Készült: 2020.08.06.01:09:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

56. ülésnap (2015.03.17.), 8. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:05


Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Február 25-én a lakiteleki önkormányzat, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank közötti jogvitában precedensértékű ítélet született. Erről kívánom tájékoztatni az Országgyűlést.

Már hatályosak a tisztességes banki szolgáltatásokról tavaly megszavazott törvények. Ennek keretében a hitelezőnek a szerződéskötés előtt az eddiginél jóval részletesebb, érthetőbb, minden várható kamatkockázatot világosan bemutató felvilágosítást kell adnia. A kamatok, díjak egyoldalú emelésére három évnél rövidebb futamidejű szerződések esetében nem lesz lehetőség, míg az ennél hosszabb időre szólóknál háromévente felülvizsgálják a kamatokat. Az ügyfél számára hátrányosan kizárólag a hitelkamaton, a kamatfeláron, a költségen és a díjon változtathatnak a bankok, egyéb feltételeken nem. Amennyiben a fogyasztó a kamat- vagy kamatfelár-változást nem akarja elfogadni, a teljes tartozás kiegyenlítése mellett a szerződést díjmentesen felmondhatja.

A felsorolt fogyasztóvédő jogszabályok nagyon kemény, csak többéves gazdaságpolitikai küzdelem révén valósulhattak meg. Ebben a küzdelemben a kormány és a tisztességes banki szolgáltatást támogató országgyűlési képviselők erős szövetségesekre találtak sok önkormányzatban, az eladósodottak ügyét felkaroló civil szervezetekben, továbbá az adósságcsapda veszélyeit felismerő jogászi, gazdasági és pénzügyi humán értelmiségben. Ne feledjük, hogy munkájukat tisztességgel végző és az adósok panaszaival naponta szembesülő pénzintézeti dolgozók a tisztességtelen banki eljárásoknak érdemben nem voltak haszonélvezői.

(9.20)

Hasonló küzdelemben vett részt már 2011 nyara óta a lakiteleki önkormányzat, ráadásul úgy, hogy az önkormányzatok a törvény szerint nem minősülnek fogyasztóknak, így az utóbbi évek kedvező törvényi változásai az önkormányzatokra nem vonatkoznak. Lakitelek önkormányzata azonban nem fogadta el, hogy a Lakiteleki Víziközmű Társulatnak hitelt nyújtó Kereskedelmi és Hitelbank három alkalommal jogosulatlanul és egyoldalúan, a bank és a hitelfelvevő közötti szerződést megszegve kamatot emelt. Az önkormányzat készfizető kezességet vállalt ebben az ügyben, és tiltakozása ellenére a bank rendszeresen a rögzítettnél lényegesen nagyobb összegeket emelt le az önkormányzat számlájáról.

Az önkormányzat 2011-ben és 2012-ben összesen kilenc alkalommal kérte az illetékes állami szervezetek, jelesül a Gazdasági Versenyhivatal, az Állami Számvevőszék és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vizsgálatát ebben az ügyben, sikertelenül. Az önkormányzat ötször, én magam pedig, ennek a térségnek, így Lakiteleknek is az országgyűlési képviselője négy alkalommal fordultam az illetékes hatóságokhoz, sajnos eredménytelenül.

Lakitelek akkori polgármestere, Felföldi Zoltán nem adta fel a küzdelmet, és 2012-ben bírósághoz fordult jogorvoslatért. Először a Fővárosi Törvényszék adott igazat Lakitelek önkormányzatának, majd 2015. február 25-én a Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette ezt a döntést. A másodfokú bíróság csaknem 30 millió forint visszafizetésére, továbbá a késedelmi kamat megfizetésére és a perköltségek megtérítésére kötelezte a bankot. Ezenkívül a jövőre nézve is eltiltotta a bankot attól, hogy a megemelt kamatot szedje, ami további 34 millió forintot jelentett, vagyis a bírósági döntés alapján összesen 64 millió forint kerül vissza az önkormányzathoz vagy marad nála.

Ez a rendkívüli bevétel a helyi adók mérsékléséhez és a szociális ellátás javításához teremt fedezetet Lakiteleken. Köszönet érte Felföldi Zoltán volt polgármesternek és az őt támogató önkormányzati képviselőknek és jogászoknak. Köszönöm a figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai