Készült: 2021.04.19.07:11:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

208. ülésnap (2001.05.11.), 82. felszólalás
Felszólaló Hegyi Gyula (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:03


Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HEGYI GYULA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Így a vita vége felé talán érdemes egy kicsit kitekinteni európai viszonylatban is, hogyan alakul a szegénység helyzete a különböző fejlettségű európai országokban, különösen, hogy a Fidesz oldaláról elhangzott olyan mondat, hogy tulajdonképpen a jó gazdaságpolitika önmagában is megoldja a társadalompolitikai gondokat.

Az OECD, a világ legfejlettebb országait tömörítő szervezet 29 országában készítettek egy izgalmas felmérést a gyermekszegénység helyzetéről, hogy a gyermekes családok hány százaléka él az adott országban a szegénységi küszöb alatt. Az derült ki, hogy Svédországban, Norvégiában, Finnországban, Dániában a gyerekek mindössze 3-4 százaléka él a szegénységi küszöb alatt, míg a konzervatív gazdaságpolitikát folytató Egyesült Államokban 23 százalék, Nagy-Britanniában körülbelül 20 százalék, Mexikóban pedig 26 százalék. Ez azt mutatja, hogy önmagában a gazdaságpolitika aligha oldja meg a társadalompolitikai gondokat, hiszen az Egyesült Államokban a gazdaság nem gyengébb, mint mondjuk, a finn gazdaság; éppen csak arról van szó, hogy azt a fajta társadalompolitikát, amely a szegényeket képes felemelni, amely egy erős, széles középosztályra épül, egyedül a szociáldemokrácia tudta megvalósítani Európában és a világon. Ezért gondoljuk mi azt, hogy amikor a jóléti rendszerváltozásról beszélünk, akkor egy alapvetően szocialista, szociáldemokrata típusú társadalompolitikát szeretnénk megvalósítani.

Az is elhangzott, hogy a rendszerváltozásban hogyan, miképpen csalódtak az emberek. Azt hiszem, hogy ennek a csalódásnak döntően az az oka, hogy a rendszerváltozás sikeres volt a politikában, nagyjából sikeres volt a gazdaságban, de a jóléti rendszerek, a társadalompolitika terén eddig kevesebb jót, mint rosszat hozott az emberek jelentős részének. Ezért van szükség alapvető változásra a társadalompolitikában, és amikor a Szocialista Párt a jóléti fordulatról beszél, akkor ezt az alapvető társadalompolitikát szeretné elérhetővé tenni a társadalom nagy többsége számára.

Írországban néhány évvel ezelőtt meghirdettek egy sikeres szegénységellenes stratégiát, lényegében hasonló modell alapján, mint Magyarország; ott is nagy volt az elmaradottság, a szegénység. Nagy számban telepedtek be külföldi vállalatok, a gazdaság pezsgésnek indult, s később ennek a hasznát forgatták át társadalompolitikai célokra. Hugh Frazer alapelvét vették figyelembe: a szegénység strukturális probléma, amely a javak és a lehetőségek egyenlőtlen elosztásából ered. Ezért a következő alapelveket fogadták el: a szegénység kiemelkedő nemzeti probléma, beszélni kell róla, a szegénység közügy, nemcsak a szegények ügye; a politikusok, újságírók, üzletemberek, szakszervezeti és egyházi vezetők tehetik a legtöbbet a szegények érdekében. Végül pedig a legfontosabb tanulság, amelyet Írországban, meg kell mondani, nemcsak a baloldal, hanem a mérsékelt jobboldal is elfogadott: a szegénység nem szűnik meg önmagában a gazdasági fejlődéssel, ez a legsötétebb babonák egyike; nem csorog le a jómódú polgároktól a társadalom alsó részéhez, hanem csak az aktív társadalompolitika segíthet ebben.

Mi, szocialisták azt gondoljuk egyébként, amit Jospin francia miniszterelnök tömören úgy fogalmazott meg, hogy a piacgazdaságot elfogadjuk és támogatjuk, de piacelvű társadalmat nem akarunk. Nem akarunk olyan társadalmat, amelyben csak a tehetősek, a törtetők jutnak hozzá a társadalmi javakhoz.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kezembe került "A Fidesz programtézise 2001." címet viselő dokumentum, amelyben először olvasom leírva, hogy ki a polgár a Fidesz szemében. "Polgár az - mondja ez a dokumentum -, aki részben vagy teljes egészében felhalmozott tőkéjéből él." (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.) Természetesen a jelenlegi kormány társadalompolitikája jó azoknak, akik felhalmozott tőkéjükből élnek, de nem jó a dolgozó embereknek, a nyugdíjasoknak, a munkanélkülieknek, a szegényeknek és a betegeknek.

Mi nem olyan világot szeretnénk, tisztelt képviselőtársaim, amelyben a fiatal, törtető, rámenős emberek bárkit leszoríthatnak az útról, amelyben bárki félresodródhat, ha beteg lesz, ha idős lesz. Sok minden elhangzott ebben a vitában, engem azonban arról győzött meg mindaz, amit idáig hallottam, a nemzetközi adatok és a hazai tapasztalatok birtokában, hogy egy jóléti fordulatot, egy társadalompolitikai fordulatot csak egy alapvetően és döntően szociáldemokrata jellegű program és szocialista kormányzat hozhat. Köszönöm figyelmüket. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai