Készült: 2021.06.21.14:53:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

282. ülésnap (2005.12.19.), 4. felszólalás
Felszólaló Dr. Hiller István (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:13


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP megítélése szerint a brüsszeli megállapodás siker; siker, így jelzők nélkül. (Közbeszólás és derültség a Fidesz soraiban.) Olyan eredmény, amely Magyarország továbblépését, fejlődését jól szolgálja. Üdvözöljük egyszersmind, hogy létrejött az Európai Unió új költségvetése a 2007-2013 közötti új pénzügyi ciklusra. Nagy volt a tét, tisztelt hölgyeim és uraim, és nem minden pillanatban tűnt úgy, hogy ez a költségvetés valójában megszületik, létrejön.

Nagy volt a tét, mert a kérdés abban is megfogalmazható volt, hogy Európa, az Unió a világ egy jól karbantartott múzeumi negyede, vagy pedig egy versenyképes, fejlődőképes régiója lesz, marad. Az eredmény több részre bontható; több részre bontható, és ebben valóban megfogható pénzügyi anyagiakban, ha tetszik, euróban mérhető, és megfogható az európai uniós pénzek felhasználása szerkezetében levő kérdés. Beszélhetünk arról, hogy a kezdeti beterjesztett és általunk el nem fogadhatónak ítélt brit javaslathoz képest jelentős összeggel, 1 milliárd euróval gyarapodott az a keret, amellyel Magyarország élhet.

Mégis, nem egyszerűen ezt a jelen értékében valamivel több mint 250 milliárd forintnyi pluszkeretet szeretném kihangsúlyozni, hanem leginkább azt a struktúrát, azt a szerkezetet, amelyben ez felhasználható. Elsődlegesnek tartom, hogy az európai uniós források úgy szolgálhatják fejlesztési céljainkat, hogy ennek belső aránya 85 százalékban az európai uniós költségvetésből származhat, következésképpen a magyar nemzeti költségvetésre a teher csökken. Felhasználható ugyanakkor olyan infrastrukturális célokra, ami egyes közösségeink, településeink, városaink és falvaink előremozdítását nagyban szolgálja.

Ugyanakkor, tisztelt Országgyűlés, egy ilyen nagy jelentőségű multilaterális találkozó, konferencia eredményét sohasem szabad csak önmagában egy ország, egy nemzet szemszögéből vizsgálni. Ha akartuk, márpedig akartuk közösen, hogy ennek az Uniónak teljes jogú tagjai legyünk, akkor fontos a közös sikert a közös eredmény szempontjából is nézni.

Tisztelettel felhívom arra a figyelmet, amely, biztos vagyok benne, nem egy nap, nem egy hét, nem is egy évre szóló hatás: az európai diplomáciában láthatóan ismét megnövekedett és igen eredményessé vált az a német diplomácia, amely aktív és következetes közvetítői, mediátori szerepével jelentős szerepvállalást vállalt és tett brit és francia nézetek egyeztetésében, és amely komoly hozzáadást jelentett, hogy ez az európai uniós költségvetés létrejött. Én ezt egy hosszabb távra is lényeges, Magyarország szempontjából fontos aspektusnak tartom, mint ahogy azt is, hogy ebben a nemzetközi szerepvállalásban a magyar tárgyaló delegáció aktív és energikus fellépése milyen hatással volt. Vannak közvetett, és lehetnek közvetlen hatásai.

Tisztelt Országgyűlés! Úgy ítélem meg, hogy az Európai Unió Magyarország számára nemzeti érdekérvényesítésünk egyik legfontosabb fóruma.

(13.30)

Márpedig ha ez így van, akkor nemcsak alkalmazkodóképesség megmutatása, hanem alakítóerő is kell hogy jellemezze egy teljes jogú tag hozzáállását. Az elmúlt napokban a brüsszeli tárgyalások idején ez vált egyértelművé, és ezzel Magyarország presztízse, nemzetközi elismertsége nőtt.

Végül tisztelettel fölhívom a figyelmet, hogy a 2007-2013 közötti periódus két teljes választási időszakot, ahogy most beszélünk, a harmadikat érinti. Nagyobb összefogásra, több megértésre, olyan vitára van szükség, ami ennek az országnak valódi, országos és nemzeti méreteit érintve is megmutatkozik. Ezért én úgy a képviselőink (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), mint európai parlamenti képviselőink nevében ajánlom és kérem ez ügyben az együttműködésüket.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai