Készült: 2021.09.27.14:44:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

6. ülésnap, 240. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka részletes vita lezárva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:59

Felszólalások:  <<  240  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelettel kérdezem, hogy kíván-e még valaki felszólalni ebben a vitaszakaszban. (Senki sem jelentkezik.) Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszt lezárom.

Megnyitom a részletes vita második szakaszát a preambulumhoz érkezett módosító javaslatokra, az ajánlás 1. és 2. pontja szerint. Kérdezem, kíván-e valaki e vitaszakaszban felszólalni. (Senki sem jelentkezik.)

Mivel felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és ezzel a vita egészét lezárom.

Tisztelettel kérdezem Semjén Zsolt urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Semjén Zsolt: Nem.) Nem.

A benyújtott módosító javaslatokról, tisztelt képviselőtársaim, várhatóan következő ülésünkön döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Rogán Antal, Kósa Lajos fideszes képviselők önálló indítványát T/24. számon, a bizottsági ajánlást T/24/9. számon ismerhették meg képviselőtársaim.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági ajánlás összesen hat ajánláspontot tartalmaz. Indítványozom, hogy ezeket egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-6. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Értelemszerűen Rogán Antalnak nincs mire válaszolnia.

Tisztelt Képviselőtársaim! A részletes vitát lezárom. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön fogunk dönteni.

Soron következik a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Rogán Antal, Kósa Lajos fideszes képviselők önálló indítványát T/27. számon, a bizottsági ajánlást T/27/27. számon ismerhették meg képviselőtársaim.

A bizottsági ajánlás összesen 19 pontot tartalmaz. Azt indítványozom a tisztelt Háznak, hogy ezeket egy szakaszban tárgyalja meg. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.)

Látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-19. pontjaira. Tisztelettel kérdezem, kíván-e valaki ezzel kapcsolatban felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Mivel jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.

Rogán Antal képviselő úrnak változatlanul nincs mire válaszolnia. A benyújtott módosító javaslatokról várhatón a következő ülésünkön lesz lehetőségünk dönteni.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitája. Lázár János, Kósa Lajos, Balog Zoltán, Gulyás Gergely, Ékes Ilona, Kovács Zoltán fideszes képviselők önálló indítványát új változatban, H/34. számon, a bizottsági ajánlást pedig H/34/3. számon ismerhették meg képviselőtársaim.

A bizottsági ajánlás összesen két ajánláspontot tartalmaz. Indítványozom, hogy ezeket egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többséggel az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a részletes vitát az ajánlás mindkét pontjára vonatkozóan. Kérdezem, hogy kíván-e valaki a vitában felszólalni. (Senki sem jelentkezik.)

Mivel jelentkezőt nem látok, a részletes vitát lezárom. Értelemszerűen Balog Zoltán úrnak vagy az előterjesztők bármelyikének ezzel kapcsolatban nincs szüksége válaszadásra. Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön fogunk dönteni.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Lázár János, Kósa Lajos, Balsai István fideszes és Rubovszky György KDNP-s képviselők önálló indítványát T/25. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/25/10. számon ismerhették meg képviselőtársaim.

Indítványozom, hogy a részletes vitában a benyújtott módosító javaslatokat három szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Felkérem Szilágyi Péter Zoltán jegyző urat, hogy ismertesse az egyes vitaszakaszokat.

Felszólalások:  <<  240  >>    Ülésnap adatai