Készült: 2023.06.03.02:42:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

89. ülésnap, 180. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Az OGY nem veszi tárgysorozatba
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 17:51

Felszólalások:  <<  180  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Erre lehetősége most már csak parlamenti kérdés formájában van, mert a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e az Ertsey Katalin, Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselők által előterjesztett T/2644. sorszámú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 99 igen szavazattal, 237 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az előterjesztés tárgysorozatba-vételét elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Egyesült Nemzetek keretében Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása.

A törvényjavaslatot T/2486. számon, az egységes javaslatot pedig T/2486/5. számon megismerhették.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2486. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 338 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal. Az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványát T/3012. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig T/3012/14. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 3., 8., 11. és 18. pontjában szereplő indítványokat támogatja. Ezek közül az MSZP külön szavazást kért a 18. pontról, a Jobbik pedig az ajánlás 8. és 11. pontjáról. Az ajánlás 4., 5., 16. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem döntünk. Ugyancsak nem határozunk az ajánlás 13. pontjáról sem, mert az nem felel meg a Házszabály rendelkezéseinek. Az ajánlás 6., 10., 14. és 15. pontja sem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről az LMP, illetve a Jobbik képviselőcsoportja szavazást kért.

A külön szavazási kérésekre figyelemmel most csak az ajánlás 3. pontjában szereplő támogatott javaslatról kell döntenünk. Ennek elfogadása kizárja az ajánlás 2. pontjában szereplő javaslatot. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 259 igen szavazattal, 82 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért javaslatokról és azok alternatíváiról döntünk.

Az ajánlás 10. pontjában Gaudi-Nagy Tamás a 3. §-ban a polgárőrtörvény 2/A. § (1) bekezdésének módosítását, valamint (2), (3) és (4) bekezdéseinek elhagyását kezdeményezi. A rendelkezések a polgárőrszervezet működési területét határozzák meg. Emellett is elfogadható az ajánlás 9. pontjában Harangozó Tamás indítványa, de mindkét javaslat kizárja az ajánlás 8. és az azzal összefüggő 11. pontjában szereplő támogatott javaslatsort.

Most tehát a 10. pontról döntünk. A Jobbik kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 43 igen szavazattal, 260 nem ellenében, 42 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Most az ajánlás 9. pontjában Harangozó Tamás javaslatáról szavazunk. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 84 igen szavazattal, 258 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

(17.30)

Most az ajánlás 8. és 11. pontjaiban szereplő indítványokról döntünk, amelyet Dorosz Dávid terjesztett elő. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 303 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 42 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 18. pontjában az alkotmányügyi bizottság a 8. § (2) bekezdésének módosítását javasolja. Ebben határidőt állapít meg az együttműködési megállapodás kezdeményezésére. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 262 igen szavazattal, 82 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a további, még szavazható javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Dorosz Dávid a törvényjavaslat címének módosítását javasolja. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 56 igen szavazattal, 245 nem szavazat ellenében, 41 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 6. pontjában Gyüre Csaba a 2. §-ban a törvény 2. § (1) bekezdésének módosításával az együttműködési megállapodás megkötésének kötelezettségét terjeszti elő. Ennek alternatívája szerepel az ajánlás 17. pontjában. A Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 44 igen szavazattal, 264 nem szavazat ellenében, 36 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 17. pontjában Harangozó Tamás a törvényjavaslat 8. § (1) és (2) bekezdésének módosítását javasolja. Ezekben a hatálybalépés időpontját is módosítja, és az együttműködési megállapodás megkötésének kötelezettségét írja elő. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 88 igen szavazattal, 257 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Harangozó Tamás a törvényjavaslat 2. §-ában a törvény 2. § (1), (3) és (4) bekezdéseinek módosítását, valamint új bekezdésekkel való kiegészítését javasolja. Ezekben a polgárőr-tevékenységére vonatkozó javaslatokat terjeszt elő. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 58 igen szavazattal, 243 nem szavazat ellenében, 42 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 12. pontjában Harangozó Tamás a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében a törvény 3. § (1) bekezdésének elhagyását javasolja. Az alaprendelkezés szerint a polgárőr gázsprayt tarthat magánál, és használhat. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 56 igen szavazattal, 280 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 14. pontjában Dorosz Dávid a törvényjavaslatot új rendelkezéssel egészíti ki, amelyben kormányfelhatalmazást terjeszt elő. Az LMP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 15 igen szavazattal, 287 nem szavazat ellenében, 41 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 15. pontjában Gaudi-Nagy Tamás a 6. és 7. §-okban a szabálysértési törvény két új tényállásának elhagyására tesz javaslatot. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 43 igen szavazattal, 298 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. L. Simon László és Lukács László, Fidesz, képviselők önálló indítványát T/2732. számon megismerhették. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozathozatal következik.

A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2732. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 242 igen szavazattal, 99 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 246 igen szavazattal, 97 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most bizottsági tagcserére tett javaslatról döntünk. Az Országgyűlés elnöke személyi javaslatot terjesztett elő H/3115. számon. Ebben azt kezdeményezi, hogy az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba Gulyás Gergely helyett Zsiga Marcell képviselő urat; a számvevőszéki és költségvetési bizottságba - Arnóth Sándor korábban megüresedett helyére - Kara Ákos képviselő urat válassza meg bizottsági taggá az Országgyűlés. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a személyi javaslatot 344 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az Országgyűlés és a magam nevében az új bizottsági tagoknak munkájukhoz sok sikert kívánok.

(17.40)

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most soron következik a jó erkölcsbe ütköző egyes juttatások hatékonyabb visszaköveteléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról és az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatok együttes és összevont általános és részletes vitája, valamint a határozathozatalok. Schiffer András képviselő, LMP, önálló indítványát T/3093. sorszámon, Lázár János, Szijjártó Péter és Ágh Péter képviselők, Fidesz, törvényjavaslatát pedig T/3091. sorszámon kapták kézhez.

Tájékoztatom önöket, hogy a T/3093. sorszámú törvényjavaslathoz nem érkezett módosító indítvány. A T/3091. sorszámú előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatokról pedig a számvevőszéki és költségvetési bizottság elkészítette ajánlását, ez T/3091/9. sorszámon a hálózaton elérhető.

Most az előterjesztői expozék következnek. Elsőként megadom a szót Schiffer András képviselő úrnak, 8 perces időkeretben. Öné a szó, frakcióvezető úr.

Felszólalások:  <<  180  >>    Ülésnap adatai