Készült: 2021.05.10.00:35:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

23. ülésnap, 29. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:22

Felszólalások:  <<  29  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy a határozathozatal előtt kíván-e bármelyik képviselőcsoport, illetőleg bármelyik képviselőtársam 3 perces felszólalási lehetőséggel élni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a T/946. számú előterjesztést 3 óra 20 perces időkeretben tárgyalja az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 352 igen, 3 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett a 3 óra 20 perces időkeretben történő tárgyalást elfogadta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk. Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról szóló T/762. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 360 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom továbbá a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról szóló T/886. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 360 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/769. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 361 igen, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom továbbá a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló T/187. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 362 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Indítványozom az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/768. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 211 igen, 151 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról szóló T/841. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Köszönöm szépen.

Az Országgyűlés 364 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Képviselőtársaim! A határozathozatalunk végéhez értünk most.

 

Tisztelt Országgyűlés! Áttérünk - tekintettel arra, hogy 10 óra 35 perc van - az interpellációk tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Miniszterelnök Úr! Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Házszabály 90. §-ának (4) bekezdése, valamint az ügyrendi bizottság 36/1998-2002. számú általános érvényű állásfoglalása alapján a Soltész Miklós képviselő úr által "Élnek még gyíkok, avagy visszatért a nagy testvér" címmel benyújtott interpellációt visszautasítottam, mivel a feltett interpelláció nem tartozik az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladatkörébe.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Miniszterelnök Úr! Rogán Antal, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez: "Üvegzseb, vagy inkább haverok, buli és hanta?" címmel.

Rogán Antal képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  29  >>    Ülésnap adatai