Készült: 2020.12.02.22:09:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

141. ülésnap, 195. felszólalás
Felszólaló Dr. Ujhelyi István (MSZP)
Felszólalás oka Az ülésnap bezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:36

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok több bejelentkezőt.

Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Megkérdezem, hogy az előterjesztők kívánnak-e most válaszolni az elhangzottakra, vagy ez is megtörtént. (Jelzés nem érkezik.) Ebben az esetben az általános vitát lezárom. Módosító javaslat érkezett, így részletes vitára bocsátásra és magára a részletes vitára a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslat; a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági céleljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4922. számú törvényjavaslat; az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles-nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló T/4991. számú törvényjavaslat általános vitájának lezárására a módosító javaslatok házszabályszerű benyújtása érdekében nem került sor. A képviselők benyújtották az indítványokat, ezért az általános vitákat most lezárom.

A hosszú, leírt gondolatmenet végén nem pontosan tudtam, hogy mit akar mondani, de a lényeg az, hogy a felsorolt törvénytervezeteknek az általános vitáját akkor ezennel lezártam.

És ahogy azt néhány perccel, fél órával ezelőtt önök is tapasztalhatták, Kósa Lajos képviselő úr ügyrendi javaslatára a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak benyújtását pedig ma este nyolcig toltuk ki, tehát annak ellenére, hogy most az ülést befejezzük, este nyolcig lesz idő benyújtani a javaslatokat.

Tisztelt Országgyűlés! A mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére érkeztünk.

November 28-án 13 órára hívom össze a következő ülést.

Megköszönöm a kollégáknak, a technikusoknak, a képviselőknek, a jegyzőkönyvvezetőknek, gyorsíróknak, a főtitkár úrnak és munkatársaiknak, hogy velünk tartottak, és segítették munkánkat.

Kellemes, jó estét kívánok!

(Az ülés 16 óra 45 perckor ért véget.)Göndör István s. k.

Dr. Stágel Bence s. k.

jegyző

jegyző

Szilágyi Péter s. k.

jegyző

A kiadvány hiteléül:

Dr. Soltész István

az Országgyűlés főtitkáraSzöveghű jegyzőkönyv

" A 2010-2014-es országgyűlési ciklus

25029 Az Országgyűlés őszi ülésszakának 33. ülésnapja 2011. november 24-én, csütörtökön 25030

Felszólalások: <<195 Ülésnap adatai