Készült: 2020.07.12.05:02:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

318. ülésnap (2013.10.29.), 232. felszólalás
Felszólaló Potápi Árpád János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:54


Felszólalások:  Előző  232  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2014. évi költségvetést vizsgálva a kitűzött nemzetpolitikai célok tekintetében is kiemelkedő tény, hogy nincs a törvényjavaslatnak olyan területe, amely kisebb összegből gazdálkodhatna jövőre, mint idén. Az országunkban fennálló kiegyensúlyozott gazdasági környezet segíti a nemzetpolitikai feladatok teljesítését, így a határon túli magyarság szülőföldön való megmaradását, boldogulását.

Magyarország határain kívül élő nemzettársaink számára fontos az anyaország által nyújtott támogatás, amely nagyban hozzájárul kultúrájuk, anyanyelvük megőrzéséhez, szellemi és anyagi gyarapodásukhoz.

Magyarország kormánya számára kiemelt jelentőséggel bír a Bethlen Gábor Alap támogatása. Az alapon keresztül a kormány fedezetet biztosít a Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismeréséhez. A Bethlen Gábor Alap által valósulnak meg a határon túli oktatási intézményeknek nyújtott nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-, valamint hallgatói támogatások.

Az alap 2014. évi javasolt előirányzatai nem változnak a tavalyihoz képest, így több mint 11,5 milliárd forintos 2014-es támogatásának mértéke teljes egészében megegyezik az idei évi támogatással.

Az alap keretein belül létrehozott Határtalanul-program jól működik, eddig körülbelül 17 ezer, közoktatásban tanuló magyar diák utazhatott iskolai kirándulás keretében határon túlra. Ez részben hozzájárul a 2010-es országgyűlési határozat megvalósításához, amely többek között azt irányozza elő, hogy 2013-tól valamennyi magyar diák jusson el legalább egyszer a határon túlra. A programra fordított keretösszeg azonban a 2014. évre vonatkozó költségvetésben sem magasabb az előző évinél. A további siker érdekében az előirányzott összeget ajánlatos jelentősen megemelni.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezeteiben találhatók a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok támogatására fordítandó előirányzatok. A 2014-es költségvetésben erre több mint 4,1 milliárd forint jut, 600 millió forinttal több, mint 2013-ban. Ez 17,7 százalékos növekedés az előző évhez képest. Itt kell megemlítenünk a magyar kormány által kiemelten támogatni kívánt két magyar nyelvű felsőoktatási intézményt, az erdélyi Sapientia Egyetemet, amely támogatására 1 milliárd forint, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, amely számára 350 millió forintnyi támogatás jut.

Szintén a KIM fejezetében van feltüntetve a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat előirányzat, amelynek célja a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat működéséhez való hozzájárulás. A szolgálat támogatja azokat a határon túli civil szervezeteket, amelyek hatékony segítséget biztosítanak, ha bárkit és bárhol a Kárpát-medencében nemzeti hovatartozása miatt vagy ezzel összefüggésben jogsérelem ér. Az anyaország kötelessége, hogy az akarata ellenére elcsatolt magyarság ne szenvedje el az elnyomott, másodrangú lét sérelmeit. Gondoljunk csak a Malina Hedviget ért vádakra, a székely autonómiáért küzdő Székely Nemzeti Tanács tagjai elleni retorziókra, illetve a délvidéki temerini fiúk esetére.

A Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 50 millió forint. Ez az összeg nem változott az előző évhez képest.

A határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása szintén kiemelt jelentőséggel bír az anyaország számára. Ennek megfelelően a kormány a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében pénzügyi hátteret biztosít a határon túli magyar gazdaszervezetek programjainak segítésére. A feladatok között szerepel többek között a lapkiadás, magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai konferenciákon való részvétel, oktatási és vidékfejlesztési programok szervezése. A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 45,7 millió forint.

Határon túli nemzettársainkkal közös ügyünk egy erős Kárpát-medencei gazdasági térség kialakítása. Ezt hivatott szolgálni a Nemzetgazdasági Minisztérium keretein belül működő Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt., amely elősegíti a kis- és középvállalkozások külpiacra jutását, a magyar-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztését, a hazai és szomszédos országbeli cégek közötti kapcsolatfelvételt. A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2014. évre 300 millió forint kerül tervezésre. Ebből kerülnek finanszírozásra a zrt. által megvalósítandó szakmai programok, rendezvények, képzések, a fejlesztési lehetőségek feltérképezéseire irányuló projektek, a magyarországi központi iroda, valamint a határon túli irodahálózat fenntartása.

Mind határainkon innen, mind határainkon túl magyarságtudatunk ápolása szempontjából fontos a külföldi magyar emlékhelyek megőrzése. A Külügyminisztérium ezen feladatra 5 millió forintos előirányzatot különített el. Így biztosított a határainkon túl található magyar emlékhelyek létrehozásával, megóvásával, helyreállításával kapcsolatos tevékenységek támogatása. A feladatra elkülönített összeg nem változott a tavalyihoz képest.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetpolitikai célokra elkülönített forrásai növekednek a 2013. évi költségvetéshez képest. A minisztérium különösen fontosnak tartja az anyanyelv ápolását, megtartását a külhoni magyar közösségek körében, amely a magyar identitás fundamentuma. A cél a kultúra és az oktatás támogatásán keresztül valósulhat meg legegyszerűbben, így a minőségi fejlesztés támogatására fordítandó előirányzat összege 668 millió 200 ezer forint. Ez biztosítja többek között a szülőföldi pedagógus-továbbképzés támogatását, a tankönyvek, oktatási segédanyagok írásának, kiadásának és megvásárlásának biztosítását, a tanórán kívüli, identitást erősítő programok megszervezését vagy az anyanyelven rendezett tanulmányi versenyekhez a források megteremtését.

Az EMMI a tavalyi költségvetéshez képest 10,6 százalékkal több forrást biztosít az olyan határon túli kulturális feladatok támogatására, mint az előadó-művészeti szervezetek, azaz színházak és táncegyüttesek támogatása. A feladatra elkülönített előirányzat 2014-ben 57,5 millió forint.

A már említett határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatására szánt előirányzat tervezett összege 250 millió forint, amely 25 százalékkal több, mint tavaly. Fontosnak tartjuk, hogy a határon túli nemzettársaink következő generációs értelmisége szülőföldjén szerezhesse meg azt a versenyképes tudást, amely hozzájárul a közösség fennmaradásához. Ehhez elengedhetetlen az oktatás értékeit, minőségét fejlesztő támogatás. Nemzetstratégiailag tehát kiemelt jelentőségű a határon túli magyar értelmiség utánpótlása, amelynek biztosításához a határon túli magyar felsőoktatási intézmények, magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései működésének, fejlesztésének támogatásával, szülőföldi felsőoktatási képzésben részt vevő határon túli magyar hallgatók és oktatók ösztöndíjazásával járul hozzá. Ez az előirányzat hozzájárul továbbá szakkollégiumok, elitkollégiumok, hallgatói szervezetek működtetéséhez.

Az EMMI fedezetet biztosít továbbá a külhoni szórványtelepülések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására.

(17.30)

A 2014. évi javasolt előirányzat 210 millió forint. Emellett a határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatására 600 millió forint jut. A következő évi költségvetés tartalmaz előirányzatot a határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatására. Ebbe a körbe tartozik a külhoni magyar tudomány intézményesülésének támogatása, vagyis a műhelytámogatási program. Ennek a 2014. évi javasolt előirányzata 46,6 millió forint. A romániai magyar kutatók legfőbb fóruma, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása pedig a 2014. évi javasolt előirányzat szerint változatlanul 10 millió forint.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Látható tehát, hogy a 2014. évi költségvetés nemzetpolitikával kapcsolatos előirányzatai megnyugtatóan rendezik a nemzeti összetartozás közös céljait. Az anyaországi támogatásokkal biztosítható Magyarország kormányának kiemelt célja, hogy hazánk és a határon túli magyarság közötti sokoldalú kapcsolatok továbbra is igen magas szinten fennmaradjanak.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  232  Következő    Ülésnap adatai