Készült: 2021.07.23.17:30:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

182. ülésnap, 1. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Felszólalás oka Az ülésnap megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:04

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm képviselőtársaimat és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat a rádió és a televízió, illetőleg az internet nyilvánossága előtt.

Az Országgyűlés őszi ülésszakának 22. ülésnapját megnyitom.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ma november 4-e van. Ezen a napon mindenütt 1956. november 4-ére emlékezünk. Van mit fájlalnunk ezen a napon nekünk, magyaroknak. Az egyes embereknek, a közösségeknek, a családoknak, mi több, egy nemzetnek a helyzete vált a kommunista diktatúra nyomán véresen tragikussá. Hány évtizedet raboltak el tőlünk? S egy nemzet toporgott aztán évtizedeken keresztül tehetetlenül egy vakvágányon.

Tisztelt Képviselőtársaim! November 4-e a gyász napja Magyarországon. És e napnak nemcsak a gyász az üzenete, hanem az is, hogy érzéseinken túlmutató, keresztényi higgadtsággal tudatosuljon bennünk, vajon mi történt velünk, magyarokkal 1956-ban. Ki tehet róla, és kinek mi volt a bűne? Hogyan viszonyuljunk a tizenhárom évvel ezelőtti rendszerváltozás után ahhoz a múlthoz, amely szüleink életét, a nemzet jelenét és a generációk jövőjét emésztette fel? Csak az igazságra épülő jelen jelenthet biztos alapot bármilyen nemzeti egység számára.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az emlékezéskor lelkünk a múltra nyílik, de a jövőnek üzen. Vigyáznunk kell embertársainkra, a nemzetre, hogy magyar földön diktatúra soha többé ne pusztítson. Vigyáznunk kell demokráciánkra. És az emlékezés abban is segít mindannyiunkat, hogy átgondoltan mondhassunk igent a jövőnkre. Minél világosabban látjuk, mi történt velünk 1956-ban és az azt követő évtizedekben, annál egyszerűbb a válasz arra, hol van hazánk helye a világban, és hová köt bennünket kultúránk, mi az, amit a nemzet annyi sok szenvedés után végre megérdemel.

Hálát adhatunk azért, hogy ma minden küzdelmet az ész, a meggyőzés és a megértés erejével kell megvívnunk. Az ész tekintélyével, türelemmel, belátással érhetünk csak célba, és érhetjük el mindazt, amiért ’56-os hőseink felemelték először szavukat, majd fegyverüket, és amelyért életüket is sokan adták. E napon tisztelettel emlékezünk a forradalom mártírjaira, a forradalom túlélőire, hozzátartozóikra, az e hazából elűzöttekre, akiknek köszönhetjük az új életünket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps.)

Bejelentem, tisztelt képviselőtársaim, hogy az ülés vezetésében Nagy Nóra és Szűcs Lajos jegyzők lesznek segítségemre. Kérem képviselőtársaimat, hogy ne feledkezzenek meg csipkártyájuk használatáról.

Soron következik a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint az ehhez kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés általános vitájának folytatása és lezárása. Az előterjesztést T/11700. számon, a számvevőszéki véleményt T/11700/1. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt sor kerülne a képviselői felszólalásokra, kérem Szűcs Lajos jegyző urat, ismertesse a mai napra vonatkozó időkereteket.

Felszólalások:  <<  1  >>    Ülésnap adatai