Készült: 2020.08.06.21:20:01 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Patay Vilmos
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 61
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2013.12.03.(332)   20 Napirend előtti felszólalások "100.000 forint felett a minimálbér" napirend előtti felszólalás 5:26
2013.11.19.(326)   62 Általános vita lefolytatása T/12953 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról felszólalás 4:42
 120 Általános vita lefolytatása T/13052 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:42
2013.11.11.(322)  110-112 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12985 Milyen hatása lesz a sertés áfa-csökkentésnek? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:58
 116 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12985 Milyen hatása lesz a sertés áfa-csökkentésnek? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 0:48
2013.10.01.(307)   62 Általános vita megkezdése T/12096 A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
T/12094 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
T/12097 A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
T/12095 Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
felszólalás 3:23
2013.09.23.(304)  295 Általános vita megkezdése T/11187 A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról felszólalás 5:33
2013.06.26.(293)  265 Összevont általános és részletes vita kivételes sürgős eljárásban T/11651 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról felszólalás 6:18
 271 Összevont általános és részletes vita kivételes sürgős eljárásban T/11651 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról kétperces felszólalás 1:07
2013.06.04.(286)  106 Általános vita megkezdése T/11393 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Expozé 5:36
 110 Általános vita megkezdése T/11393 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:47
 120 Általános vita megkezdése T/11393 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Előadói válasz 3:08
 122 Általános vita lefolytatása T/11336 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról Expozé 4:53
 152 Általános vita lefolytatása T/11336 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról Előadói válasz 6:28
2013.05.22.(280)  208 Általános vita lefolytatása T/11208 Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 0:56
<< 1  2  3  4  5 >>
Összesen: 61