Készült: 2020.04.05.01:28:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

227. ülésnap (2001.09.27.), 142-144. felszólalás
Felszólaló Tállai András (Fidesz)
Beosztás pénzügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:41


Felszólalások:  Előző  142 - 144  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÁLLAI ANDRÁS pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Asszony! Úgy gondolom, feltétlenül reagálnom kell azok után, amit kedden hallhattunk a bizottsági előadóktól, illetve a vezérszónoklatok után.

Azt gondolom, hogy ami itt történik, az valóban történelmi. Történelmi abból a szempontból, és itt kiemelném Bauer képviselő úr szavait, aki azt mondta, hogy az Országgyűlés működése során az ellenzék eddig megszavazta a zárszámadási törvényt, de erre most minden bizonnyal nem kerül sor. Szeretném önöknek bebizonyítani azt, hogy a történelmi és a teljesen újszerű gondolkodás nem a kormányzat részéről történik, hanem alapvetően az ellenzék politizálásából, az ellenzék részéről a zárszámadási törvénynek, a kormány egész politikájának a megítéléséből. Úgy gondolom, hogy mivel nem tudnak kellő érveket fölhozni a tartalom bírálata, kritizálása szempontjából, ezért úgy döntöttek, hogy a formába kötnek bele, és ehhez segítségül hívják az Állami Számvevőszék jelentését. Az Állami Számvevőszék jelentését politizálásra használni nagyon veszélyes dolog, úgy gondolom, teljesen felelőtlen dolog, s ami a legfontosabb, hogy következetlenségről, feledékenységről szól, és különös tekintetben pedig semmilyen erkölcsi alapot nem ad az ellenzéki képviselőknek arra, amit most itt a parlamentben tesznek a zárszámadási törvény kapcsán. De miért is mondom ezt?

Tisztelt Képviselőtársak! Azért mondom ezt, mert elővettem egy zárszámadási jelentést, az 1996. évi költségvetési törvény zárszámadási jelentésének az Állami Számvevőszék által megállapított részeit - ami az 1. számú füzet -, a megállapítások összegzéséről és a javaslatokról szól.

 

(17.20)

 

Engedjék meg tisztelt képviselőtársaim, hogy párhuzamot vonjak az 1996. évi zárszámadási jelentés és a 2000. évi zárszámadási jelentés ÁSZ-jelentést idéző részéről. Miért mondom azt, hogy az ellenzéki képviselőknek nincs erkölcsi alapjuk ezeknek a szavaknak, ezeknek a gondolatoknak a használatára, amelyeket itt elmondtak, amelyeket egyszerűen nem kívánok megismételni, mert ki fog derülni, hogy amit mondok, az teljesen valós, és amit állítok, hogy erre nincs sem erkölcsi, sem politikai alapjuk, azt most bizonyítékokkal fogom alátámasztani.

Az 1996. évi ÁSZ-jelentés összegző részének 1. oldala a következőt tartalmazza: "Az zárszámadási törvényjavaslat ellenőrzésére, a kiadások törvényességi és szabályszerű vizsgálata jelentésének elkészítésére két hónap áll az ÁSZ rendelkezésére. A két hónapos vizsgálati időszak ezúttal sem volt biztosítva. A kormány részére benyújtott előterjesztést július 15-én, a végleges, az Országgyűlés részére benyújtandó előterjesztést pedig a jelentés véglegesítéséig, augusztus 26-ig sem kapta meg az ÁSZ." 1996-ot írunk, amikor a költségvetést teljes egészében a volt kormány, az MSZP-SZDSZ-kormány készítette, a beszámolóért is teljes egészében ő felel. Direkt azért választottam olyan évet, hogy a kampányok, illetve a politikai ciklusok ne zavarják a megítélést. Tehát 1996-ról van szó. "Az Áht. 53. §-a szerint a kormány a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé történő terjesztését megelőzően két hónappal benyújtja az Állami Számvevőszéknek. Ily módon a kormány, nem pedig az Országgyűlés számára benyújtott zárszámadási törvényjavaslat vizsgálatát végeztük el." És akkor még egy gondolat ehhez, amikor az ÁSZ felsorolja az '96-os összegzésében tételesen a problémákat: "Az ÁSZ a törvény által előírt határidőre ismét nem kapta kézhez a zárszámadási törvényjavaslatot."

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, történt-e törvénysértés 1996-ban, amikor önök kormánypárti képviselők voltak? Lehet-e erre azt mondani, hogy nem történt? Akkor most engedjék meg, hogy mellétegyem, mit mond az Állami Számvevőszék jelentése ugyanezen témában a 2000. évről: "Az Áht. 53. §-ában meghatározott június 30-i határidőre a Pénzügyminisztérium megküldte a törvényjavaslat tervezetét az ÁSZ részére. Az Országgyűléshez történő benyújtásáig egyeztetést folytat a PM szakértőivel annak érdekében, hogy a szakmai viták az országgyűlési bizottságok munkáját lehetőleg ne terheljék." Tehát akkor most 0:1 az eredmény. De folytatom. Ugyanebben, engedjék meg, teljes egészében meg lehet vizsgálni, egymás mellé lehet tenni a két jelentést, még egyet hadd mondjak el. (Keller László: Ki kíváncsi erre?) Mindenki kíváncsi rá, Keller úr. Azért kíváncsi rá mindenki, mert önök olyan szavakat használnak az Országgyűlésben, amire, úgy gondolják, teljesen megvan az erkölcsi és a politikai felhatalmazásuk; én most bebizonyítom önnek, hogy nincs meg ehhez. "Az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó beszámolót a törvényes határidőig a kormány ismét nem nyújtotta be. Az 1995. évi beszámolót csak 1997 áprilisában nyújtotta be, de az Országgyűlés azt nem tárgyalta meg..." - és a többi.

Akkor engedjék meg, mit ír az Állami Számvevőszék jelentése a 2000. évi zárszámadásról a jelentésében: "A zárszámadási ellenőrzés tízéves tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás elszámolása terén, elsősorban a Kincstár létrehozásának köszönhetően van javulás, illetve javításra irányuló törekvések jelei mutatkoznak. Javult a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályozottsága." (Keller László: Mikor jött létre a Kincstár?) Tehát párhuzamot próbálok vonni. Még mindig az 1996. évi zárszámadási jelentésnél tartunk. "A zárszámadási dokumentumokban nem érvényesül a folytonosság elve, a költségvetési tételek csoportosítását jelentő költségvetési címre a kiemelt előirányzatok tartalma, megjelenítése évről évre változik." (Keller László: 2000-ről beszélj!)

Most nézzük, mit ír a 2000-es, képviselő úr! Az Állami Számvevőszék a következőt írja a 2000. évi beszámolóról: "A fejezeti kezelésű előirányzatok szabályozásánál és felhasználásánál a fejezetek jellemzően betartották a jogszabályi előírásokat, a korábbi időszakhoz képest javult az előirányzat-módosítások szabályszerűsége, illetve a kincstári rendszer bevezetése előnyösen hatott a zárszámadási adatok megbízhatóságára." Ez van a 2000-esben.

Akkor most folytatom a '96-ossal: "A költségvetési mérleg tételeinek tartalma nem pontosan definiált és dokumentált, emiatt az egyes tételek összetevői rendszeresen módosulnak." 2000-ben: "A fejezetek felügyeletét ellátó szervek növekvő számban külön segédlet, illetve körirat közreadásával segítették az intézményi zárszámadási beszámolóknak az elkészítését."

Térjünk vissza '96-ra - és nem használok olyan szavakat, mint önök, de majd csengjen a fülükbe az, amit az Állami Számvevőszék mond az önök 1996. évi gazdálkodásáról. (Keller László: 2000-ről van szó!)

 

ELNÖK: Államtitkár úr, elnézését kérem, de azért magam is szeretném arra felhívni a figyelmét, hogy a mai témánk a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, valamint a jelentés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről együttes általános vitájának folytatása. Kérem, ezt vegye figyelembe a hozzászólásánál (Tállai András: Köszönöm szépen, elnök asszony a figyelmeztetést. Pontosan ez történik.) és azt is, hogy ön a Fidesz képviselőcsoportja időkeretére teszi a felszólalását. (Dr. Kis Zoltán: Együtt tárgyaljuk az 1996. évivel, üsse kavics!)

Öné a szó, folytassa kérem!

 

TÁLLAI ANDRÁS pénzügyminisztériumi államtitkár: Elnök Asszony! Az én megítélésem szerint pontosan ez történik. Ebben a Házban a zárszámadás kapcsán olyan durva politikai kijelentések hangzanak el (Dr. Kis Zoltán: Én még fel sem szólaltam!), amelyek nem adnak okot arra, hogy ezt az ellenzéki képviselők használják. Ezt bizonyítom be politikai alapon számukra, hogy erre ők nem jogosultak, hiszen sem erkölcsi alapjuk, sem pedig politikai alapjuk nincs hozzá.

"Az államháztartás alrendszerének vagyonkimutatását a mérlegrendszer nem tartalmazza teljeskörűen, nincs nyilvántartási rend, aminek alapján a vagyonelemek változásai a valóságnak megfelelően mennyiségben is követhetők lennének." A 2000. évben: "A központi költségvetés közvetlen bevételeit realizáló területek - vám- és adóhatóság - ellenőrző, hatósági és beszedési tevékenysége is fejlődést mutat, az adóhátralékok állománya relatíve csökken, a hátralékállomány összetétele a behajthatóság szempontjából a korábbi éveknél kedvezőbb."

Tisztelt Képviselőtársaim! Én úgy gondolom, ez alatt a néhány perc alatt sikerült azt bebizonyítani, hogy ÁSZ-jelentésekkel nem szabad politizálni, nem szabad ÁSZ-jelentésre kampányokat építeni, és nem szabad azokat a szavakat használni, amelyek alapvetően - ahogyan Csúcs László képviselő úr elmondta - büntetőjogi kategóriát képeznek. Ezt a parlamentben használni, különösen ezek után, amikor be van bizonyítva, hogy az önök ténykedése alatt súlyosabb szabálytalanságok történtek, nem lehet. És még hadd tegyem hozzá azt: az 1996. évi zárszámadást az akkori ellenzék megszavazta, pedig azt gondolom, tíz perc elég volt ahhoz, bebizonyítani, hogy 1996-ban súlyosabb törvénytelenségek és szabálytalanságok történtek, mint ahogyan azt most önök állítják. Azt gondolom, ezek az állítások teljesen alaptalanok, és ahogy mondtam, semmiféle, legfőképpen erkölcsi alapjuk nincsen. Köszönöm szépen.

 
Felszólalások:  Előző  142 - 144  Következő    Ülésnap adatai