PDF A vízitársulatokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6669/1 szöveges PDF A vízitársulatokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6667/77 szöveges PDF Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
6667/75 szöveges PDF Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6667/74 szöveges PDF Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6667/56 szöveges PDF Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
6667/4 szöveges PDF Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6646/2 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6646/1 szöveges PDF A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6574/21 szöveges PDF A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6574/15 szöveges PDF A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6574/1 szöveges PDF A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6573/83 szöveges PDF A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6573/76 szöveges PDF A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6573/4 szöveges PDF A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6572/40 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6572/35 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6572/34 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6572/33 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6572/32 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6572/26 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6572/24 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6572/23 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6572/5 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6571/566 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
6571/418 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
6571/413 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
6571/402 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6571/181 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
6513/2 szöveges PDF A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6446/1 szöveges PDF Az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6443/26 szöveges PDF A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági és informatikai bizottság, Európai ügyek bizottság, Költségvetési bizottság
6443/14 szöveges PDF A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Európai ügyek bizottság, Költségvetési bizottság
6443/3 szöveges PDF A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6442/28 szöveges PDF A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6442/11 szöveges PDF A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6442/2 szöveges PDF A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6437/28 szöveges PDF A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
6437/23 szöveges PDF A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Költségvetési bizottság
6437/3 szöveges PDF A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6401/28 szöveges PDF A takarékos állami gazdálkodásról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6401/17 szöveges PDF A takarékos állami gazdálkodásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6394/4 szöveges PDF A hízott kacsából és libából előállított termékek védelméről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6394/2 szöveges PDF A hízott kacsából és libából előállított termékek védelméről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6339/1 szöveges PDF A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2007. január 1 - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6338/1 szöveges PDF A Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6308/37 szöveges PDF A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6308/36 szöveges PDF A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6308/35 szöveges PDF A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről módosító javaslat Gazdasági és informatikai bizottság
6308/29 szöveges PDF A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati és területfejl. bizottság
6308/2 szöveges PDF A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6294/4 szöveges PDF A kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtéséért és elősegítéséért bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Sport- és turisztikai bizottság
6294/1 szöveges PDF A kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtéséért és elősegítéséért bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6291/10 szöveges PDF Egyes adó- és járulék törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6289/6 szöveges PDF Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6289/4 szöveges PDF Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság
6289/1 szöveges PDF Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6238/4 szöveges PDF A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság
6238/1 szöveges PDF A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6221/1 szöveges PDF A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2007. évi működéséről és az állami vagyonnal való gazdálkodásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6159/1 szöveges PDF A "Fogyasztóvédelmi eseti bizottság" létrehozásáról szóló 12/2007. (III.7.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6147/76 szöveges PDF A minősített adat védelméről kiegészítő bizottsági ajánlás Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
6147/66 szöveges PDF A minősített adat védelméről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság
6147/4 szöveges PDF A minősített adat védelméről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Gazdasági és informatikai bizottság
6133/21 szöveges PDF A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai ügyek bizottság, Foglalkoztatási bizottság, Gazdasági és informatikai bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Ifjúsági, szociális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság,