Készült: 2020.07.13.17:49:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

77. ülésnap (2011.03.23.), 110. felszólalás
Felszólaló Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:30


Felszólalások:  Előző  110  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. CZIRA SZABOLCS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Hálaadással tartozom a Jóistennek, ezen keresztül a választópolgároknak, hogy ezen alkotmány megalkotásában részt vehetek, ezen alaptörvény elkészítésének részese lehetek.

Mivel az önkormányzat világából jövök, és dr. Láng Zsolt, illetve Vigh László, illetve dr. Szűcs Lajos is ezt a részt érintette, és mint polgármester én is erről fogok beszélni, de az alaptörvény M. cikkelyéből hadd idézzek: Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti. Az (1) bekezdés szerinti elv megvalósulásáért az Országgyűlés és a kormány viseli az elsődleges felelősséget. A (3) bekezdés szerint az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek feladatuk ellátása során az (1) bekezdés szerinti elvet kötelesek tiszteletben tartani, tehát a kiegyensúlyozottságot, átláthatóságot, a fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét.

Tehát mint polgármester, a helyi közhatalom gyakorlásával kapcsolatban szeretnék két dolgot kiemelni, amelyet fontosnak tartok, hogy Magyarország alaptörvényébe bekerült. A kölcsönfelvétel, kötelezettségvállalás vonatkozásában vármegyei kormányhivatali felügyelet, illetve hozzájárulás szükségeltetik. Ami korábban volt a törvényességi felügyelet, hála istennek, ebbe az alaptörvénybe beépítésre is került.

A törvény egyértelműen rendelkezik: Magyarországon a helyi közügyek intézése és a közhatalom gyakorlása érdekében önkormányzatok működnek. A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg - külön kiemelném: a megfelelő törvényességi felügyelet deklarálására önkormányzati rendeletek és határozatok vonatkozásában -, amely már most beépül az alaptörvénybe. A helyi önkormányzat határozatát, valamint az önkormányzati rendeletet, annak kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalnak. Ha a kormányhivatal a határozatot, az önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja, a kézhezvételtől számított 15 napon belül kezdeményezheti a bíróságnál a határozat, illetve a Kúriánál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Nagy segítséget jelent a kis képviselő-testületeknek, hiszen a politikusok hozhatnak esetleg törvénysértő döntést, vagy a politikai csatározások eredményeként születhet törvénysértő határozat, helyi rendelet, és ezt nagyon helyesen a kormányhivatal felügyeli, sőt bírósághoz fordul annak megszüntetése érdekében.

Éppen ezért a bíróságokról is hadd idézzek be néhány cikkelyt. A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el, a legfőbb bírósági szerv a Kúria.

(15.20)

A bírósági szervezet többszintű, az ügyek meghatározott csoportjaira, különösen a közigazgatási és munkaügyi jogvitára külön bíróságot létesíthetnek. A törvényességi ellenőrzés léte, helyreállítása a kormányhivatal és az önkormányzati kapcsolatok között alakul ki. Jelenleg folyik a kormányhivatalok és az önkormányzati kapcsolattartás új rendszerének a kialakítása. A minőségi rendeletalkotás biztosítása érdekében jogszabálysértő vagy alkotmányellenes rendeletek esetén időbeli korlátozáshoz kötve, azaz 15 nap, a törvényességi ellenőrzési jogkört gyakorló kormányhivatal a Kúriához fordulhat, ezzel tehermentesítve az Alkotmánybíróságot. Ez a 15 nap nagyon lényeges, hiszen eddig határidőhöz nem volt kötve, és elhúzódtak évekre ezek a vizsgálatok. Önkormányzati határozat jogszabálysértő volta esetén a majdan létrehozandó önkormányzati bíróságok járnak el.

A másik nagyon lényeges kérdés, ami korábban nem volt, és nagyon örülök, hogy bekerül, nagyon nagy segítség lesz az önkormányzatok számára: a törvény előírhatja a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételéhez vagy más kötelezettségvállalásához a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal hozzájárulását. Önkormányzati finanszírozás, hitelfelvétel vonatkozásában lehetőséget biztosít arra, hogy sarkalatos törvényben meghatározottak figyelembevételével a kormányhivatal hozzájárulása legyen szükséges önkormányzati hitelfelvétel esetén, hiszen az önkormányzatok hitelállománya ugyanúgy hozzájárul az ország eladósodásához, mint ahogyan a kormány az országot korábban eladósította.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  110  Következő    Ülésnap adatai