Készült: 2020.10.27.04:51:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2007.02.13.), 40. felszólalás
Felszólaló Dr. Kondorosi Ferenc
Beosztás igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 4:13


Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KONDOROSI FERENC igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat két fontos igazságügyi együttműködési tárgyú törvény módosítását végzi el. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény módosításának indokai a következőkben foglalhatók össze.

E törvény hatálybalépéséig a nemzetközi bűnügyi jogsegéllyel kapcsolatos rendelkezések a büntető anyagi jogban és a büntetőeljárás-jogi kódexben voltak megtalálhatók. A bűnügyi jogsegélyről szóló törvényes szabályok nagy mérvű kiszélesítésével és jelentős tartalmi módosításával egy önálló törvényben foglalta össze a nemzetközi büntetőjogi együttműködés során rendezést igénylő kérdéseket.

Változatlanul a Btk.-ban, illetve a Be.-ben maradtak azonban a külföldi ítélet érvényére, illetve annak elismerésére vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi szabályok. Ezáltal nem valósult meg teljeskörűen a nemzetközi bűnügyi együttműködéssel kapcsolatos szabályok átfogó, egy törvényben történő egységes szabályozása. A jelenleg több helyen elszórt, túl általánosan fogalmazó szabályozás az egységes jogértelmezést és jogalkalmazást veszélyezteti, ami szükségessé tette e törvény módosítását.

A külföldi ítélet érvénye, illetve annak elismerése mindenképpen előfeltétele mind a szabadságvesztés büntetés, mind a vagyonelkobzás, elkobzás végrehajtása átvételének. Erre tekintettel a javaslat a Btk. és a Be. külföldi ítélet érvényére és annak elismerésére vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a bűnügyi jogsegélyről szóló törvény különböző büntetőjogi szankciók végrehajtásának átvételéről és átadásáról rendelkező IV. fejezetét újraszabályozza, és kiegészíti azt a külföldi ítélet érvényének elismerését szabályozó anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezésekkel.

(11.40)

A külföldi ítélet érvénye elismerésének feltételeiről és az eljárás mikéntjéről szóló, újonnan beiktatott rendelkezések nem jelentenek koncepcionális változást, azonban a pontosabb, néhol részletesebb szabályok elősegítik a törvény egységesebb, könnyebb és gyorsabb alkalmazhatóságát. A javaslat azzal, hogy a külföldi ítélet érvényére vonatkozó szabályokat a jogsegélytörvény IV. fejezetében egy új első címként helyezi el, egyértelművé teszi azt, hogy minden külföldi ítéletben megállapított büntetőjogi szankció hazai végrehajtásának előfeltétele a külföldi ítélet érvényének elismerése.

A javaslat második, az uniós tagállamokkal folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény módosítását tartalmazó része az európai bűnügyi együttműködés területén született újabb kerethatározat átültetése miatt vált szükségessé. Az Európai Unió Tanácsa 2005. február 24-én fogadta el a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló kerethatározatát. A kerethatározat rendelkezéseinek megfelelően az önök előtt fekvő javaslat a büntetőeljárás tekintetében lehetővé teszi a Magyarországon kiszabott pénzbüntetés, pénz-mellékbüntetés, jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság, bűnügyi költség végrehajtását az Európai Unió tagállamaiban. Ugyanakkor Magyarország a jövőben képes lesz az Európai Unió tagállamaiból érkező megkereséseket fogadni, amelyek a büntetőeljárás keretében kiszabott pénzbüntetés, pénzbírság, bűnügyi költség, jóvátétel végrehajtására irányulnak.

A törvényjavaslat elsősorban európai uniós jogalkotási kötelezettségünk végrehajtásán alapul, egyben egyértelműbbé és hatékonyabbá teszi a nemzetközi bűnügyi együttműködés területén a külföldi ítéletek elismerését és végrehajtását. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Házat, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjék.

Köszönöm figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai