Készült: 2020.04.03.19:20:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

164. ülésnap (2008.10.13.), 12. felszólalás
Felszólaló Dr. Semjén Zsolt (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 4:02


Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SEMJÉN ZSOLT (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Az a világméretű válság, amelynek tanúi vagyunk, tovább mélyítette az amúgy is meglévő magyarországi válságot, és ezért indokolt egy szélesebb kitekintéssel élve reflektálni azokra a világfolyamatokra, amelyeknek tanúi lehetünk.

A mostani válság a neoliberális gazdaságpolitika válsága, történelmi csődjének előjele. A "láthatatlan kéz" mítoszának csődje, annak az ideológiának a csődje, amely azt hirdette, hogy a gazdaságban, a pénzügyekben nem szükséges az állami szerepvállalás, majd a gazdaság, majd a piac szabályozza önmagát. Ennek a liberális politikának a nevében rombolták az államot, és most azt várják, hogy az állam mentse meg a helyzetet. II. János Pál pápa a marxizmus bukása után prófétai módon arra figyelmeztette a világot, hogy a létező szocializmus történelmi csődje nem jelentheti a neoliberális vadkapitalizmus megdicsőülését.

És, tisztelt Ház, azt gondolom, az erkölcsi szempontok sem tehetők zárójelbe. Erkölcsi botrány az, hogy a korrupt bankok és bankárok gátlástalan kapzsiságának következményeit az adófizetőkkel, a kisemberekkel, Mari nénivel és Józsi bácsival akarják megfizettetni.

Elhangzott, hogy a tabukkal le kell számolni. Én is így gondolom. A felelősök, azok a bankárok, akik felelősek mindezért, ami történt, vállaljanak részt a terhekből. Hogyan lehet azt mondani a bérből, fizetésből élő embereknek, hogy húzzák meg a nadrágszíjat, miközben azok, akik elképzelhetetlen vagyonokat loptak össze, nem hajlandók ezekből a terhekből semmit sem vállalni? Vagy magyar vonatkozásban: hogyan lehet azt mondani, hogy a kis- és középvállalkozások terhei nőjenek, amikor a multik különböző kedvezményei változatlanok maradnak? Mi azt mondjuk, hogy mindenki vállaljon arányos terhet.

Gyurcsány Ferenc bérbefagyasztást javasolt, pénteken is (Közbeszólások az MSZP soraiból.), most is lényegében ez volt, sajátos retorikai megfogalmazásban, ami a kereszténydemokraták számára elfogadhatatlan. Mégpedig azért elfogadhatatlan, mert a bérből és fizetésből élőket sújtja, azokat, akiket amúgy is a legközvetlenebbül érint a növekvő hitelek drágulása és az infláció. S ennek a bérbefagyasztásnak a svájci indexálásból való következménye az is, hogy így a nyugdíjak is csökkenni fognak, azoknak az embereknek a megélhetési lehetősége, akik amúgy is a legnehezebben élnek, és akiknek a közvetlen megélhetésükről van szó.

Gyurcsány Ferenc 12 pontot említett, ami között van persze pozitív is, nem véletlenül javasoltuk például a költségvetési tanácsot; és van számunkra elfogadhatatlan is, ilyen a bérbefagyasztás. De ezekkel a programokkal kapcsolatban némileg szkeptikussá tesz minket az, hogy ez volt körülbelül a századik programja és az ezredik pontja.

Azt halljuk, hogy Gyurcsány Ferencnek van programja. Persze; Gyurcsány Ferencnek minden kérdésben van legalább nyolc-tíz programja, amelyik szöges ellentéte egymásnak. De ezekben a programokban kétségkívül van két közös vonás: mindegyiket meghirdette már, némelyiket többször is, mindegyiket ellenezte már, némelyiket többször is, de egy biztos: eddig egyikből sem lett semmi.

Tisztelt Ház! Gyurcsány Ferenc mostani javaslatának kommunikációs célja napnál világosabb: PR, a felelősség áthárítása és a figyelem elterelése. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.) De a közjogi relevanciája több mint homályos.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai