Készült: 2021.05.12.03:23:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

151. ülésnap, 217. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka általános vita lezárva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:03

Felszólalások:  <<  217  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság általános érvényű állásfoglalása szerint a nemzetközi szerződések tárgyalása során az egyes képviselői felszólalások időtartama az ötperces időkeretet ne haladja meg. Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen nincsen.

Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, ki kíván felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! A miniszter úr, gondolom, nem kíván reagálni. (Burány Sándor nemet int.)

Az együttes általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Az országgyűlési határozati javaslat elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/10002. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 326 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a határozathozatala. Az előterjesztést T/9842. számon, a bizottságok együttes ajánlását T/9842/43. és 57. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Veres János államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

Felszólalások:  <<  217  >>    Ülésnap adatai