Készült: 2020.07.07.14:24:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

15. ülésnap (2010.06.15.), 24. felszólalás
Felszólaló Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:28


Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. CZIRA SZABOLCS, a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényt a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság megtárgyalta, és én a bizottság állásfoglalását képviselem, mert kisebbségi vélemény igazából nem fogalmazódott meg, egységesen valamennyi képviselő, képviselőcsoport támogatta. Tudom, hogy ott felmerült, hogy mégis lesz kisebbségi megfogalmazás, ezért vagyok kicsit zavarban, mert egyértelműen mindenki támogatta ezt az előterjesztést.

Igazából el kívánom mondani, hogy amikor ez a törvénytervezet megjelent, akkor többen megkerestek, hiszen én olyan körzetből vagyok, Nagykőrös és körzetéből, ahol rengetegen foglalkoztatnak, és rengeteg foglalkoztatott van a mezőgazdaságban. Tehát olyan emberektől kaptam információt, akik a húsukon érezték ezt a dolgot, a mindennapi problémájukat látták ebben.

(10.10)

Mi is a probléma a jelenlegi szabályozással? Sokan azt mondták, hogy a 2010. április 1-jén hatályba lépett egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. CLII. törvény a mezőgazdasági ágazat ellen indított bürokratikus támadás, amely a vidéki termelőmunka megbénítását célozza. Miért is találták ki ezt, és miért április 1-jén vezették be? Azért vezették be április 1-jén, azért léptették életbe, hogy főleg a mezőgazdaságban alkalmazott idénymunkára létesített munkaviszonyok tekintetében az adminisztrációval és ne a termeléssel foglalkozzon a munkavállaló és a munkaadó.

A foglalkoztatási bizottság korábbi ülésein - mert én az előző ciklusban is ott voltam - a szocialista képviselők először könyörögtek, utána pedig majdnem asztalveréssel Karsai József elővezetésében kérték azokat a képviselőket, hogy ezt a törvényt ne léptessék életbe, mert nem életszerű, nem lehet végrehajtani. Ezt ráerőltették a magyar vidékre, és egy hátrahagyott aknát hagytak, de nem a mostani kormánynak, mert mindenki azt gondolja, hogy a mostani kormánynak hátrahagyott aknáról van szó. Nem! A munkavállalóknak, a munkaadóknak, azoknak az embereknek, akik ezért az országért szeretnének tenni, mert valamit termelnének, valamit előállítanak, és magyar, illetve idénymunkára akár külföldről érkező munkaerőt szeretnének foglalkoztatni.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás gyöngyszeme - az államtitkár úr is elmondta, meg a két előterjesztő is - a jelenléti ív. Tessenek elhinni, a jelenléti ív tekintetében azt mondták nekem, hogy valószínűleg olyan ember állította össze, aki egy szál növényt látott még életében, és azt is virágcserépben, és azt is egyedül gondozta. Akik egyáltalán a mezőgazdaságban valamikor is alkalmaznak 20-30-40 embert, 18 adatot napról napra ki kell tölteni két példányban, nincs lefűzve, mire megtalálják - azokat a körülményeket nem ismerik, valószínűleg nem nagyon tetszettek kint lenni, mondjuk, egy krumpliföldön, egy gyümölcsösben vagy hagymaföldön, hogy ott nem irodaház van, nem adminisztrátorok dolgoznak, hanem megpróbálja a gazda ezeket a papírokat kitölteni, összekoszolódik a szélben, az esőben, a porban; tehát ez alkalmatlan ennek a feladatnak az ellátására.

Ha az volt a célja ennek a törvénynek, amit megállapított az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség, amit Czomba államtitkár úr elmondott, hogy minél több embert meg lehessen büntetni, akkor ezt a célját elérte, hiszen a 300 ellenőrzött esetben, amit április 1-jétől végrehajtottak, kétharmadában szabálytalanságot sikerült megállapítani, és ez nem a tudatlansága, hanem a nehézsége ennek a jelenléti ívnek és az adminisztrációnak.

A jelenlegi törvény másik ilyen gyöngyszeme: szintén elhozták hozzám azokat a nyomtatványokat, amelyek a havi bevallásra vonatkoznak - 1008-A, 1008-M, 1041. nyomtatvány. Az egyiken 101 sor van, a másikon negyvenvalahány sor van. Tessenek elhinni, hogy ha ezt valaki rendesen és becsülettel ki akarta tölteni, akkor ehhez kellett neki egy könyvelőirodát felvenni, ahol nem egy személy dolgozik, hanem többen dolgoznak, és egy személyre vonatkozóan 10 oldalt kellett kitölteni, amikor a következő hónap 12-éig elszámolt.

A jelenleginek mi az előnye? Az, hogy leegyszerűsíti a foglalkoztatást, mellőzi az adminisztrációt, a sok adminisztrációt - interneten, telefonon, SMS-ben, ezen felül megőrzi a papír alapú bejelentést is. Higgye el mindenki, hogy nem befizetést akarnak elkerülni a foglalkoztatók, hanem azt szeretnék (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), hogy nyugodtan aludhassanak, és nyugodtan betarthassák azokat a jogszabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak, tehát amelyeket be kell tartani. Ezért mondom, hogy örömömre szolgált az, hogy a foglalkoztatási bizottság egyhangúlag támogatta, még azok a képviselők is, akik a jelenlegit ráerőltették a magyar vidékre. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai