Készült: 2021.12.08.06:36:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

26. ülésnap, 186. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:45

Felszólalások:  <<  186  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1139. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 277 igen szavazattal, 12 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/1140. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy kívánja-e valaki a kormány nevében indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Nem érkezik jelzés.) Senki sem jelentkezett.

A határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1140. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 190 igen szavazattal, 123 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Most a különböző előterjesztések részletes vitára bocsátásáról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló T/1037. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 198 igen szavazattal, 116 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem az Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/881. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 200 igen szavazattal, 116 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem az Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról szóló T/985. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 316 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló H/983. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 199 igen szavazattal, 119 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Most soron következik az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló, az Országgyűlés 2006. július 24-ei ülésnapján elfogadott, a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény záróvitája és zárószavazása.

A Házszabály 110. § (2) bekezdése és a házbizottság 1997. február 13-án, illetőleg 1998. november 26-án kelt általános érvényű állásfoglalása értelmében az Országgyűlés által elfogadott, de ki nem hirdetett törvény tárgyalása során a záróvita és a zárószavazás szabályait kell alkalmazni.

A köztársasági elnök úr átiratát kiadtam a kijelölt bizottságoknak, az alkotmányügyi bizottságot pedig a zárószavazás szabályainak megfelelően a módosító javaslatok benyújtására és megtárgyalására is felkértem. A köztársasági elnök úr átirata és a visszaküldött törvény T/239/11. számon került kiosztásra. Az előterjesztéshez az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatot nyújtott be, amelyről a bizottságok T/239/14. számon együttes ajánlást készítettek.

Tisztelt Országgyűlés! Kezdeményezem, hogy a záróvitában benyújtott indítványokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatot elfogadta.

Ezek után megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-7. pontjaira. Elsőként megadom a szót Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszternek, tízperces időkeretben, akit, ha jól látom, Kondorosi Ferenc államtitkár úr helyettesít.

Felszólalások:  <<  186  >>    Ülésnap adatai