Készült: 2021.01.17.16:25:59 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Dátum : - 2004.07.19
Felszólaló(k): Dr. Gurmai Zita
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 15
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2004.03.30.(137)   26 Általános vita lefolytatása T/9171 a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 14:35
2004.03.01.(127)  201 Általános vita lefolytatása H/8548 A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:22
2004.02.16.(122)  219 Általános vita lefolytatása T/7308 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény tizenharmadik, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:11
 225 Általános vita lefolytatása T/6904 A Magyar Köztársaság és a Kubai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Havannában, 1999. október 22-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:09
 229 Általános vita lefolytatása T/8304 Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 6. Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:09
 233 Általános vita lefolytatása T/8305 Az 1992. március 24-én Helsinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:07
2003.12.15.(119)   42 Általános vita lefolytatása H/6758 A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság. a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződés megerősítéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:29
 242 Általános vita lefolytatása T/6805 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államok (a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság) Kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2002. január 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:12
2003.12.02.(114)    6 Napirend előtti felszólalások napirend előttihez hozzászólás 2:16
2003.10.20.(97)  180 Általános vita lefolytatása H/5566 A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott jegyzőkönyv megerősítéséről Ismerteti a bizottság véleményét 2:04
2003.06.02.(76)  249 Általános vita lefolytatása T/4029 Az afrikai-eurázsiai vándorló vizimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:45
 253 Általános vita lefolytatása T/4030 A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 0:17
2003.03.10.(55)    2-4 Napirend előtti felszólalások Nők itthon és Európában napirend előtti felszólalás 5:43
2002.11.13.(33)   90 politikai vita lefolytatása V/1143 Az Európai Unióhoz történő csatlakozás tárgyában politikai vitanap kezdeményezés felszólalás 5:06
2002.09.10.(17)  188 Általános vita lefolytatása H/607 Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozásról Ismerteti a bizottság véleményét 3:36
<< 1 >>
Összesen: 15