Készült: 2020.06.04.20:16:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap (2001.11.06.), 342-344. felszólalás
Felszólaló Dr. Isépy Tamás (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Mentelmi bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 6:48


Felszólalások:  Előző  342 - 344  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ISÉPY TAMÁS, a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke, a kisebbségi vélemény ismertetője: Tisztelt Országgyűlés! (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Keményen!) A többségi indítvány ilyen időigényes ismertetése után eléggé el nem ítélhető vállalkozás, ha valaki ebben a későre hajló órában számokkal merészeli zavarni töpörödő figyelmű képviselőtársait. (Derültség.)

Az ügy megítélhetősége érdekében azonban mégis kénytelen vagyok megemlíteni, hogy 1990 óta az Országgyűlés mentelmi bizottsága közvádas ügyben mindössze két esetben nem javasolta az érintett képviselő mentelmi jogának... (Közbeszólások az MSZP és az SZDSZ padsoraiból: Két fideszes! - Az elnök megkocogtatja a csengőt.) Miután olyan szép türelemmel tetszettek végighallgatni a többségi álláspontot, gondolom, a kisebbségi is méltó erre a meghallgatásra. (Folyamatos zaj.) Egyébként mindkét ügy csekély jelentőségű és egyértelműen zaklató jellegű volt.

Bismarck kancellárnak tulajdonítják azt a mondást, hogy csak az ökör következetes. Ezt a szellemességet azonban ő is csak politikusként engedte meg magának, mert közhivatalnokként azt szerette, ha a döntéshozók azonos tényállású és jogi megítélésű ügyekben azonos tartalmú döntést hoznak.

A következetes gyakorlattal szakítani kívánó többségi álláspont képviselőit nyilván nem az ökörség vállalásának az elutasítása, hanem egyértelműen a politikai szándék motiválja, amely ugyan még érthető és indokolható, a logikátlanság azonban elfogadhatatlan. (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Úgy van!)

A többségi álláspont képviselői az eddigiek során, ahogy a többségi vélemény ismertetésében elhangzott, interpellációkkal, kérdésekkel és minden igénybe vehető parlamenti eszközzel hivatkoztak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban elkövetett súlyos visszaélésekre, és a megszólalásaikra kapott elutasító válaszokat valótlannak minősítették. (Derültség az MSZP padsoraiból.) A mentelmi jog felfüggesztésével most két legyet üthetnének egy csapásra: az érintett képviselő elítélésével bizonyíthatnák az aggályaikat és az igazukat, viszont félnek attól, hogy képviselőtársuk esetleges felmentése súlyos csapást és kockázatot jelentene a számukra. Ezt a kockázatot (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: A kormánynak!) nem vállalják, hanem az eljárás lefolytatásának időleges megakadályozásával szinten szeretnék tartani a program híján fegyverükké vált mocskolódást. (Taps a Fidesz padsoraiból, közbeszólások ugyanonnan: Úgy van!)

Tisztelt Országgyűlés! A logikátlanság másik bizonyítéka, hogy a nyári napsütés nyilván kedvezőtlenül hatott a megfontolásukra, mert az Országgyűlés június 19-ei ülésnapján még 267 igen, 9 nem szavazattal és 33 tartózkodás mellett Szabadi Béla mentelmi jogát az Országgyűlés felfüggesztette, és a mentelmi bizottságban 10 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás volt a válasz. Ugyanakkor az október 30-ai mentelmi bizottsági ülésen (Sasvári Szilárd: Huzatot kaptak!) az MSZP és az SZDSZ már a mentelmi jog felfüggesztése ellen szavazott, és a kisgazda képviselő nem szavazata pedig bizonyítékul szolgált a médiában már többször elhangzott Medgyessy-Torgyán-paktum gyanújára. (Derültség, taps a Fidesz padsoraiból, közbeszólások ugyanonnan: Úgy van! - Moraj az MSZP és az SZDSZ padsoraiban. - Általános zaj, közbeszólások. - Az elnök megkocogtatja a csengőt.)

 

 

(21.00)

 

 

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Csöndet kérnék!

 

DR. ISÉPY TAMÁS, a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke, a kisebbségi vélemény ismertetője: Tisztelt Országgyűlés! Amennyiben a nem szavazat az érintett képviselő védelmében a büntetőeljárás megakadályozására irányulna, akkor a logikátlanság még ordítóbb, hiszen az említett korábbi ügyben már sor került a mentelmi jog felfüggesztésére, és a jelenlegi ügyben hozott határozat csak azt eredményezhetné, hogy három kis kupaccal kevesebb kerülne fel a szekérre, de az eljárás folytatódna, sőt mivel a sértetlenségi, mentelmi jog csak időleges, a mandátum lejártára tekintettel fél év múlva a mentelmi jog megszűnik, és az eljárás akadálya önmagában elhárul.

Amit a többségi vélemény előadója a szavazatok indokaként felhozott, hogy a többség elutasította a legfőbb ügyész úr meghallgatására irányuló indítványt, ezzel kapcsolatban csak az a tiszteletteljes megjegyzésem, hogy egy irodalmi körben nem szokták Tolsztojt megidézni, hogy magyarázza el a Háború és békét, mert számukra az érthetetlen. (Nagy zaj. - Kovács Kálmán: Mese minden ügyészségi papír! - Moraj az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.) El kell olvasni, el kellett olvasni a legfőbb ügyész indítványát, az elég magyarázattal szolgál. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Az előadottak alapján tehát a mentelmi bizottság kisebbségben maradt képviselői nevében azt kérem, hogy egy kicsit fontolják meg a döntésüket, emelkedjenek felül a politikai előítéleteiken, és az Országgyűlés tekintélye, valamint az érintett képviselő érdekében az adott ügyben a mentelmi jog felfüggesztésével hárítsák el az eljárás lefolytatásának akadályát, mert ez egyértelműsítené, hogy a képviselői megbízatás nem büntethetőséget kizáró ok, és csak a büntetőeljárás lefolytatása deríthet fényt a valóságra.

Köszönöm a figyelmüket. (Nagy taps a kormánypártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  342 - 344  Következő    Ülésnap adatai