Készült: 2019.12.08.09:56:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

233. ülésnap (2017.06.13.), 40. felszólalás
Felszólaló Hadházy Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:29


Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HADHÁZY SÁNDOR, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. június 9-én a házszabályi rendelkezések 46. §-a alapján megtárgyalta a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. számú törvény módosításáról szóló 15777. számú törvényjavaslatot és ahhoz a bizottság 21 igen szavazattal, 4 nem ellenében összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be.

Az összegző módosító javaslat csupán a Törvényalkotási bizottság saját nyolcpontos kezdeményezését tartalmazza, amelynek értelmében utánpótlás-nevelést, -fejlesztést végző alapítványnak minősül az az alapítvány, amelynek alapító okiratába meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenység, elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos sporttevékenység elősegítése feltételeinek biztosítása, felkészítő és versenyeztetési feladatok szervezése tartozik. A módosítás konzekvenciát biztosít a két törvény definíciói között, mivel rögzíti, hogy kizárólag a sporttörvény szerinti tevékenységet végző alapítványok jogosultak a látvány-csapatsporti támogatás igénybevételére.

A módosító rögzíti továbbá, hogy a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatással érintett tárgyieszköz-beruházást, -felújítást a saját tulajdonban vagy vagyonkezelésben lévő ingatlanon valósítsa meg a támogatás igénybevételére jogosult, vagy pedig a támogatási igazolás kiállítására jogosult szerv felé előzetesen be kell hogy nyújtsa az ingatlanhasznosításra vonatkozó megállapodást azzal, hogy állami és helyi önkormányzati tulajdon esetén vagyonhasznosításra vonatkozó megállapodás versenyeztetés mellőzésével is megköthető.

A benyújtott törvényjavaslat a látvány-csa­pat­sportok körét a röplabdával bővíti, amely reményeink szerint a sportág további fejlődését szolgálja. Kérem tisztelettel támogatásukat. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)
Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai