Készült: 2020.07.09.12:16:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

68. ülésnap (2011.02.21.), 177. felszólalás
Felszólaló Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:41


Felszólalások:  Előző  177  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. CZIRA SZABOLCS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Amint az államtitkár úr is mondotta volt, a keretmegállapodást 15 EU-s tagállam írta alá 1996. október 28-án, és hatályba lépett 2001. április 1-jén.

Az együttműködés bevezetőjében az alábbiak szerepelnek. "Felismerve az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, GATT jelentős szerepét általában a nemzetközi kereskedelem és különösen a kétoldalú kereskedelem előmozdításában, valamint hogy a Koreai Köztársaság és az Európai Közösség egyformán elkötelezettek a szabadkereskedelem és a piacgazdaság elvei iránt, amelyeken az említett egyezmény alapul; újólag megerősítve, hogy mind a Koreai Köztársaság, mind az Európai Közösség és tagállamai elkötelezték magukat a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény megerősítéséből eredő kötelezettségvállalások teljes körű teljesítése mellett, szem előtt tartva, hogy szükséges hozzájárulni a GATT uruguayi forduló eredményeinek teljes körű megvalósításához, és hogy szükséges a nemzetközi kereskedelem szabályainak átható és megkülönböztetéstől mentes alkalmazása."

Szintén a bevezetőjében szerepel: "azzal az óhajjal, hogy kedvező feltételeket teremtsenek a fenntartható növekedéshez és a kereskedelem kiterjesztéséhez, valamint a közös érdekű különböző területeken a gazdasági együttműködéshez".

Szintén a bevezetőjében szerepel: "meggyőződve, hogy a felek számára előnyös a kapcsolatok intézményesítése és a gazdasági együttműködés létrehozása, mivel az ilyen együttműködés elősegítené a kereskedelem és a befektetések további fejlődését".

Engedjék meg, hogy csak röviden néhány cikkelyt kiemelve, amiben megállapodtak: a 4. cikkely mit tartalmaz? A legnagyobb kedvezmény elve. A Kereskedelmi Világszervezetben - WTO - élvezett jogaikkal és vállalt kötelezettségeikkel összhangban a felek vállalják, hogy biztosítják egymásnak a legnagyobb kedvezmény elvét. A kereskedelmi együttműködésről szóló 5. cikkelyben biztosítják, hogy a vámtételek a legnagyobb kedvezmény elvének megfelelően kerüljenek megállapításra, figyelembe véve különböző tényezőket, ideértve az egyik fél belföldi piaci helyzetét és a másik fél exportérdekeltségeit.

(17.40)

A 11. cikkely a konzultációkkal foglalkozik. A felek megállapodnak abban, hogy elősegítik a kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolatos információcserét. Mindegyik fél vállalja, hogy időben tájékoztatja a másik felet, ha olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyek megváltoztatják a másik fél exporttevékenységét befolyásoló, a legnagyobb kedvezmény elve szerint alkalmazott behozatali vámokat.

A 12. cikkely a gazdasági és az ipari együttműködésről szól. A felek, figyelembe véve közös érdekeiket, valamint gazdaságpolitikájukat és célkitűzéseiket, támogatják a gazdasági és ipari együttműködést minden olyan területen, amelyet arra alkalmasnak találnak. Az együttműködés célkitűzései különösen a következők, ebből idézek csak nagyon röviden; a különösen előnyös befektetések elősegítése és a befektetéseknek kedvező környezet létrehozása, a gazdasági és az üzleti környezet javítása, ennek érdekében a felek többek között az alábbiakra törekednek: a közöttük fennálló gazdasági kapcsolatok bővítése és erősítése.

Engedjék meg, hogy a törvény általános indoklásából röviden néhány dolgot kiemeljek. A jelen keretmegállapodás elsősorban a politikai párbeszéd kereteit teremti meg, illetve a gazdasági és kereskedelmi együttműködés alapjait fekteti le. A megállapodás mind a politikai, mind pedig a gazdasági kapcsolatokban kiemelt szerepet tölt be az Európai Unió és a tagállamok, így Magyarország számára is.

A részletes indokolásból két cikkelyt szeretnék kiemelni. A 4. és 5. cikkely: a felek kinyilvánítják, hogy a Kereskedelmi Világszervezetben vállalt kötelezettségeikkel összhangban a lehető legnagyobb kedvezmény elvét biztosítják egymás számára, tehát a vámtételeiket ezen elveknek megfelelően állapítják meg, elősegítik egymás termékeinek piacra jutását.

A 11. cikkelyben előírja a kereskedelmi kérdésekről folytatott rendszeres konzultációt a felek között. A szerződő felek vállalják, hogy időben tájékoztatják egymást, ha olyan intézkedéseket alkalmaznak, amelyek megváltoztatják a legnagyobb kedvezmény elve szerint alkalmazott behozatali vámokat.

Tisztelt Ház! Hogy ezt miért említettem? Mit is jelent a fenti keretmegállapodás a munkahelyek vonatkozásában? A legnagyobb kedvezmény elve szerint alkalmazott vámok vonatkozásában Nagykőrösön 1300 ember munkahelye szűnik meg. Nagykőrösön egy japán elektronikai cég koreai multi megrendelőnek szereltetett össze egy elektronikai eszközt, amelyet az Európai Unió vonatkozásában 14 százalékos védővám védett. Ennek megszűnése után július 1-jétől nem Nagykőrösön szereltetik össze, hanem Indonéziában. Míg a 14 százalékos védővám miatt érdemes volt ezt az eszközt Magyarországon, Nagykőrösön összeszerelni, addig ennek megszűnésével 1300 munkahely szűnik meg. Ha alkalmazza a legnagyobb kedvezmény elve szerint alkalmazott behozatali vámot, hol vannak itt a közös érdekek, hol van itt a viszonosság? És mit mondunk az 1300 dolgozónak, hogyha az ő munkájuk ezzel a megállapodással megszűnik?

Elhiszem, hogy ilyen, ehhez hasonló összeszerelő gyárak nem üzemelnek a keretmegállapodást először aláíró országokban. Nálunk a védővám eltörlése után 1300 munkahely megszűnik, a viszonosság elve alapján ezeknek az embereknek más munkát kellene adni. Éppen ezért szavazatommal jelzem a keretmegállapodás kapcsán fenntartásaimat, még akkor is, ha tudom, hogy a keretmegállapodás az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között hatályban van, és ez csak a magyar kihirdetésről szól.

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  177  Következő    Ülésnap adatai