Készült: 2021.05.12.09:59:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

240. ülésnap (2012.11.21.), 62. felszólalás
Felszólaló Szabó Vilmos (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:36


Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ékes Ilona képviselőtársamnak csak azt tudom mondani, hogy sem formailag, sem tartalmilag nem igazán felelt meg a valóságnak az, amiről szólt. Ajánlanám figyelmébe, hogy tanulmányozza azokat a működési formákat, amelyek 2002-2010 között zajlottak (Kontur Pál közbeszól.), ezek egyébként az akkori határon túli szervezeteket is sértették (sic!). De hát azt gondolom, ezt majd megteszi, ha úgy kívánja.

Magáról a beterjesztett törvényjavaslatról el szeretném mondani, hogy nagy várakozás övezte, mind államtitkár úr, mind államtitkár asszony, a területen dolgozók részéről olyan információkat közöltek velünk, illetve az érintettekkel, hogy komolyan tanulmányozni kívánják a Bethlen Gábor Alap működésével kapcsolatos eddigi tapasztalatokat, felvetéseket, kritikákat, tehát egyáltalán azt a helyzetet, amely gyakorlatilag működésképtelenséget is idézett elő. Erről itt a parlamentben is volt szó, amikor a kicsit elkésett - vagy nem is kicsit elkésett - éves beszámolóról folytattuk le a vitát.

Maga az előterjesztés is leírja azt a mondatot, hogy a Bethlen Gábor Alap jogszerű és átlátható működésének biztosítása érdekében szükséges a módosítás. Ezzel tulajdonképpen azt is elismeri, hogy eddig nem volt teljesen átlátható, és nem volt jogszerű sem a működés. Nyilván maga ez is indokolja azt, hogy fontos és jelentős pontokon kellett volna, kellene továbbra is módosítani a meglévő törvényt.

Ha összegészében nézzük, akkor ami született, az nagyon távol áll attól, amire szükség lenne, ami a várakozás volt, ami a határon túli érintett nemzeti közösségek részéről is elvárt és elvárható lenne. Mondhatnám azt is, hogy vajúdtak a hegyek és egeret szültek, technikai jellegűnek minősített módosításokat terjesztett be a kormányzat. Szeretném mondani persze, hogy nem becsüljük le ezt sem, ahogyan államtitkár úr is az előterjesztés bevezetőjében ezeket felsorolta, nyilvánvalóan van jelentősége - és pozitív jelentősége - annak, hogy kibővítik a támogatások kedvezményezettjeinek a körét, hogy igyekeznek az alap működésének, működtetésének a költségeit is behatárolni.

A kollégium elnökének és tagjainak a visszahívására vonatkozó szabályozás már nem teljesen ilyen egyértelműen nevezhető pozitívnak, hiszen azt fogalmazzák meg, hogy indoklás nélkül hívható vissza. Szeretném jelezni, hogy ez nem az átláthatóságot és a jogszerűséget erősíti. Azt gondolom, azt gondoljuk, hogy igenis szükséges az indoklás megfogalmazása ebben a tekintetben.

Hasonlóképpen üdvözlendő az önmagában, hogy a beszámolási kötelezettség időpontját módosították, és meghatározzák a kormány elé történő beterjesztés időpontját, azonban a parlament esetében már kiveszik a konkrét időpontot, vagyis nem kötik időponthoz. Ez már egyáltalán nem pozitív, és egyáltalán nem az átláthatóságot és az ellenőrizhetőséget erősíti, ebben a tekintetben is módosító indítványt nyújtunk be.

Azok a technikai jellegű részek, amelyek a kamatok felszámításáról, illetve ezek érvénybe léptetéséről, alkalmazásáról, illetve az átcsoportosításról szólnak, nyilván szintén lehetnek a pozitív kategóriába sorolhatók. Az azonban, hogy azokra az alapvető kérdésekre nem adnak választ, és amelyekhez nem nyúltak, továbbra is azok a kritikus pontok, amelyeket a Magyar Szocialista Párt, de más, a többi ellenzéki képviselőcsoport is fölvetett. Ez elsősorban is az irányító és döntéshozatali fórum, a háromtagú bizottság, amely az eddigi nem átlátható és nem ellenőrizhető formában fogja majd a munkáját végezni. A döntés-előkészítő jogkörrel bíró kilencfős kollégium továbbra is csak a nyílt pályázatok esetében illetékes, amely az idei évben a támogatási keretnek csupán az 5 százalékát jelenti, nyilvánvalóan ebben sem fog változás történni a módosítást követően sem, amennyiben így fogadja el a többség ezt a törvényjavaslatot.

(13.20)

Továbbra sem vehetnek részt érdemben a döntés-előkészítésben, döntéshozatalban a helyzet- és terepismerettel rendelkező külhoni magyar szakértők vagy a MÁÉRT munkájában részt vevő személyek. Azt hiszem, hogy ezek is továbbra is negatívan fogják befolyásolni az alap működését.

Ehhez kapcsolódóan nyilván sok minden egyéb felvetés is megfogalmazható lenne, nem kívántak hozzányúlni végül is érdemben a Bethlen Gábor Alap működését negatívan befolyásoló tényezőkhöz, pontokhoz. Úgy tűnik, hogy ebben a formájában némi kis foltozgatással kívánják ezt továbbra is működtetni, ezért, miután a törvényjavaslat továbbra sem szolgálja az átlátható, jogszerű működést, a Magyar Szocialista Párt nem fogja támogatni ebben a formában annak az elfogadását.

Szeretnénk jelezni, hogy amint lehetőségünk lesz arra, meg fogjuk változtatni az alap döntéshozatali rendszerét, ismét bevonjuk a külhoni magyar szakértőket a döntés-előkészítésbe, döntéshozatalba, és arra törekszünk, hogy a támogatási keretösszeg minél nagyobb arányban legyen megpályázható, ahogy az egyébként korábban is volt, nyílt pályázati keret formájában, és ez lesz átlátható vagy ennek alapján lesz átlátható a támogatás. Kiemelt figyelmet fogunk fordítani a szórványtelepülésekre, oktatás, kultúra támogatására, és nyilvánvalóan a nemzeti jellegű, jelentőségű intézmények rendszerében is változtatást kell és fogunk is eszközölni.

Elnök úr, köszönöm szépen a figyelmet.
Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai